ЛОНТРЕЛ 600 СЛ

Търговско наименование ЛОНТРЕЛ 600 СЛ
Тип хербицид
Активни вещества Клопиралид 600 г/л
Производител Кортева Агрисайънс
Категория на употреба непрофесионална

със системно действие

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ЛОНТРЕЛ 600 СЛ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Едногодишни широколистни плевели 17 мл/дка

Срещу някои едногодишни, широколистни плевели и паламида (Cirsium arvense).

     Внася се във фаза BBCH 21-39 (начало на братене: видим първи брат – фаза на флаговият лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-50 л/дка.
Ечемик Едногодишни широколистни плевели 17 мл/дка

Срещу някои едногодишни, широколистни плевели и паламида (Cirsium arvense).

     Внася се във фаза BBCH 21-39 (начало на братене: видим първи брат – фаза на флаговият лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-50 л/дка.
Ръж Едногодишни широколистни плевели 17 мл/дка

Срещу някои едногодишни, широколистни плевели и паламида (Cirsium arvense).

     Внася се във фаза BBCH 21-39 (начало на братене: видим първи брат – фаза на флаговият лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-50 л/дка.
Овес Едногодишни широколистни плевели 17 мл/дка

Срещу някои едногодишни, широколистни плевели и паламида (Cirsium arvense).

     Внася се във фаза BBCH 21-39 (начало на братене: видим първи брат – фаза на флаговият лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-50 л/дка.
Рапица Едногодишни широколистни плевели 20 мл/дка

Пролетна маслодайна рапица

рещу някои едногодишни, широколистни плевели и паламида (Cirsium arvense)

     Внася се във фаза BBCH 10-51 (напълно оформени котиледони – отгоре видими цветните пъпки („зелен бутон“ )).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20 -40 л/дка.
56 дни
Рапица Едногодишни широколистни плевели 20 мл/дка

Зимна маслодайна рапица

Срещу някои едногодишни, широколистни плевели и паламида (Cirsium arvense).

     Внася се във фаза BBCH 30-51 (начало на нарастване на стъблото: няма междувъзлия – отгоре видими цветните пъпки („зелен бутон“ )).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20 -40 л/дка.
56 дни
Лук Едногодишни широколистни плевели 25 мл/дка

Срещу някои едногодишни, широколистни плевели и паламида (Cirsium arvense).

     Внася се във фаза BBCH 11-14 (втори лист (>3 см.) ясно видим – четвърти лист).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка.
Зеле Едногодишни широколистни плевели 25 мл/дка

Срещу някои едногодишни, широколистни плевели и паламида (Cirsium arvense).

     Внася се във фаза BBCH 12-19 (разтворен втори същински лист – 9 или повече същински листа разтворени).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
Царевица Едногодишни широколистни плевели 17 мл/дка

Царевица (за зърно)

Срещу някои едногодишни, широколистни плевели и паламида (Cirsium arvense).

     Внася се във фаза BBCH 13-16 (разтваряне на трети лист – разтваряне на шести лист).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
90 дни
Захарно цвекло Едногодишни широколистни плевели 25 мл/дка

Срещу някои едногодишни, широколистни плевели и паламида (Cirsium arvense).

     Внася се във фаза BBCH 11-33 (видима първа двойка листа (големина на грахче), все още неразтворени –листата покриват 30% от повърхността).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка.
42 дни
Ряпа Едногодишни широколистни плевели 25 мл/дка

Срещу някои едногодишни, широколистни плевели и паламида (Cirsium arvense).

     Внася се във фаза  BBCH 12-19 (разтворен втори същински лист – 9 или повече същински листа разтворени).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
Кръмно цвекло Едногодишни широколистни плевели 25 мл/дка

Срещу някои едногодишни, широколистни плевели и паламида (Cirsium arvense).

     Внася се във фаза BBCH 11-33 (видима първа двойка листа (големина на грахче), все още неразтворени –листата покриват 30% от повърхността).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка.
42 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.