ТЕСОРО 250

търговско наименование ТЕСОРО 250
тип фунгицид
Активни вещества тебуконазол 250 г/л
производител Глобахем н.в.
Категория на употреба втора професионална

Опитайте новата функционалност за проверка на регистрацията от списъците на БАБХ.

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ТЕСОРО 250 за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
Пшеницафузариум100 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 31-70 Първият възел е поне на 1 см над възела на братене – край на цъфтежа.

35 дни
ПшеницаБрашнеста мана100 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 31-70 Първият възел е поне на 1 см над възела на братене – край на цъфтежа.

35 дни
ПшеницаРанен листен пригор100 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 31-70 Първият възел е поне на 1 см над възела на братене – край на цъфтежа.

35 дни
ПшеницаКафява ръжда100 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 31-70 Първият възел е поне на 1 см над възела на братене – край на цъфтежа.

35 дни
ПшеницаЖълта Ръжда100 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 31-70 Първият възел е поне на 1 см над възела на братене – край на цъфтежа.

35 дни
Ечемикхелминтоспориоза100 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 31-70 Първият възел е поне на 1 см над възела на братене – край на цъфтежа.

35 дни
Ечемикрамулариоза100 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 31-70 Първият възел е поне на 1 см над възела на братене – край на цъфтежа.

35 дни
ЕчемикПраховита главня100 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 31-70 Първият възел е поне на 1 см над възела на братене – край на цъфтежа.

35 дни
ЕчемикЧерна праховита главня100 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 31-70 Първият възел е поне на 1 см над възела на братене – край на цъфтежа.

35 дни
ЕчемикКафява ръжда100 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 31-70 Първият възел е поне на 1 см над възела на братене – край на цъфтежа.

35 дни
ЕчемикЖълта Ръжда100 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 31-70 Първият възел е поне на 1 см над възела на братене – край на цъфтежа.

35 дни
ЕчемикБрашнеста мана100 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 31-70 Първият възел е поне на 1 см над възела на братене – край на цъфтежа.

35 дни
РъжЛистен пригор100 мл/дка

1 приложение в ВВСН 31-70 Първият възел е поне на 1 см над възела на братене – край на цъфтежа 

2 приложения във фаза ВВСН 40-70 Флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима – край на цъфтежа

35 дни
РъжКафява ръжда100 мл/дка

1 приложение в ВВСН 31-70 Първият възел е поне на 1 см над възела на братене – край на цъфтежа 

2 приложения във фаза ВВСН 40-70 Флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима – край на цъфтежа

35 дни
ОвесЛистна ръжда100 мл/дка

1 приложение във фаза ВВСН 31-70.Първият възел е поне на 1 см над възела на братене – край на цъфтежа.

2 приложения в ВВСН 40-70 Флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима – край на цъфтежа

35 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.