САНАФЕН

Търговско наименование САНАФЕН
Тип хербицид
Активни вещества 2,4 Д аминна сол 600 г/л
Производител Дау Агросайансис
Категория на употреба непрофесионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.

Стари регистрации на САНАФЕН за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Широколистни плевели 150 - 200 мл/дка

Внася се във фаза братене лист на културата.

Ечемик Широколистни плевели 150 - 200 мл/дка

Внася се във фаза братене лист на културата.

Царевица Широколистни плевели 120 мл/дка

Внася се във фаза 3-5 лист на културата.

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.