СОЛФОЛИКИД 800 СК

Търговско наименование СОЛФОЛИКИД 800 СК
Тип фунгицид
Активни вещества Сяра 800 г/л
Производител Азуфрера и Фертилизантес Паларес
Категория на употреба непрофесионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на СОЛФОЛИКИД 800 СК за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Брашнеста мана 1000 мл/дка 35 дни
Лоза Оидиум (брашнеста мана) 400 мл/дка 5 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.