хлорсулфурон

препарати съдържащи само хлорсулфурон

препарати съдържащи хлорсулфурон и други активни вещества

    няма регистрирани такива