ХУСАР КЛАС 20.8 ВГ

Търговско наименование ХУСАР КЛАС 20.8 ВГ
Тип хербицид
Активни вещества Тиенкарбазон 25 г/кг
Йодосулфурон 33 г/кг
Производител Bayer
Категория на употреба втора професионална

Със системно действие.

Прилага се с прилепител Меро.

Съдържа мефенпирдиетил (антидот) – 150 г/кг.

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ХУСАР КЛАС 20.8 ВГ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Едногодишни житни плевели 20 - 30 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 21-32 (начало на братене: видим първи брат - вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел). При млади активно растящи плевели.

 • Брой мин/макс приложения – 1,
 • Вода л/дка мин/макс – 15-30 л/дка.

Дадената доза е с прилепител Меро 100 мл/дка.

Пшеница Широколистни плевели 20 - 30 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 21-32 (начало на братене: видим първи брат - вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел). При млади активно растящи плевели.

 • Брой мин/макс приложения – 1,
 • Вода л/дка мин/макс – 15-30 л/дка.

Дадената доза е с прилепител Меро 100 мл/дка.

Ръж Едногодишни житни плевели 20 - 30 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 21-32 (начало на братене: видим първи брат - вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел). При млади активно растящи плевели.

 • Брой мин/макс приложения – 1,
 • Вода л/дка мин/макс – 15-30 л/дка.

Дадената доза е с прилепител Меро 100 мл/дка.

Ръж Широколистни плевели 20 - 30 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 21-32 (начало на братене: видим първи брат - вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел). При млади активно растящи плевели.

 • Брой мин/макс приложения – 1,
 • Вода л/дка мин/макс – 15-30 л/дка.

Дадената доза е с прилепител Меро 100 мл/дка.

Тритикале Едногодишни житни плевели 20 - 30 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 21-32 (начало на братене: видим първи брат - вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел). При млади активно растящи плевели.

 • Брой мин/макс приложения – 1,
 • Вода л/дка мин/макс – 15-30 л/дка.

Дадената доза е с прилепител Меро 100 мл/дка.

Тритикале Широколистни плевели 20 - 30 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 21-32 (начало на братене: видим първи брат - вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел). При млади активно растящи плевели.

 • Брой мин/макс приложения – 1,
 • Вода л/дка мин/макс – 15-30 л/дка.

Дадената доза е с прилепител Меро 100 мл/дка.

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.