ПОЛИМЕР ВГ

Търговско наименование ПОЛИМЕР ВГ
Тип хербицид
Активни вещества Метсулфурон метил 60 г/кг
Дифлуфеникан 600 г/кг
Производител Нюфарм С.А.С.
Категория на употреба втора професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.

Стари регистрации на ПОЛИМЕР ВГ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Широколистни плевели 7.5 мл/дка

Фаза на приложение:BBCH 32 (до втори възел)

  • Брой мин/макс приложения - 1
  • Вода л/дка мин макс 20-30л/дка
Ечемик Широколистни плевели 7.5 мл/дка

Фаза на приложение:BBCH 32 (до втори възел)

  • Брой мин/макс приложения - 1
  • Вода л/дка мин макс 20-30л/дка
Ръж Широколистни плевели 7.5 мл/дка

Фаза на приложение:BBCH 32 (до втори възел)

  • Брой мин/макс приложения - 1
  • Вода л/дка мин макс 20-30л/дка
Тритикале Широколистни плевели 7.5 мл/дка

Фаза на приложение:BBCH 32 (до втори възел)

  • Брой мин/макс приложения - 1
  • Вода л/дка мин макс 20-30л/дка
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.