ЛОНТРЕЛ 600 СЛ

Търговско наименование ЛОНТРЕЛ 600 СЛ
Тип хербицид
Активни вещества Клопиралид 600 г/л
Производител Дау Агросайансис
Категория на употреба непрофесионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ЛОНТРЕЛ 600 СЛ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Едногодишни широколистни плевели 17 мл/дка

Срещу някои едногодишни, широколистни плевели и паламида (Cirsium arvense).

Внася се във фаза BBCH 21-39 (начало на братене: видим първи брат – фаза на флаговият лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
Ечемик Едногодишни широколистни плевели 17 мл/дка

Срещу някои едногодишни, широколистни плевели и паламида (Cirsium arvense).

Внася се във фаза BBCH 21-39 (начало на братене: видим първи брат – фаза на флаговият лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
Ръж Едногодишни широколистни плевели 17 мл/дка

Срещу някои едногодишни, широколистни плевели и паламида (Cirsium arvense).

Внася се във фаза BBCH 21-39 (начало на братене: видим първи брат – фаза на флаговият лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
Овес Едногодишни широколистни плевели 17 мл/дка

Срещу някои едногодишни, широколистни плевели и паламида (Cirsium arvense).

Внася се във фаза BBCH 21-39 (начало на братене: видим първи брат – фаза на флаговият лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
Рапица Едногодишни широколистни плевели 25 мл/дка

Срещу някои едногодишни, широколистни плевели и паламида (Cirsium arvense).

Внася се във фаза BBCH 12-19 (разтворен втори лист – 9 или повече листа отворени)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
56 дни
Лук Едногодишни широколистни плевели 25 мл/дка

Срещу някои едногодишни, широколистни плевели и паламида (Cirsium arvense).

Внася се във фаза BBCH 11-14 (втори лист (>3 см) ясно видим – четвърти лист)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка
Зеле Едногодишни широколистни плевели 25 мл/дка

Срещу някои едногодишни, широколистни плевели и паламида (Cirsium arvense).

Внася се във фаза BBCH 12-19 (разтворен втори същински лист – 9 или повече същински листа разтворени).

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка
Царевица Едногодишни широколистни плевели 17 мл/дка

Срещу някои едногодишни, широколистни плевели и паламида (Cirsium arvense).

Внася се във фаза BBCH 13-16 (разтваряне на трети лист – разтваряне на шести лист) 

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
90 дни
Захарно цвекло Едногодишни широколистни плевели 25 мл/дка

Срещу някои едногодишни, широколистни плевели и паламида (Cirsium arvense).

Внася се във фаза BBCH 11-33 (видима първа двойка листа (големина на грахче), все още неразтворени –листата покриват 30 % от повърхността) 

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка
42 дни
Ряпа Едногодишни широколистни плевели 25 мл/дка

Срещу някои едногодишни, широколистни плевели и паламида (Cirsium arvense).

Внася се във фаза  BBCH 12-19 (разтворен втори същински лист – 9 или повече същински листа разтворени).

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
Кръмно цвекло Едногодишни широколистни плевели 25 мл/дка

Срещу някои едногодишни, широколистни плевели и паламида (Cirsium arvense).

Внася се във фаза BBCH 11-33 (видима първа двойка листа (големина на грахче), все още неразтворени –листата покриват 30 % от повърхността) 

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка
42 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.