ЕКЛИПС 70 ВДГ

Търговско наименование ЕКЛИПС 70 ВДГ
Тип хербицид
Активни вещества Метрибузин 700 г/кг
Производител АДАМА
Категория на употреба втора професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ЕКЛИПС 70 ВДГ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Едногодишни широколистни плевели 100 г/дка

Внасяне: разтворени две листа-край на братенето (BBCH 12-29).

Пшеница Едногодишни житни плевели 100 г/дка

Внасяне: разтворени две листа-край на братенето (BBCH 12-29).

Ечемик Едногодишни житни плевели 100 г/дка

Внасяне: разтворени две листа-край на братенето (BBCH 12-29).

Ечемик Едногодишни широколистни плевели 100 г/дка

Внасяне: разтворени две листа-край на братенето (BBCH 12-29).

Картофи Едногодишни житни плевели 25 - 40 г/дка

Внасяне във фаза BBCH 00-09 преди поникване.

Картофи Едногодишни широколистни плевели 25 - 40 г/дка

Внасяне във фаза BBCH 00-09 преди поникване.

Картофи Едногодишни широколистни плевели 25 - 30 г/дка

Внасяне след BBCH 10 .След фаза първите листенца започват да нарастват (от клубени). След фаза котиледоните напълно се разтварят (от семена).

Картофи Едногодишни житни плевели 25 - 30 г/дка

Внасяне след BBCH 10 .След фаза първите листенца започват да нарастват (от клубени). След фаза котиледоните напълно се разтварят (от семена).

Домати Едногодишни житни плевели 25 - 30 г/дка

Внасяне във фаза BBCH 00-09 (преди поникване).

30 дни
Домати Едногодишни широколистни плевели 25 - 30 г/дка

Внасяне във фаза BBCH 00-09 (преди поникване).

30 дни
Домати Едногодишни широколистни плевели 25 - 40 г/дка

Внасяне след пълно разваряне на котиледоните. (След BBCH 10 ).

30 дни
Домати Едногодишни житни плевели 25 - 40 г/дка

Внасяне след пълно разваряне на котиледоните. (След BBCH 10 ).

30 дни
Морков Едногодишни житни плевели 25 - 35 г/дка

Внасяне след След разтворен четвърти същински листа (След BBCH 14)..

60 дни
Морков Едногодишни широколистни плевели 25 - 35 г/дка

Внасяне след След разтворен четвърти същински листа (След BBCH 14)..

60 дни
Соя Едногодишни широколистни плевели 25 - 35 г/дка

След сеитба ,преди поникване.

Соя Едногодишни житни плевели 25 - 35 г/дка

След сеитба ,преди поникване.

Люцерна Едногодишни житни плевели 50 - 75 г/дка

Внасяне на есен, след последният откос, когато културата е във вегетационен покой.

60 дни
Люцерна Едногодишни широколистни плевели 50 - 75 г/дка

Внасяне на есен, след последният откос, когато културата е във вегетационен покой.

60 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.