ГЛИН 75 ВГ

търговско наименование ГЛИН 75 ВГ
тип хербицид
Активни вещества хлорсулфурон 750 г/кг
производител ДюПон Интернешънъл Оперейшънс
Категория на употреба втора професионална

Опитайте новата функционалност за проверка на регистрацията от списъците на БАБХ.

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.

Стари регистрации на ГЛИН 75 ВГ за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
ПшеницаШироколистни плевели1.3 - 2 г/дка

В това число слабоувствителни на хормоноподобните хербициди плевели.

Момент на приложение: Разтворен първи лист - начало на удължаване на стъблото (BBCH 11-30).

ПшеницаШироколистни плевели1.5 - 2 г/дка

В това число слабоувствителни на хормоноподобните хербициди плевели.

Внася се след сеитба, преди поникване на културата.

.Забележка: да се прилага на площи за монокултурно отглеждане на зимни житни култури.

ЕчемикШироколистни плевели1.3 - 2 г/дка

В това число слабоувствителни на хормоноподобните хербициди плевели.

Момент на приложение: Разтворен първи лист - начало на удължаване на стъблото (BBCH 11-30).

ОвесШироколистни плевели1.3 - 2 г/дка

В това число слабоувствителни на хормоноподобните хербициди плевели.

Момент на приложение: Разтворен първи лист - начало на удължаване на стъблото (BBCH 11-30).

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.