БАТЕРИ

Търговско наименование БАТЕРИ
Тип хербицид
Активни вещества МЦПА 161 г/л
Дикамба 17.8 г/л
Производител Шарда
Категория на употреба втора професионална

Със системно действие

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на БАТЕРИ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Широколистни плевели 500 мл/дка

Зимна пшеница 

     Внася се във фаза BBCH 29-32 (Край на братенето – вторият възел е най-малко на 2 см. над първия възел).

  • Брой мин/макс приложения – 1.
  • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
Ечемик Широколистни плевели 500 мл/дка

Пролетен ечемик

     Внася се във фаза BBCH 21-32 (Начало на братене – вторият възел е най-малко на 2 см. над първия възел).

  • Брой мин/макс приложения – 1.
  • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
Ечемик Широколистни плевели 500 мл/дка

Зимен ечемик

     Внася се във фаза BBCH 29-32 (Край на братенето – вторият възел е най-малко на 2 см. над първия възел).

  • Брой мин/макс приложения – 1.
  • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.