МЕТСУРАМ 200 ВГ

Търговско наименование МЕТСУРАМ 200 ВГ
Тип хербицид
Активни вещества Метсулфурон метил 200 г/кг
Производител Албоу ТКИ
Категория на употреба втора професионална

със системно действие 

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на МЕТСУРАМ 200 ВГ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Широколистни плевели 2.5 г/дка

Зимна култура

     Внася се фаза ВВСН 20-29 (само главното стъбло - край на братенето).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20 -40 л/дка.
Пшеница Широколистни плевели 2 г/дка

Пролетна култура

     Внася се във фаза ВВСН 13 -29 (3 листа разтворени - край на братено).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20 -40 л/дка.
Пшеница Широколистни плевели 3 г/дка

Пролетна култура

     Внася се във фаза ВВСН 30-36 (начало на удължаване на стъблото - шестият възел е най-малко на 2 см. над втория възел).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
Пшеница Широколистни плевели 3 г/дка

Зимна култура

     Внася се фаза ВВСН 30 -39 (начало на удължаване на стъблото – фаза на флаговия лист).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20 -40 л/дка.
Ечемик Широколистни плевели 2.5 г/дка

Зимна култура

     Внася се фаза ВВСН 20-29 (само главното стъбло - край на братенето).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20 -40 л/дка.
Ечемик Широколистни плевели 2 г/дка

Пролетна култура

     Внася се във фаза ВВСН 13 -29 (3 листа разтворени - край на братено).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20 -40 л/дка.
Ечемик Широколистни плевели 3 г/дка

Пролетна култура

     Внася се във фаза ВВСН 30-36 (начало на удължаване на стъблото - шестият възел е най-малко на 2 см. над втория възел).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
Ечемик Широколистни плевели 3 г/дка

Зимна култура

     Внася се фаза ВВСН 30-39 (начало на удължаване на стъблото – фаза на флаговия лист).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20 -40 л/дка.
Тритикале Широколистни плевели 2.5 г/дка

Зимна култура

     Внася се фаза ВВСН 20-29 (само главното стъбло - край на братенето).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20 -40 л/дка.
Тритикале Широколистни плевели 3 г/дка

Зимна култура

     Внася се фаза ВВСН 30-39 (начало на удължаване на стъблото – фаза на флаговия лист).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20 -40 л/дка.
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.