ИНДИПЕН 40 СК

Търговско наименование ИНДИПЕН 40 СК
Тип хербицид
Активни вещества Пендиметалин 400 г/л
Производител Шарда
Категория на употреба втора професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ИНДИПЕН 40 СК за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Едногодишни житни плевели 250 - 500 мл/дка

Ендивия

   Внася се по време ССПП или преди разсаждане.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс - 25 -80.
75 дни
Едногодишни широколистни плевели 250 - 500 мл/дка

Ендивия

   Внася се по време ССПП или преди разсаждане.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс - 25 -80.
75 дни
Едногодишни житни плевели 250 - 410 мл/дка

Цикороя

   Внася се преди разсаждане.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс - 25 -80.
75 дни
Едногодишни широколистни плевели 250 - 410 мл/дка

Цикороя

   Внася се преди разсаждане.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс - 25 -80.
75 дни
Едногодишни житни плевели 250 мл/дка

 Козя брада

   Внася се ССПП.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс - 25 -80.

Карантинният срок е ограничен от фазата на приложение.

Едногодишни широколистни плевели 250 мл/дка

 Козя брада

   Внася се ССПП.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс - 25 -80.

Карантинният срок е ограничен от фазата на приложение.

Едногодишни житни плевели 300 мл/дка

Лупина

   Внася се ССПП.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс - 25 -80.

Карантинният срок е ограничен от фазата на приложение.

Едногодишни широколистни плевели 300 мл/дка

Лупина

   Внася се ССПП.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс - 25 -80.

Карантинният срок е ограничен от фазата на приложение.

Едногодишни житни плевели 330 - 500 мл/дка

Овощни разсадници

     Внася се преди или след разсаждане.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс - 25 - 80.

Карантинният срок е ограничен от фазата на приложение. 

Едногодишни широколистни плевели 330 - 500 мл/дка

Овощни разсадници

     Внася се преди или след разсаждане.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс - 25 - 80.

Карантинният срок е ограничен от фазата на приложение. 

Едногодишни житни плевели 250 - 600 мл/дка

Декоративни растения и разсадници

     Внася се преди или след разсаждане.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс - 25 - 80.

Карантинният срок е ограничен от фазата на приложение. 

Едногодишни широколистни плевели 250 - 600 мл/дка

Декоративни растения и разсадници

     Внася се преди или след разсаждане.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс - 25 - 80.

Карантинният срок е ограничен от фазата на приложение. 

Едногодишни житни плевели 170 - 330 мл/дка

Треви за семена AGSTE, ALOPR, ARRAL, CYXCR DECCA, LOLSS, PHLPR, POASS FESSS, AGSST

  Внася се след поникване, през есента или пролетта (при повече от 6 братя/растение).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс - 25 - 80.

Карантинният срок е ограничен от фазата на приложение. 

 Да не се прилага при треви за храна на животните!

Едногодишни широколистни плевели 170 - 330 мл/дка

Треви за семена AGSTE, ALOPR, ARRAL, CYXCR DECCA, LOLSS, PHLPR, POASS FESSS, AGSST

  Внася се след поникване, през есента или пролетта (при повече от 6 братя/растение).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс - 25 - 80.

Карантинният срок е ограничен от фазата на приложение. 

 Да не се прилага при треви за храна на животните!

Лоза Едногодишни житни плевели 330 - 500 мл/дка

     Внася се в периода на зимен покой

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс - 25-80.

Карантинният срок е ограничен от фазата на приложение. 

Лоза Едногодишни широколистни плевели 330 - 500 мл/дка

     Внася се в периода на зимен покой

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс - 25-80.

Карантинният срок е ограничен от фазата на приложение. 

Картофи Едногодишни житни плевели 300 - 500 мл/дка

 Внася се след сеитба, преди поникване (ССПП). 

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс - 25 - 80.

Карантинният срок е ограничен от фазата на приложение. 

Картофи Едногодишни широколистни плевели 300 - 500 мл/дка

 Внася се след сеитба, преди поникване (ССПП). 

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс - 25 - 80.

Карантинният срок е ограничен от фазата на приложение. 

Тютюн Едногодишни житни плевели 300 - 500 мл/дка

Внася се преди разсаждане.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс - 25 - 80.

Карантинният срок е ограничен от фазата на приложение. 

Тютюн Едногодишни широколистни плевели 300 - 500 мл/дка

Внася се преди разсаждане.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс - 25 - 80.

Карантинният срок е ограничен от фазата на приложение. 

Круша Едногодишни житни плевели 300 - 500 мл/дка

     Внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс - 25 -80.

Карантинният срок е ограничен от фазата на приложение. 

Круша Едногодишни широколистни плевели 300 - 500 мл/дка

     Внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс - 25 -80.

Карантинният срок е ограничен от фазата на приложение. 

Ябълка Едногодишни житни плевели 300 - 500 мл/дка

     Внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс - 25 -80.

Карантинният срок е ограничен от фазата на приложение. 

Ябълка Едногодишни широколистни плевели 300 - 500 мл/дка

     Внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс - 25 -80.

Карантинният срок е ограничен от фазата на приложение. 

Портокал Едногодишни житни плевели 300 - 500 мл/дка

   Внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс - 25-80.

Карантинният срок е ограничен от фазата на приложение. 

Портокал Едногодишни широколистни плевели 300 - 500 мл/дка

   Внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс - 25-80.

Карантинният срок е ограничен от фазата на приложение. 

Грейпфрут Едногодишни житни плевели 300 - 500 мл/дка

   Внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс - 25-80.

Карантинният срок е ограничен от фазата на приложение. 

Грейпфрут Едногодишни широколистни плевели 300 - 500 мл/дка

   Внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс - 25-80.

Карантинният срок е ограничен от фазата на приложение. 

Мандарина Едногодишни житни плевели 300 - 500 мл/дка

   Внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс - 25-80.

Карантинният срок е ограничен от фазата на приложение. 

Мандарина Едногодишни широколистни плевели 300 - 500 мл/дка

   Внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс - 25-80.

Карантинният срок е ограничен от фазата на приложение. 

Слънчоглед Едногодишни житни плевели 300 - 500 мл/дка

     Внася се след сеитба, преди поникване (ССПП). Прилага се през пролетта. 

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс - 20-80.

Карантинният срок е ограничен от фазата на приложение. 

Слънчоглед Едногодишни широколистни плевели 300 - 500 мл/дка

     Внася се след сеитба, преди поникване (ССПП). Прилага се през пролетта. 

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс - 20-80.

Карантинният срок е ограничен от фазата на приложение. 

Пипер Едногодишни житни плевели 330 - 500 мл/дка

Внася се във фаза ССПП или преди разсаждане.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс - 25-80.

Карантинният срок е ограничен от фазата на приложение. 

Пипер Едногодишни широколистни плевели 330 - 500 мл/дка

Внася се във фаза ССПП или преди разсаждане.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс - 25-80.

Карантинният срок е ограничен от фазата на приложение. 

Праскова Едногодишни житни плевели 300 - 500 мл/дка

     Внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс - 25-80.

Карантинният срок е ограничен от фазата на приложение. 

Праскова Едногодишни широколистни плевели 300 - 500 мл/дка

     Внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс - 25-80.

Карантинният срок е ограничен от фазата на приложение. 

Карфиол Едногодишни житни плевели 250 - 500 мл/дка

     Внася се преди разсаждане.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс - 25-80.

Карантинният срок е ограничен от фазата на приложение. 

Карфиол Едногодишни широколистни плевели 250 - 500 мл/дка

     Внася се преди разсаждане.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс - 25-80.

Карантинният срок е ограничен от фазата на приложение. 

Царевица Едногодишни житни плевели 300 - 500 мл/дка

     Внася се след сеитба, преди поникване (ССПП). Прилага се през пролетта. 

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс - 20-80.

Карантинният срок е ограничен от фазата на приложение. 

Царевица Едногодишни широколистни плевели 300 - 500 мл/дка

     Внася се след сеитба, преди поникване (ССПП). Прилага се през пролетта. 

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс - 20-80.

Карантинният срок е ограничен от фазата на приложение. 

Морков Едногодишни житни плевели 250 - 500 мл/дка

     Внася се след сеитба, преди поникване (ССПП). 

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс - 25 - 80.

Карантинният срок е ограничен от фазата на приложение. 

Морков Едногодишни широколистни плевели 250 - 500 мл/дка

     Внася се след сеитба, преди поникване (ССПП). 

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс - 25 - 80.

Карантинният срок е ограничен от фазата на приложение. 

Маруля Едногодишни житни плевели 250 - 500 мл/дка

     Внася се във фаза ССПП или преди разсаждане

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс - 25-80.
75 дни
Маруля Едногодишни широколистни плевели 250 - 500 мл/дка

     Внася се във фаза ССПП или преди разсаждане.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс - 25-80.

 

75 дни
Грах Едногодишни житни плевели 300 - 500 мл/дка

Грах (за консервиране )

     Внася се след сеитба, преди поникване (ССПП). 

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс - 25 - 80.

Карантинният срок е ограничен от фазата на приложение. 

Грах Едногодишни широколистни плевели 300 - 500 мл/дка

Грах (за консервиране )

     Внася се след сеитба, преди поникване (ССПП). 

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс - 25 - 80.

Карантинният срок е ограничен от фазата на приложение. 

Памук Едногодишни житни плевели 330 - 500 мл/дка

   Внася се ССПП или преди разсаждане.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс - 25 - 80.

Карантинният срок е ограничен от фазата на приложение.

Памук Едногодишни широколистни плевели 330 - 500 мл/дка

   Внася се ССПП или преди разсаждане.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс - 25 - 80.

Карантинният срок е ограничен от фазата на приложение.

Соя Едногодишни житни плевели 250 - 500 мл/дка

     Внася се след сеитба, преди поникване (ССПП). 

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс - 20-60.
 • Прилага се през пролетта. 

Карантинният срок е ограничен от фазата на приложение. 

Соя Едногодишни широколистни плевели 250 - 500 мл/дка

     Внася се след сеитба, преди поникване (ССПП). 

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс - 20-60.
 • Прилага се през пролетта. 

Карантинният срок е ограничен от фазата на приложение. 

Фасул Едногодишни житни плевели 300 - 500 мл/дка

     Внася се след сеитба, преди поникване (ССПП). 

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс - 20-80.
 • Прилага се през пролетта. 

Карантинният срок е ограничен от фазата на приложение. 

Фасул Едногодишни широколистни плевели 300 - 500 мл/дка

     Внася се след сеитба, преди поникване (ССПП). 

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс - 20-80.
 • Прилага се през пролетта. 

Карантинният срок е ограничен от фазата на приложение. 

Нахут Едногодишни житни плевели 300 - 500 мл/дка

     Внася се след сеитба, преди поникване (ССПП). 

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс - 25 - 80.

Карантинният срок е ограничен от фазата на приложение. 

Нахут Едногодишни широколистни плевели 300 - 500 мл/дка

     Внася се след сеитба, преди поникване (ССПП). 

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс - 25 - 80.

Карантинният срок е ограничен от фазата на приложение. 

Кайсия Едногодишни житни плевели 300 - 500 мл/дка

     Внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс - 25-80.

Карантинният срок е ограничен от фазата на приложение. 

Кайсия Едногодишни широколистни плевели 300 - 500 мл/дка

     Внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс - 25-80.

Карантинният срок е ограничен от фазата на приложение. 

Топола Едногодишни житни плевели 230 - 300 мл/дка

    Внася се след разсаждане.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс - 25 - 80.

Карантинният срок е ограничен от фазата на приложение. 

Топола Едногодишни широколистни плевели 230 - 300 мл/дка

    Внася се след разсаждане.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс - 25 - 80.

Карантинният срок е ограничен от фазата на приложение. 

Аспержа Едногодишни житни плевели 330 - 500 мл/дка

     Внася се в период на покой.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс - 25-80.
28 дни
Аспержа Едногодишни широколистни плевели 330 - 500 мл/дка

     Внася се в период на покой.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс - 25-80.
28 дни
Ряпа Едногодишни житни плевели 250 - 500 мл/дка

     Внася се след сеитба, преди поникване (ССПП). 

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс - 25 - 80.

Карантинният срок е ограничен от фазата на приложение. 

Ряпа Едногодишни широколистни плевели 250 - 500 мл/дка

     Внася се след сеитба, преди поникване (ССПП). 

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс - 25 - 80.

Карантинният срок е ограничен от фазата на приложение. 

Фъстък Едногодишни житни плевели 330 - 500 мл/дка

     Внася се във фаза ССПП.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс - 25-80.

Карантинният срок е ограничен от фазата на приложение. 

Фъстък Едногодишни широколистни плевели 330 - 500 мл/дка

     Внася се във фаза ССПП.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс - 25-80.

Карантинният срок е ограничен от фазата на приложение. 

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.