КИНТО ПЛЮС ФС

Търговско наименование КИНТО ПЛЮС ФС
Тип фунгицид
Активни вещества Прохлораз 60 г/л
Тритиконазол 20 г/л
Производител BASF
Категория на употреба първа професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.

Стари регистрации на КИНТО ПЛЮС ФС за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Твърда главня 150 мл/100 кг семена
Пшеница Праховита главня 150 мл/100 кг семена
Пшеница Фузарийно кореново гниене 200 мл/100 кг семена
Пшеница Снежна плесен 200 мл/100 кг семена
Ечемик Праховита главня 150 мл/100 кг семена
Ечемик Твърда главня 150 мл/100 кг семена

Пролетен ечемик

Ечемик Ленточна болест 150 мл/100 кг семена

Зимен ечемик.

Ечемик Фузарийно кореново гниене 200 мл/100 кг семена
Ечемик Снежна плесен 200 мл/100 кг семена
Ръж Твърда главня 150 мл/100 кг семена
Ръж Праховита главня 150 мл/100 кг семена
Ръж Фузарийно кореново гниене 200 мл/100 кг семена
Ръж Снежна плесен 200 мл/100 кг семена
Тритикале Праховита главня 150 мл/100 кг семена
Тритикале Твърда главня 150 мл/100 кг семена
Тритикале Снежна плесен 200 мл/100 кг семена
Тритикале Фузарийно кореново гниене 200 мл/100 кг семена
Овес Твърда главня 150 мл/100 кг семена
Овес Праховита главня 150 мл/100 кг семена
Овес Фузарийно кореново гниене 200 мл/100 кг семена
Овес Снежна плесен 200 мл/100 кг семена
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.