ВАЛЕНТИА

Търговско наименование ВАЛЕНТИА
Тип хербицид
Активни вещества Флорасулам 2 г/л
Флуроксипир 100 г/л
Производител Баркли Кемикалс
Категория на употреба втора професионална

Със системно действие

Едно приложение на култура за вегетация за всички употреби.

Фуражните култури, третирани с ВАЛЕНТИА, не трябва да се използват като фураж за преживни животни!

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ВАЛЕНТИА за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Широколистни плевели 120 - 160 мл/дка

Зимна пшеница 

     Внася се във фаза ВВСН 20-45 (само главното стъбло-късна фаза на вретенене).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка.
Пшеница Широколистни плевели 120 - 150 мл/дка

Пролетна пшеница 

     Внася се във фаза ВВСН 20-39 (само главното стъбло-фаза на флаговият лист). 

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка.
Пшеница Широколистни плевели 120 - 160 мл/дка

Твърда пшеница

     Внася се във фаза ВВСН 20 -45 (само главното стъбло - късна фаза на вретенене).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 15 -40 л/дка. 
Ечемик Широколистни плевели 120 - 160 мл/дка

Зимен ечемик

     Внася се във фаза ВВСН 20-45 (само главното стъбло-късна фаза на вретенене).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка.
Ечемик Широколистни плевели 120 - 150 мл/дка

Пролетен ечемик

     Внася се във фаза ВВСН 20-39 (само главното стъбло-фаза на флаговият лист).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка.
Ръж Широколистни плевели 120 - 150 мл/дка

     Внася се във фаза ВВСН 20-39 (само главното стъбло-фаза на флаговият лист). 

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка.
Тритикале Широколистни плевели 120 - 150 мл/дка

     Внася се във фаза ВВСН 20-39 (само главното стъбло-фаза на флаговият лист). 

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка.
Овес Широколистни плевели 120 - 160 мл/дка

     Внася се във фаза ВВСН 20-31 (само главното стъбло-първият възел е поне на 1 см. над възела на братене). 

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка.
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.