ПАЛАС 75 ВГ

Търговско наименование ПАЛАС 75 ВГ
Тип хербицид
Активни вещества Клоквинтоцет - мексил (антидот) 75 г/кг
Пироксулам 75 г/кг
Производител Дау Агросайансис
Категория на употреба непрофесионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ПАЛАС 75 ВГ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Едногодишни житни плевели 20 - 25 г/дка

Внася се във фаза BBCH 21-31 (начало на братене: видим 1-ви братпървият възел е поне на 1 см над възела на братене) есен –пролет Брой мин/макс приложения – 1 

Вода л/дка мин/макс – 20-25 л/дка П

родуктът включва антидот клоквинтоцетмексил 75 г/кг 

Максимална доза на приложение 25 г продукт/ дка еквивалентно на: пироксулам: 1,875 г/дка клоквинтоцет-мексил: 1,875 г/дка 

Продуктът може да се употребява с адюванта Дасойл 26-2N. 

Пшеница Едногодишни широколистни плевели 20 - 25 г/дка

Внася се във фаза BBCH 21-31 (начало на братене: видим 1-ви братпървият възел е поне на 1 см над възела на братене) есен –пролет Брой мин/макс приложения – 1

Вода л/дка мин/макс – 20-25 л/дка П

родуктът включва антидот клоквинтоцетмексил 75 г/кг

Максимална доза на приложение 25 г продукт/ дка еквивалентно на: пироксулам: 1,875 г/дка клоквинтоцет-мексил: 1,875 г/дка

Продуктът може да се употребява с адюванта Дасойл 26-2N. 

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.