ГЛИН 75 ВГ

Търговско наименование ГЛИН 75 ВГ
Тип хербицид
Активни вещества Хлорсулфурон 750 г/кг
Производител ДюПон Интернешънъл Оперейшънс
Категория на употреба втора професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.

Стари регистрации на ГЛИН 75 ВГ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Широколистни плевели 1.3 - 2 г/дка

В това число слабоувствителни на хормоноподобните хербициди плевели.

Момент на приложение: Разтворен първи лист - начало на удължаване на стъблото (BBCH 11-30).

Пшеница Широколистни плевели 1.5 - 2 г/дка

В това число слабоувствителни на хормоноподобните хербициди плевели.

Внася се след сеитба, преди поникване на културата.

.Забележка: да се прилага на площи за монокултурно отглеждане на зимни житни култури.

Ечемик Широколистни плевели 1.3 - 2 г/дка

В това число слабоувствителни на хормоноподобните хербициди плевели.

Момент на приложение: Разтворен първи лист - начало на удължаване на стъблото (BBCH 11-30).

Овес Широколистни плевели 1.3 - 2 г/дка

В това число слабоувствителни на хормоноподобните хербициди плевели.

Момент на приложение: Разтворен първи лист - начало на удължаване на стъблото (BBCH 11-30).

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.