ПЕЛИКАН ДЕЛТА

Търговско наименование ПЕЛИКАН ДЕЛТА
Тип хербицид
Активни вещества Метсулфурон метил 60 г/кг
Дифлуфеникан 600 г/кг
Производител Нюфарм С.А.С.
Категория на употреба втора професионална

със системно и несистемно действие 

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ПЕЛИКАН ДЕЛТА за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Широколистни плевели 7 г/дка

Пшеница (мека, твърда)

     Внася се във фаза ВВСН 13-29 (3 листа разтворени – край на братенето).

  • Брой мин/макс приложения- 1.
  • Вода л/дка мин/макс – 10-20 л/дка.
Ечемик Широколистни плевели 10 г/дка

     Внася се във фаза ВВСН 13-29 (3 листа разтворени – край на братенето).

  • Брой мин/макс приложения- 1.
  • Вода л/дка мин/макс – 10-20 л/дка.
Ръж Широколистни плевели 10 г/дка

     Внася се във фаза ВВСН 13-29 (3 листа разтворени – край на братенето).

  • Брой мин/макс приложения- 1.
  • Вода л/дка мин/макс – 10-20 л/дка.
Тритикале Широколистни плевели 10 г/дка

     Внася се във фаза ВВСН 13-29 (3 листа разтворени – край на братенето).

  • Брой мин/макс приложения- 1.
  • Вода л/дка мин/макс – 10-20 л/дка.
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.