Овес (Avena sativa)

регистрирани препарати за растителна защита при Овес

регистрации срещу плевели

едногодишни широколистни плевелиТРЕЙЛЪР
едногодишни широколистни плевелиТРИНУ 75 ВГ
едногодишни широколистни плевелиТАРИКА
едногодишни широколистни плевелиБИАТЛОН 4Д
едногодишни широколистни плевелиТЕНУРОН 75
едногодишни широколистни плевелиКЛИОФАР 600 СЛ
едногодишни широколистни плевелиБЕЛУРЕ – Т
едногодишни широколистни плевелиЕКСПЕРТ ВГ
едногодишни широколистни плевелиТРИБЕ 75 ВГ
едногодишни широколистни плевелиТРИША 75 ВГ
едногодишни широколистни плевелиФИНИ ВГ
едногодишни широколистни плевелиТРИРОН 75 ВГ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕНЕРДЖИ
житни и широколистни плевелиГЛИФОС ДАКАР
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП КЛАСИК ПРО
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП КЛАСИК ПРО
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП КЛАСИК ПРО
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕНЕРДЖИ
Широколистни плевелиБУКТРИЛ УНИВЕРСАЛ
Широколистни плевелиЛОНТРЕЛ 72 СГ
Широколистни плевелиТРИПАЛИ ВГ
Широколистни плевелиСТАРАНЕ ГОЛД
Широколистни плевелиФЛУРОСТАР 200
Широколистни плевелиИГЪЛ 75 ДФ
Широколистни плевелиХАРМОНИ ЕКСТРА СГ
Широколистни плевелиГЛИЙН 75 ВГ
Широколистни плевелиОМНЕРА ОД
Широколистни плевелиГЛИН 75 ВГ
Широколистни плевелиРЕФАЙН ЕКСТРА
Широколистни плевелиИГЪЛ 75 ВГ

регистрации срещу неприятели

вредна житна дървеницаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
вредна житна дървеницаСУПЕРСЕКТ МЕГА
вредна житна дървеницаПИРИНЕКС 48 ЕК
вредна житна дървеницаМАВРИК 2 Ф
вредна житна дървеницаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
вредна житна дървеницаФЮРИ 10 ЕК
вредна житна дървеницаДЕЦИС 2,5 ЕК
вредна житна дървеницаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
вредна житна дървеницаРЕЛДАН 40 ЕК
вредна житна дървеницаСУМИЦИДИН 5 ЕК
вредна житна дървеницаФЮРИ 10 ЕК
вредна житна дървеницаСУПЕРСЕКТ ЕКСТРА
вредна житна дървеницаМОСПИЛАН 20 СП
вредна житна дървеницаСУМИ АЛФА 5 ЕК
галициПРОТЕУС 110 ОД
галициМАГЕОС
Житна листозавивачкаЦИПЕРТ 500 ЕК
Житна листозавивачкаЦИТРИН МАКС
Житна листозавивачкаМАГЕОС
Житна листозавивачкаЦИПЕРКИЛ 500 ЕК
Житна листозавивачкаПОЛИ 500 ЕК
ливадна пеперудаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
ливадна пеперудаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Листни въшкиПРОТЕУС 110 ОД
Листни въшкиЦИТРИН МАКС
Листни въшкиМАГЕОС
Листни въшкиМОСПИЛАН 20 СП
Листни въшкиЦИПЕРКИЛ 500 ЕК
Листни въшкиМАГЕОС
Листни въшкиДАСКОР 440
Листни въшкиПОЛИ 500 ЕК
Листни въшкиДАСКОР 440
Листни въшкиЦИПЕРТ 500 ЕК
Листни въшки по класоветеМАГЕОС
листоминиращи мухиПРОТЕУС 110 ОД
марокански скакалецРЕЛДАН 40 ЕК
миниращи мухиМАГЕОС
Обикновен житен бегачТЕРАГАРД ПЛЮС
Обикновен житен бегачАУСТРАЛ ПЛЮС
Обикновен житен бегачКРАЙЦЕР 350 ФС
Обикновен житен бегачАГРИЯ 1050 +
Обикновен житен бегачБИСКАЯ 240 ОД
Обикновен житен бегачПИРИНЕКС 48 ЕК
Обикновен житен бегачМОСПИЛАН 20 СП
Обикновен житен бегачВАЗТАК НОВ 100 ЕК
обикновена житна пиявицаНУРЕЛЕ Д
обикновена житна пиявицаДЕЦИС 2,5 ЕК
обикновена житна пиявицаСУМИЦИДИН 5 ЕК
обикновена житна пиявицаПИРИНЕКС 48 ЕК
обикновена житна пиявицаФЮРИ 10 ЕК
обикновена житна пиявицаСУПЕРСЕКТ ЕКСТРА
обикновена житна пиявицаМОСПИЛАН 20 СП
обикновена житна пиявицаСАНМБА
обикновена житна пиявицаДИМИЛИН 25 ВП
обикновена житна пиявицаПРОТЕУС 110 ОД
обикновена житна пиявицаСУМИ АЛФА 5 ЕК
обикновена житна пиявицаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
обикновена житна пиявицаХЛОРСИРИН 550 ЕК
обикновена житна пиявицаДИМИЛИН 25 ВП
обикновена житна пиявицаСУПЕРСЕКТ МЕГА
обикновена житна пиявицаПИРИНЕКС 48 ЕК
обикновена житна пиявицаМАВРИК 2 Ф
Сив червейЦИПЕРФОР 100 ЕВ
Сив червейШЕРПА 100 ЕВ
Сив червейЦИКЛОН 100 ЕВ
Складови неприятелиТАЛИЗМА ЕК
Складови неприятелиАКТЕЛИК 50 ЕК
телени червеиАУСТРАЛ ПЛЮС
телени червеиМОКАП 10 Г
хесенска мухаМОСПИЛАН 20 СП
ЦикадиМАГЕОС
шведска мухаМОСПИЛАН 20 СП

регистрации срещу болести

Брашнеста манаОЗИРИС
Брашнеста манаСЕГУРИС ЕКСТРА
Брашнеста манаРИЗА 20 ЕК
Брашнеста манаПРОЗАРО 250 ЕК
Брашнеста манаРУБРИК 125 СК
Брашнеста манаПРИАКСОР ЕК
Брашнеста манаКОЗАВЕТ ДФ
Жълта РъждаКАМРАТ
Жълта РъждаЦИПРАЗО
Жълта РъждаКОМРАД
Кафява ръждаКАМРАТ
Кафява ръждаЦИПРАЗО
Кафява ръждаКОМРАД
Коронеста ръждаБАУНТИ СК
Коронеста ръждаОЗИРИС
Коронеста ръждаЕЛАТУС ПЛЮС
Коронеста ръждаПРОЗАРО 250 ЕК
Коронеста ръждаДИАМАНТ МАКС
Коронеста ръждаРУБРИК 125 СК
Коронеста ръждаБОЛТ ХL
ленточна болестМАКСИМ 025 ФС
Листен пригорАВИАТОР ЕКСПРО 225 ЕК
Листна ръждаТЕСОН 250
Листна ръждаАКАПЕЛА 250 СК
Листна ръждаАКАНТО 250 СК
Листна ръждаТЕСОРО 250
Листни петнаСЕГУРИС ЕКСТРА
Листни петнаЦЕЛЕСТ ЕКСТРА 050 ФС
Листни петнаПРОЗАРО 250 ЕК
Мрежести петнаАВИАТОР ЕКСПРО 225 ЕК
Петносване на поницитеРЕДИГО ПРО 170 ФС
петносване по плевитеСЕГУРИС ЕКСТРА
петносване по плевитеЦЕЛЕСТ ЕКСТРА 050 ФС
Покрита главняЛАМАДОР ПРО
Покрита главняРАКСИЛ СТАР ФС
Праховита главняЛАМАДОР 400 ФС
Праховита главняТАРКЗА 06 ФС
Праховита главняЛАМАДОР ПРО
Праховита главняРАКСИЛ СТАР ФС
Праховита главняМАКСИМ СТАР 025 ФС
Праховита главняВИБРАНС ДУО
Праховита главняЦЕЛЕСТ ЕКСТРА 050 ФС
Праховита главняКИНТО ПЛЮС ФС
Ранен листен пригорЦИПРАЗО
Ранен листен пригорРИЗА 20 ЕК
Ранен листен пригорКОМРАД
Ранен листен пригорКАМРАТ
РъждаПРИАКСОР ЕК
РъждаСЕГУРИС ЕКСТРА
Снежна плесенКИНТО ПЛЮС ФС
Снежна плесенЛАМАДОР ПРО
Снежна плесенРАКСИЛ СТАР ФС
Твърда главняКИНТО ПЛЮС ФС
фузарийно кореново гниенеРАКСИЛ СТАР ФС
фузарийно кореново гниенеМАКСИМ 025 ФС
фузарийно кореново гниенеВИБРАНС ДУО
фузарийно кореново гниенеКИНТО ПЛЮС ФС
фузарийно кореново гниенеМАКСИМ СТАР 025 ФС
фузарийно кореново гниенеЛАМАДОР ПРО
фузарийно кореново гниенеРЕДИГО ПРО 170 ФС
фузариозаДИФЕНД ЕКСТРА
фузариозаЦЕЛЕСТ ЕКСТРА 050 ФС
фузариозаРИЗА 20 ЕК
фузариозаАУСТРАЛ ПЛЮС
Фузариоза по класаПРОЗАРО 250 ЕК
хелминтоспориозаЦЕЛЕСТ ЕКСТРА 050 ФС
хелминтоспориозаСЕГУРИС ЕКСТРА
Червени петнаЦЕЛЕСТ ЕКСТРА 050 ФС
Черна стъблена ръждаРИЗА 20 ЕК