Ръж (Secale cereale)

Регистрирани препарати за растителна защита при Ръж

Регистрации срещу плевели
Едногодишни житни плевели
Едногодишни плевели
Едногодишни широколистни плевели
Житни и широколистни плевели
Житни плевели
Многогодишни плевели
Многогодишни широколистни плевели
Широколистни плевели
Регистрации срещу болести
Базично гниене
Брашнеста мана
Вджуджаваща главня
Жълта Ръжда
Жълто-кафяви петна
Загиване на кълнове по време на поникване
Кафява ръжда
Листен пригор
Листна ръжда
Листни петна
Мрежести петна
Петносване по класа
Петносване по плевите
Покрита главня
Праховита главня
Ранен листен пригор
Ринхоспориоза
Ръжда
Септориоза
Снежна плесен
Стъблена главня
Твърда главня
Фузарийно кореново гниене
Фузариоза
Фузариоза по класа
Хелминтоспориоза
Черна стъблена ръжда
Регистрации срещу неприятели
Брашнен бръмбар
Вредна житна дървеница
Галици
Житна гъгрица
Житна листозавивачка
Житни дървеници
Зърнов бръмбар
Зърнояди
Ливадна пеперуда
Листни въшки
Листни въшки по класовете
Листоминиращи мухи
Марокански скакалец
Миниращи мухи
Молец по сушените плодове
Нощенки
Обикновен житен бегач
Обикновена житна пиявица
Овесена листна въшка
Оризова гъгрица
Пиявици
Плесенен акар
Подгризваща нощенка
Ръждивочервен брашнен бръмбар
Сив червей
Складови неприятели
Суринамски брашнояд
Телени червеи
Трипси
Хесенска муха
Цикади
Шведска муха