МУСТАНГ ФОРТЕ СЕ

Търговско наименование МУСТАНГ ФОРТЕ СЕ
Тип хербицид
Активни вещества Флорасулам 5 г/л
2,4 Д естер 180 г/л
Аминопиралид 10 г/л
Производител Кортева Агрисайънс
Категория на употреба втора професионална

Със системно действие

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на МУСТАНГ ФОРТЕ СЕ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Широколистни плевели 50 мл/дка

     Внася се във фаза ВВСН 21-32 (начало на братене: видим първи брат - вторият възел е най-малко на 2 см. над първия възел).

  • Брой мин/макс приложения – 1.
  • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.
Ечемик Широколистни плевели 50 мл/дка

     Внася се във фаза ВВСН 21-32 (начало на братене: видим първи брат - вторият възел е най-малко на 2 см. над първия възел).

  • Брой мин/макс приложения – 1.
  • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.
Ръж Широколистни плевели 50 мл/дка

     Внася се във фаза ВВСН 21-32 (начало на братене: видим първи брат - вторият възел е най-малко на 2 см. над първия възел).

  • Брой мин/макс приложения – 1.
  • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.
Тритикале Широколистни плевели 50 мл/дка

     Внася се във фаза ВВСН 21-32 (начало на братене: видим първи брат - вторият възел е най-малко на 2 см. над първия възел).

  • Брой мин/макс приложения – 1.
  • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.
Спелта Широколистни плевели 50 мл/дка

     Внася се във фаза ВВСН 21-32 (начало на братене: видим първи брат - вторият възел е най-малко на 2 см. над първия възел).

  • Брой мин/макс приложения – 1.
  • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.