КВЕЛЕКС

Търговско наименование КВЕЛЕКС
Тип хербицид
Активни вещества Флорасулам 100 г/кг
Халауксифен метил 104.232 г/кг
Производител Кортева Агрисайънс
Категория на употреба втора професионална

със системно действие

Съдържа клоквинтоцет киселина – 70,8 г/кг (антидот).

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на КВЕЛЕКС за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Широколистни плевели 2.5 - 5 г/дка

Зимна култура

     Пролетно приложение. Внася се  BBCH 21-45 (начало на братене – късна фаза на вретенене). Фаза на плевелите 3-7 лист.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.
 • Може да се смесва с адювант за подобряване контрола на плевелите.
50 дни
Пшеница Широколистни плевели 5 г/дка

Пролетна култура

Срещу Широколистни плевели: Обикновена лепка (Galium aparine) Бяла куча лобода (Chenopodium album) Поветицовидно фасулче (Polygonum convolvulus).

     Пролетно приложение ВВСН 13-45 (3 листа разтворени-късна фаза на вретенене: влагалището на флаговия лист е издуто). Фаза на плевелите 3-7 лист.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.
 • В доза 5 г продукт/дка се прилага с 0,354 г/дка клоквинтоцет - мексил (антидот).

Може да се смесва с адювант за подобряване контрола на плевелите.

50 дни
Ечемик Широколистни плевели 2.5 - 5 г/дка

Зимна култура

     Пролетно приложение. Внася се  BBCH 21-45 (начало на братене – късна фаза на вретенене). Фаза на плевелите 3-7 лист.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.
 • Може да се смесва с адювант за подобряване контрола на плевелите.
50 дни
Ечемик Широколистни плевели 5 г/дка

Пролетна култура

Срещу Широколистни плевели: Обикновена лепка (Galium aparine) Бяла куча лобода (Chenopodium album) Поветицовидно фасулче (Polygonum convolvulus).

     Пролетно приложение ВВСН 13-45 (3 листа разтворени-късна фаза на вретенене: влагалището на флаговия лист е издуто). Фаза на плевелите 3-7 лист.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.
 • В доза 5 г продукт/дка се прилага с 0,354 г/дка клоквинтоцет - мексил (антидот).

Може да се смесва с адювант за подобряване контрола на плевелите.

50 дни
Ръж Широколистни плевели 2.5 - 5 г/дка

Зимна култура

     Пролетно приложение. Внася се  BBCH 21-45 (начало на братене – късна фаза на вретенене). Фаза на плевелите 3-7 лист.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.
 • Може да се смесва с адювант за подобряване контрола на плевелите.
50 дни
Ръж Широколистни плевели 5 г/дка

Пролетна култура

Срещу Широколистни плевели: Обикновена лепка (Galium aparine) Бяла куча лобода (Chenopodium album) Поветицовидно фасулче (Polygonum convolvulus).

     Пролетно приложение ВВСН 13-45 (3 листа разтворени-късна фаза на вретенене: влагалището на флаговия лист е издуто). Фаза на плевелите 3-7 лист.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.
 • В доза 5 г продукт/дка се прилага с 0,354 г/дка клоквинтоцет - мексил (антидот).

Може да се смесва с адювант за подобряване контрола на плевелите.

50 дни
Тритикале Широколистни плевели 2.5 - 5 г/дка

Зимна култура

     Пролетно приложение. Внася се  BBCH 21-45 (начало на братене – късна фаза на вретенене). Фаза на плевелите 3-7 лист.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.
 • Може да се смесва с адювант за подобряване контрола на плевелите.
50 дни
Овес Широколистни плевели 3 г/дка

Срещу Широколистни плевели Galium aparine, Fumaria officinalis

     Пролетно приложение BBCH 21-30 (начало на братене - начало на удължаване на стъблото). Фаза на плевелите 3-7 лист.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.
 • Може да се смесва с адювант за подобряване контрола на плевелите.
50 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.