ТЕСОН 250

Търговско наименование ТЕСОН 250
Тип фунгицид
Активни вещества Тебуконазол 250 г/л
Производител Глобахем н.в.
Категория на употреба втора професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ТЕСОН 250 за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Фузариум 100 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 31-70 Първият възел е поне на 1 см над възела на братене – край на цъфтежа.

35 дни
Пшеница Брашнеста мана 100 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 31-70 Първият възел е поне на 1 см над възела на братене – край на цъфтежа.

35 дни
Пшеница Ранен листен пригор 100 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 31-70 Първият възел е поне на 1 см над възела на братене – край на цъфтежа.

35 дни
Пшеница Кафява ръжда 100 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 31-70 Първият възел е поне на 1 см над възела на братене – край на цъфтежа.

35 дни
Пшеница Жълта Ръжда 100 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 31-70 Първият възел е поне на 1 см над възела на братене – край на цъфтежа.

35 дни
Ечемик Хелминтоспориоза 100 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 31-70 Първият възел е поне на 1 см над възела на братене – край на цъфтежа.

35 дни
Ечемик Рамулариоза 100 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 31-70 Първият възел е поне на 1 см над възела на братене – край на цъфтежа.

35 дни
Ечемик Праховита главня 100 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 31-70 Първият възел е поне на 1 см над възела на братене – край на цъфтежа.

35 дни
Ечемик Черна праховита главня 100 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 31-70 Първият възел е поне на 1 см над възела на братене – край на цъфтежа.

35 дни
Ечемик Кафява ръжда 100 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 31-70 Първият възел е поне на 1 см над възела на братене – край на цъфтежа.

35 дни
Ечемик Жълта Ръжда 100 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 31-70 Първият възел е поне на 1 см над възела на братене – край на цъфтежа.

35 дни
Ечемик Брашнеста мана 100 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 31-70 Първият възел е поне на 1 см над възела на братене – край на цъфтежа.

35 дни
Ръж Листен пригор 100 мл/дка

1 приложение в ВВСН 31-70 Първият възел е поне на 1 см над възела на братене – край на цъфтежа 

2 приложения във фаза ВВСН 40-70 Флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима – край на цъфтежа

35 дни
Ръж Кафява ръжда 100 мл/дка

1 приложение в ВВСН 31-70 Първият възел е поне на 1 см над възела на братене – край на цъфтежа 

2 приложения във фаза ВВСН 40-70 Флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима – край на цъфтежа

35 дни
Овес Листна ръжда 100 мл/дка

1 приложение във фаза ВВСН 31-70.Първият възел е поне на 1 см над възела на братене – край на цъфтежа.

2 приложения в ВВСН 40-70 Флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима – край на цъфтежа

35 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.