МЦПА

2-метил-4-хлорфеноксиоцетната киселина

препарати съдържащи МЦПА и други активни вещества