Ряпа (Brassica rapa)

Регистрирани препарати за растителна защита при Ряпа

Регистрации срещу болести
Fusarium spp
Pythium spp
Алтернариоза
Антракноза
Бактериоза
Мана
Почвени патогени
Церкоспороза
Черни петна
Регистрации срещу неприятели
Акари
Белокрилки
Западна цвеклова бълха
Зелева муха
Зелева нощенка
Листни въшки
Майски бръмбар
Подземни нощенки
Репна пеперуда
Телени червеи
Трипси