Ръж (Secale cereale)

регистрирани препарати за растителна защита при Ръж

регистрации срещу болести
Брашнеста мана
вджуджаваща главня
Жълта Ръжда
Жълто-кафяви петна
Кафява ръжда
Листен пригор
Листна ръжда
Листни петна
Петносване по класа
петносване по плевите
Покрита главня
Праховита главня
Ранен листен пригор
Ринхоспориоза
Ръжда
Септориоза
Снежна плесен
стъблена главня
Твърда главня
фузарийно кореново гниене
фузариоза
Фузариоза по класа
хелминтоспориоза
Черна стъблена ръжда
регистрации срещу неприятели
вредна житна дървеница
галици
Житна листозавивачка
ливадна пеперуда
Листни въшки
Листни въшки по класовете
листоминиращи мухи
марокански скакалец
миниращи мухи
нощенки
Обикновен житен бегач
обикновена житна пиявица
овесена листна въшка
Подгризваща нощенка
Сив червей
Складови неприятели
телени червеи
трипси
хесенска муха
Цикади
шведска муха