Тритиконазол

Препарати съдържащи само Тритиконазол

Препарати съдържащи Тритиконазол и други активни вещества

Актуални и стари регистрации на активно вещество Тритиконазол и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Ечемик Праховита главня ПРЕМИС РЕАЛ 300 ФС
Пшеница Праховита главня РЕАЛ 300 ФС
Твърда главня ПРЕМИС РЕАЛ 300 ФС
Царевица Почвени патогени РЕАЛ 300 ФС