Кръмно цвекло (Beta vulgaris var. crassa)

регистрирани препарати за растителна защита при Кръмно цвекло

регистрации срещу плевели
житни и широколистни плевели
Житни плевели
Широколистни плевели
регистрации срещу болести
Брашнеста мана
рамулариоза
Ръжда
Церкоспороза
регистрации срещу неприятели
Зелева нощенка
ливадна пеперуда
Листни въшки
обикновена житна пиявица
Обикновена цвеклова бълха
Обикновена цвеклова щитоноска
телени червеи
цвеклов молец
Цвеклова муха
цвеклови бълхи