ТАЙМЛАЙН ФХ

Търговско наименование ТАЙМЛАЙН ФХ
Тип хербицид
Активни вещества Пиноксаден 30 г/л
Флорасулам 1.75 г/л
Флуроксипир - мептил 75 г/л
Производител Синджента
Категория на употреба втора професионална

Със системно действие

SPe8 - Опасен за пчелите. Да не се прилага при култури в периода на цъфтеж с цел опазване на пчелите и други насекоми опрашители . Да не се прилага при наличие на цъфтяща плевелна растителност.

Съдържа кловинтоцет-мексил 7,5 г/л (антидот).

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ТАЙМЛАЙН ФХ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Широколистни плевели 150 - 200 мл/дка

Зимна мека пшеница

Срещу Ветрушка (Apera spica-venti) Тръстичина (Phalaris sp.) Див овес (Avena fatua) Лисича опашка (Alopecurus myosuroides) Райграс (Lolium sp.)  и широколистни плевели

  • Брой мин/макс приложения – 1
  • Вода л/дка мин/макс – 5-30 л/дка.
Пшеница Широколистни плевели 150 мл/дка

 Зимна твърда пшеница

Срещу Ветрушка (Apera spica-venti) Тръстичина (Phalaris sp.) Див овес (Avena fatua) Лисича опашка (Alopecurus myosuroides) Райграс (Lolium sp.)  и широколистни плевели

Внася се във фаза ВВСН 13-37 (3 листа разтворени-флаговият лист едва видим, все още свит) (пролетно приложение).

  • Брой мин/макс приложения – 1
  • Вода л/дка мин/макс – 5-30 л/дка.
Ръж Широколистни плевели 150 - 200 мл/дка

Зимна мека пшеница

Срещу Ветрушка (Apera spica-venti) Тръстичина (Phalaris sp.) Див овес (Avena fatua) Лисича опашка (Alopecurus myosuroides) Райграс (Lolium sp.)  и широколистни плевели

  • Брой мин/макс приложения – 1
  • Вода л/дка мин/макс – 5-30 л/дка.
Тритикале Широколистни плевели 150 - 200 мл/дка

Зимна мека пшеница

Срещу Ветрушка (Apera spica-venti) Тръстичина (Phalaris sp.) Див овес (Avena fatua) Лисича опашка (Alopecurus myosuroides) Райграс (Lolium sp.)  и широколистни плевели

  • Брой мин/макс приложения – 1
  • Вода л/дка мин/макс – 5-30 л/дка.
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.