Овес (Avena sativa)

регистрирани препарати за растителна защита при Овес

регистрации срещу болести
Брашнеста мана
Жълта Ръжда
Кафява ръжда
Коронеста ръжда
ленточна болест
Листен пригор
Листна ръжда
Листни петна
Мрежести петна
Петносване на пониците
петносване по плевите
Покрита главня
Праховита главня
Ранен листен пригор
Ръжда
Снежна плесен
Твърда главня
фузарийно кореново гниене
фузариоза
Фузариоза по класа
хелминтоспориоза
Червени петна
Черна стъблена ръжда
регистрации срещу неприятели
вредна житна дървеница
галици
Житна листозавивачка
ливадна пеперуда
Листни въшки
Листни въшки по класовете
листоминиращи мухи
марокански скакалец
миниращи мухи
нощенки
Обикновен житен бегач
обикновена житна пиявица
Сив червей
Складови неприятели
телени червеи
трипси
хесенска муха
Цикади
шведска муха