Кръмно цвекло (Beta vulgaris var. crassa)

Регистрирани препарати за растителна защита при Кръмно цвекло

регистрации срещу плевели
едногодишни широколистни плевели
житни и широколистни плевели
Житни плевели
Широколистни плевели
регистрации срещу болести
Брашнеста мана
рамулариоза
Ръжда
Церкоспороза
регистрации срещу неприятели
Западна цвеклова бълха
Зелева нощенка
зелена прасковена листна въшка
ливадна пеперуда
Листни въшки
Малка полска нощенка
малко цвеклово бръмбарче
обикновена житна пиявица
Обикновена цвеклова бълха
Обикновена цвеклова щитоноска
Подгризваща нощенка
стоножки
телени червеи
цвеклов молец
Цвеклова муха
цвеклови бълхи
черна бобова листна въшка