ЛУУП

Търговско наименование ЛУУП
Тип хербицид
Активни вещества Метсулфурон метил 40 г/кг
Бенсулфурон 500 г/кг
Производител ЮПЛ Юръп
Категория на употреба втора професионална

със системно действие

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ЛУУП за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Широколистни плевели 10 г/дка

     Внася се във фаза ВВСН 13-39 (3 листа разтворени – фаза на флаговия лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима).

  • Брой мин/макс приложения – 1.
  • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
Ечемик Широколистни плевели 10 г/дка

     Внася се във фаза ВВСН 13-39 (3 листа разтворени – фаза на флаговия лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима).

  • Брой мин/макс приложения – 1.
  • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
Ръж Широколистни плевели 10 г/дка

     Внася се във фаза ВВСН 13-39 (3 листа разтворени – фаза на флаговия лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима).

  • Брой мин/макс приложения – 1.
  • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
Тритикале Широколистни плевели 10 г/дка

     Внася се във фаза ВВСН 13-39 (3 листа разтворени – фаза на флаговия лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима).

  • Брой мин/макс приложения – 1.
  • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.