Хлорсулфурон

Препарати съдържащи само Хлорсулфурон

Препарати съдържащи Хлорсулфурон и други активни вещества

    няма регистрирани такива

Актуални и стари регистрации на активно вещество Хлорсулфурон и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Ечемик Широколистни плевели ГЛИН 75 ВГ ИГЪЛ 75 ДФ ИГЪЛ 75 ВГ ГЛИЙН 75 ВГ
Овес Широколистни плевели ГЛИН 75 ВГ ИГЪЛ 75 ДФ ИГЪЛ 75 ВГ ГЛИЙН 75 ВГ
Пшеница Широколистни плевели ГЛИН 75 ВГ ИГЪЛ 75 ДФ ИГЪЛ 75 ВГ ГЛИЙН 75 ВГ