Кръмно цвекло (Beta vulgaris var. crassa)

Регистрирани препарати за растителна защита при Кръмно цвекло

Регистрации срещу плевели
Едногодишни широколистни плевели
Житни и широколистни плевели
Житни плевели
Широколистни плевели
Регистрации срещу болести
Регистрации срещу неприятели
Акари
Белокрилки
Западна цвеклова бълха
Зелева нощенка
Зелена прасковена листна въшка
Ливадна пеперуда
Листни въшки
Листоминиращи мухи
Малка полска нощенка
Малко цвеклово бръмбарче
Нощенки
Обикновена житна пиявица
Обикновена цвеклова бълха
Обикновена цвеклова щитоноска
Подгризваща нощенка
Стоножки
Телени червеи
Трипси
Цвеклов молец
Цвеклова муха
Цвеклови бълхи
Черна бобова листна въшка