ГЛИЙН 75 ВГ

Търговско наименование ГЛИЙН 75 ВГ
Тип хербицид
Активни вещества Хлорсулфурон 750 г/кг
Производител Хеминова
Категория на употреба втора професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ГЛИЙН 75 ВГ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Широколистни плевели 1.5 - 2 г/дка

Срещу широколистни плевели, в т.ч слабочувствителни на хормоноподобни хербициди плевели и някои едногодишни житни плевели.

     Внася се във фаза внесен след сеитба преди поникване на културата ВВСН 00.

  • Брой мин/макс приложения – 1.
  • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.
Пшеница Широколистни плевели 1.3 - 2 г/дка

Срещу широколистни плевели, в т.ч слабочувствителни на хормоноподобни хербициди плевели и някои едногодишни житни плевели.

  • Брой мин/макс приложения – 1.
  • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.
Ечемик Широколистни плевели 1.3 - 2 г/дка

Срещу широколистни плевели, в т.ч слабочувствителни на хормоноподобни хербициди плевели и някои едногодишни житни плевели.

  • Брой мин/макс приложения – 1.
  • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.
Овес Широколистни плевели 1.3 - 2 г/дка

Срещу широколистни плевели, в т.ч слабочувствителни на хормоноподобни хербициди плевели и някои едногодишни житни плевели.

  • Брой мин/макс приложения – 1.
  • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.