НУФЛОН СК

Търговско наименование НУФЛОН СК
Тип хербицид
Активни вещества Линурон 450 г/л
Производител Белхим Кроп
Категория на употреба първа професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.

Стари регистрации на НУФЛОН СК за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Картофи Едногодишни широколистни плевели 100 - 160 мл/дка
Грах Едногодишни широколистни плевели 100 - 200 мл/дка
Фасул Едногодишни широколистни плевели 100 - 200 мл/дка
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.