ПЕЛИКАН ДЕЛТА

търговско наименование ПЕЛИКАН ДЕЛТА
тип хербицид
Активни вещества метсулфурон метил 60 г/кг
дифлуфеникан 600 г/кг
производител Нюфарм С.А.С.
Категория на употреба втора професионална

Опитайте новата функционалност за проверка на регистрацията от списъците на БАБХ.

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ПЕЛИКАН ДЕЛТА за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
ПшеницаШироколистни плевели10 г/дка

Eсенно-зимно приложение: един път на всеки две години на една и съща площ, BBCH 13 – 20 Разтваряне на трети лист-преди началото на братене

Пролетно приложение : BBCH 20 – 32 Преди началото на братене до втори възел най-малко на 2 cm над първия.

  • Брой мин/макс приложения – 1
  • Вода л/дка мин/макс – 10-20 л/дка
ЕчемикШироколистни плевели10 г/дка

Есенно-зимно приложение: един път на всеки две години на една и съща площ, BBCH 13 – 20 Разтваряне на трети лист-преди началото на братене Преди началото на братене до втори възел най-малко на 2 cm над първия 

Пролетен ечемик – внася се във фаза BBCH 13-29 Разтворени три листа до край на братенето.

  • Брой мин/макс приложения – 1 
  • Вода л/дка мин/макс – 10-20 л/дка
РъжШироколистни плевели10 г/дка

Есенно-зимно приложение: един път на всеки две години на една и съща площ, BBCH 13 – 20 Разтваряне на трети лист –прединачалото на братене 

Пролетно приложение: BBCH 20 – 32 Преди началото на братене до втори възел наймалко на 2 cm над първия.

  • Брой мин/макс приложения – 1 
  • Вода л/дка мин/макс – 10-20 л/дка
ТритикалеШироколистни плевели10 г/дка

Есенно-зимно приложение: един път на всеки две години на една и съща площ, BBCH 13 – 20 Разтваряне на трети лист –прединачалото на братене

Пролетно приложение: BBCH 20 – 32 Преди началото на братене до втори възел наймалко на 2 cm над първия.

  • Брой мин/макс приложения – 1
  • Вода л/дка мин/макс – 10-20 л/дка
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.