Овес (Avena sativa)

Регистрирани препарати за растителна защита при Овес

Регистрации срещу болести
Базично гниене
Брашнеста мана
Жълта Ръжда
Загиване на кълнове по време на поникване
Кафява ръжда
Коронеста ръжда
Ленточна болест
Листен пригор
Листна ръжда
Листни петна
Мрежести петна
Петносване на пониците
Петносване по класа
Петносване по плевите
Покрита главня
Праховита главня
Ранен листен пригор
Ръжда
Снежна плесен
Твърда главня
Фузарийно кореново гниене
Фузариоза
Фузариоза по класа
Хелминтоспориоза
Червени петна
Черна стъблена ръжда
Регистрации срещу неприятели
Брашнен бръмбар
Вредна житна дървеница
Галици
Житна гъгрица
Житна листозавивачка
Зърнов бръмбар
Зърнояди
Коренова муха
Ливадна пеперуда
Листни въшки
Листни въшки по класовете
Листоминиращи мухи
Марокански скакалец
Миниращи мухи
Молец по сушените плодове
Нощенки
Обикновен житен бегач
Обикновена житна пиявица
Овесена листна въшка
Оризова гъгрица
Плесенен акар
Подгризваща нощенка
Ръждивочервен брашнен бръмбар
Сив червей
Складови неприятели
Суринамски брашнояд
Телени червеи
Трипси
Цикади