ЛОНТРЕЛ 600 СЛ

търговско наименование ЛОНТРЕЛ 600 СЛ
тип хербицид
Активни вещества клопиралид 600 г/л
производител Дау Агросайансис
Категория на употреба непрофесионална

Опитайте новата функционалност за проверка на регистрацията от списъците на БАБХ.

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ЛОНТРЕЛ 600 СЛ за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
Пшеницаедногодишни широколистни плевели17 мл/дка

Срещу някои едногодишни, широколистни плевели и паламида (Cirsium arvense).

Внася се във фаза BBCH 21-39 (начало на братене: видим първи брат – фаза на флаговият лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
Ечемикедногодишни широколистни плевели17 мл/дка

Срещу някои едногодишни, широколистни плевели и паламида (Cirsium arvense).

Внася се във фаза BBCH 21-39 (начало на братене: видим първи брат – фаза на флаговият лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
Ръжедногодишни широколистни плевели17 мл/дка

Срещу някои едногодишни, широколистни плевели и паламида (Cirsium arvense).

Внася се във фаза BBCH 21-39 (начало на братене: видим първи брат – фаза на флаговият лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
Овеседногодишни широколистни плевели17 мл/дка

Срещу някои едногодишни, широколистни плевели и паламида (Cirsium arvense).

Внася се във фаза BBCH 21-39 (начало на братене: видим първи брат – фаза на флаговият лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
Рапицаедногодишни широколистни плевели25 мл/дка

Срещу някои едногодишни, широколистни плевели и паламида (Cirsium arvense).

Внася се във фаза BBCH 12-19 (разтворен втори лист – 9 или повече листа отворени)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
56 дни
Лукедногодишни широколистни плевели25 мл/дка

Срещу някои едногодишни, широколистни плевели и паламида (Cirsium arvense).

Внася се във фаза BBCH 11-14 (втори лист (>3 см) ясно видим – четвърти лист)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка
Зелеедногодишни широколистни плевели25 мл/дка

Срещу някои едногодишни, широколистни плевели и паламида (Cirsium arvense).

Внася се във фаза BBCH 12-19 (разтворен втори същински лист – 9 или повече същински листа разтворени).

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка
Царевицаедногодишни широколистни плевели17 мл/дка

Срещу някои едногодишни, широколистни плевели и паламида (Cirsium arvense).

Внася се във фаза BBCH 13-16 (разтваряне на трети лист – разтваряне на шести лист) 

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
90 дни
Захарно цвеклоедногодишни широколистни плевели25 мл/дка

Срещу някои едногодишни, широколистни плевели и паламида (Cirsium arvense).

Внася се във фаза BBCH 11-33 (видима първа двойка листа (големина на грахче), все още неразтворени –листата покриват 30 % от повърхността) 

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка
42 дни
Ряпаедногодишни широколистни плевели25 мл/дка

Срещу някои едногодишни, широколистни плевели и паламида (Cirsium arvense).

Внася се във фаза  BBCH 12-19 (разтворен втори същински лист – 9 или повече същински листа разтворени).

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
Кръмно цвеклоедногодишни широколистни плевели25 мл/дка

Срещу някои едногодишни, широколистни плевели и паламида (Cirsium arvense).

Внася се във фаза BBCH 11-33 (видима първа двойка листа (големина на грахче), все още неразтворени –листата покриват 30 % от повърхността) 

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка
42 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.