ЕМСЕ

Търговско наименование ЕМСЕ
Тип хербицид
Активни вещества МЦПА 750 г/л
Производител Шарда
Категория на употреба втора професионална

със системно действие

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ЕМСЕ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Широколистни плевели 100 мл/дка

Пролетна култура

     Внася се във фаза ВВСН 13-32 (3 листа разтворени – вторият възел е най-малко на 2 см. над първия възел). Плевели в начални фази на развитие (максимум 20-30 см. височина). 

  •  Брой мин/макс приложения – 1.
  • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
Пшеница Широколистни плевели 100 мл/дка

Зимна култура

     Внася се във фаза ВВСН 31-39 (първият възел е поне на 1 см. над възела на братене – фаза на флаговият лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима).

Ечемик Широколистни плевели 100 мл/дка

Пролетна култура

     Внася се във фаза ВВСН 13-32 (3 листа разтворени – вторият възел е най-малко на 2 см. над първия възел). Плевели в начални фази на развитие (максимум 20-30 см. височина). 

  •  Брой мин/макс приложения – 1.
  • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
Ечемик Широколистни плевели 100 мл/дка

Зимна култура

     Внася се във фаза ВВСН 31-39 (първият възел е поне на 1 см. над възела на братене – фаза на флаговият лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима).

Ръж Широколистни плевели 100 мл/дка

Пролетна култура

     Внася се във фаза ВВСН 13-32 (3 листа разтворени – вторият възел е най-малко на 2 см. над първия възел). Плевели в начални фази на развитие (максимум 20-30 см. височина). 

  •  Брой мин/макс приложения – 1.
  • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
Ръж Широколистни плевели 100 мл/дка

Зимна култура

     Внася се във фаза ВВСН 31-39 (първият възел е поне на 1 см. над възела на братене – фаза на флаговият лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима).

Тритикале Широколистни плевели 100 мл/дка

Зимна култура

     Внася се във фаза ВВСН 31-39 (първият възел е поне на 1 см. над възела на братене – фаза на флаговият лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима).

Овес Широколистни плевели 100 мл/дка

Пролетна култура

     Внася се във фаза ВВСН 13-32 (3 листа разтворени – вторият възел е най-малко на 2 см. над първия възел). Плевели в начални фази на развитие (максимум 20-30 см. височина). 

  •  Брой мин/макс приложения – 1.
  • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
Овес Широколистни плевели 100 мл/дка

Зимна култура

     Внася се във фаза ВВСН 31-39 (първият възел е поне на 1 см. над възела на братене – фаза на флаговият лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима).

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.