ЕКЛИПС 70 ВДГ

Търговско наименование ЕКЛИПС 70 ВДГ
Тип хербицид
Активни вещества Метрибузин 700 г/кг
Производител АДАМА
Категория на употреба втора професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ЕКЛИПС 70 ВДГ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Едногодишни широколистни плевели 10 г/дка

     Внасяне: разтворени две листа-край на братенето (BBCH 12-29).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 40 л/дка.
Пшеница Едногодишни житни плевели 10 г/дка

     Внасяне: разтворени две листа-край на братенето (BBCH 12-29).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 40 л/дка.
Ечемик Едногодишни житни плевели 10 г/дка

     Внасяне: разтворени две листа-край на братенето (BBCH 12-29).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 40 л/дка.
Ечемик Едногодишни широколистни плевели 10 г/дка

     Внасяне: разтворени две листа-край на братенето (BBCH 12-29).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 40 л/дка.
Картофи Едногодишни житни плевели 25 - 40 г/дка

     Внасяне във фаза BBCH 00-09 преди поникване.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 25 -50 л/дка.
Картофи Едногодишни широколистни плевели 25 - 40 г/дка

     Внасяне във фаза BBCH 00-09 преди поникване.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 25 -50 л/дка.
Картофи Едногодишни широколистни плевели 25 - 30 г/дка

     Внася се след BBCH 10 след фаза първите листенца започват да нарастват (от клубени). След фаза котиледоните напълно се разтварят (от семена).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 25 -50 л/дка.
Картофи Едногодишни житни плевели 25 - 30 г/дка

     Внася се след BBCH 10 след фаза първите листенца започват да нарастват (от клубени). След фаза котиледоните напълно се разтварят (от семена).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 25 -50 л/дка.
Домати Едногодишни житни плевели 25 - 30 г/дка

     Внася се преди поникване (BBCH 00 - 09).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 25 -50 л/дка.
30 дни
Домати Едногодишни широколистни плевели 25 - 30 г/дка

     Внася се преди поникване (BBCH 00 - 09).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 25 -50 л/дка.
30 дни
Домати Едногодишни широколистни плевели 25 - 40 г/дка

     Внася се след пълно разваряне на котиледоните (След BBCH 10).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 25 -50 л/дка.
30 дни
Домати Едногодишни житни плевели 25 - 40 г/дка

     Внася се след пълно разваряне на котиледоните (След BBCH 10).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 25 -50 л/дка.
30 дни
Морков Едногодишни житни плевели 25 - 35 г/дка

      Внася се след разтворен четвърти същински листсъщински (След BBCH 14).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 25 -50 л/дка.
60 дни
Морков Едногодишни широколистни плевели 25 - 35 г/дка

      Внася се след разтворен четвърти същински листсъщински (След BBCH 14).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 25 -50 л/дка.
60 дни
Соя Едногодишни широколистни плевели 25 - 35 г/дка

     Внася се след сеитба, преди поникване.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 25 -50 л/дка.
Соя Едногодишни житни плевели 25 - 35 г/дка

     Внася се след сеитба, преди поникване.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 25 -50 л/дка.
Люцерна Едногодишни житни плевели 50 - 75 г/дка

     Внася се есен, след последният откос, когато културата е във вегетационен покой.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 25 -50 л/дка.
60 дни
Люцерна Едногодишни широколистни плевели 50 - 75 г/дка

     Внася се есен, след последният откос, когато културата е във вегетационен покой.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 25 -50 л/дка.
60 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.