ГЛИЙН 75 ВГ

търговско наименование ГЛИЙН 75 ВГ
тип хербицид
Активни вещества хлорсулфурон 750 г/кг
производител ФМС Кемикъл Спрл
Категория на употреба втора професионална

Регистрации на препарата ГЛИЙН 75 ВГ за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
ПшеницаШироколистни плевели1.2 - 2 г/дка

Срещу широколистни плевели, в т.ч слабочувствителни на хормоноподобни хербициди плевели и някои едногодишни житни плевели.

Внася се във фаза внесен след сеитба преди поникване на културата ВВСН 00

Брой мин/макс приложения – 1
Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

ЕчемикШироколистни плевели1.3 - 2 г/дка

Срещу широколистни плевели, в т.ч слабочувствителни на хормоноподобни хербициди плевели и някои едногодишни житни плевели.

Брой мин/макс приложения – 1
Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

ОвесШироколистни плевели1.3 - 2 г/дка

Срещу широколистни плевели, в т.ч слабочувствителни на хормоноподобни хербициди плевели и някои едногодишни житни плевели.

Брой мин/макс приложения – 1
Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка