ПРОТЕУС 110 ОД

Търговско наименование ПРОТЕУС 110 ОД
Тип инсектицид
Активни вещества Тиаклоприд 100 г/л
Делтаметрин 10 г/л
Производител Bayer
Категория на употреба втора професионална

SPe8-Опасен за пчелите

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.

Стари регистрации на ПРОТЕУС 110 ОД за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Листоминиращи мухи 50 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 61-73 Начало на цъфтеж до ранна млечна зрялост Допълнителнителни употреба - при галици е разрешена употреба по време на цъфтеж, при липса на пчели, за 1 приложение

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка
30 дни
Пшеница Обикновена житна пиявица 50 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 37-59Флагов лист едва видим до край на изкласяването

Допълнителна употреба

30 дни
Пшеница Галици 50 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 61-73 Начало на цъфтеж до ранна млечна зрялост Допълнителнителни употреба - при галици е разрешена употреба по време на цъфтеж, при липса на пчели, за 1 приложение

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка
30 дни
Пшеница Листни въшки 62.5 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 61-73Начало на цъфтеж до ранна млечна зрялост

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка

Допълнителна употреба - Разрешена е употреба по време на образуване на ексудат, при липса на пчели за 1 приложение.

30 дни
Тритикале Галици 62.5 мл/дка

Минимална употреба

Внася се във фаза BBCH 61-73 Начало на цъфтеж до ранна млечна

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка
30 дни
Тритикале Листни въшки 62.5 мл/дка

Минимална употреба

Разрешена е употреба по време на образуване на ексудат, при липса на пчели за 1 приложение.

Внася се във фаза BBCH 61-73 Начало на цъфтеж до ранна млечна зрялост

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка
30 дни
Тритикале Листоминиращи мухи 62.5 мл/дка

Минимална употреба

Внася се във фаза BBCH 61-73 Начало на цъфтеж до ранна млечна

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка
30 дни
Тритикале Обикновена житна пиявица 50 мл/дка

Минимална употреба

Внася се във фаза BBCH 37-59:флагов лист едва видим до край на изкласяването

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 30 л/дка
30 дни
Овес Обикновена житна пиявица 50 мл/дка

Минимална употреба

Внася се във фаза BBCH 37-59:флагов лист едва видим до край на изкласяването

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 30 л/дка
30 дни
Овес Галици 62.5 мл/дка

Минимална употреба

Внася се във фаза BBCH 61-73 Начало на цъфтеж до ранна млечна

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка
30 дни
Овес Листни въшки 62.5 мл/дка

Минимална употреба

Разрешена е употреба по време на образуване на ексудат, при липса на пчели за 1 приложение.

Внася се във фаза BBCH 61-73 Начало на цъфтеж до ранна млечна зрялост

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка
30 дни
Овес Листоминиращи мухи 62.5 мл/дка

Минимална употреба

Внася се във фаза BBCH 61-73 Начало на цъфтеж до ранна млечна

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка
30 дни
Рапица Рапичен цветояд 50 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 50 – 69 Наличие на цветни пъпки до край на цъфтеж

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Интервал между приложенията – 14
 • Вода л/дка мин/макс – 20-25 л/дка

Промяна в дозата на приложение от 45мл/дка на 50 мл/дка. Разрешена е употреба по време на цъфтеж, при липса на пчели, за 1 приложение

45 дни
Рапица Рапичен стъблен скритохоботник 50 мл/дка

Минимална употреба

Внася се във фаза ВВСН 30-59:Начало на нарастване на стъблото до видими първи венчелисчета

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 14
 • Вода л/дка мин/макс – 20-25 л/дка 

разрешена употреба по време на образуване на ексудат, при липса на пчели за 1 приложение 

45 дни
Рапица Шушулков хоботник 50 мл/дка

Минимална употреба

Внася се във фаза ВВСН 69-79:От края на цъфтежа до почти всички шушулки са оформени

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 14
 • Вода л/дка мин/макс – 20-25 л/дка 

разрешена употреба по време на образуване на ексудат, при липса на пчели за 1 приложение 

45 дни
Рапица Листни въшки 65.5 мл/дка

Минимална употреба

Внася се във фаза BBCH 09-19:От поникване до 9 или повече листа оформени, преди оформяне на разклонение

разрешена употреба по време на образуване на ексудат, при липса на пчели за 1 приложение 

45 дни
Рапица Зелева листна въшка 65.5 мл/дка

Минимална употреба

Внася се във фаза BBCH 09-19:От поникване до 9 или повече листа оформени, преди оформяне на разклонение

разрешена употреба по време на образуване на ексудат, при липса на пчели за 1 приложение 

45 дни
Картофи Колорадски бръмбар 45 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 09-79 От поникване до фаза почти всички плодове са достигнали пълен размер

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 14 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 20-50 л/дка
 • Промяна в дозата на приложение от 40мл/дка на 45 мл/дка Разрешена употреба по време на цъфтеж, при липса на пчели, за 1 приложение 
14 дни
Картофи Листни въшки 75 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 09-79 От поникване до фаза почти всички плодове са достигнали пълен размер

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 14 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 20-50 л/дка
 • Промяна в дозата на приложение от 40мл/дка на 45 мл/дка Разрешена употреба по време на цъфтеж, при липса на пчели, за 1 приложение 
14 дни
Царевица Сив царевичен хоботник 70 мл/дка
Грах Зелена грахова листна въшка 62.5 мл/дка

Минимална употреба -разрешена употреба по време на цъфтеж, при липса на пчели

Внася се във фаза а BBCH 35 - 85 От пет видимо удължени междувъзлия до 50% от шушулките са узрели

 • Брой мин/макс приложения – 3
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс – 20-50 л/дка
7 дни
Грах Черна бобова листна въшка 62.5 мл/дка

Минимална употреба -разрешена употреба по време на цъфтеж, при липса на пчели

Внася се във фаза BBCH 50- 77: От пет видимо удължени междувъзлия до 70% от шушулките са достигнали типична дължина

 • Брой мин/макс приложения – 3
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс – 20-50 л/дка
7 дни
Грах Грахов зърнояд 62.5 мл/дка

Минимална употреба - разрешена употреба по време на цъфтеж, при липса на пчели 

внася се във фаза BBCH 50 - 77 От пет видимо удължени междувъзлия до 70% от шушулките са достигнали типична дължина

 • Брой мин/макс приложения – 3
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс – 20-50 л/дка
7 дни
Грах Тъмна грахова листозавивачка 62.5 мл/дка

Минимална употреба - разрешена употреба по време на цъфтеж, при липса на пчели 

Внася се във фаза BBCH 50 - 77 От пет видимо удължени междувъзлия до 70% от шушулките са достигнали типична дължина

 • Брой мин/макс приложения – 3
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс – 20-50 л/дка
7 дни
Захарно цвекло Цвеклова муха 50 мл/дка

Минимална употреба - разрешена употреба по време на образуване на ексудат, при липса на пчели

Внася се във фаза BBCH 09-39От поникване до фаза листата покриват 90% от повърхността

 • Брой мин/макс приложения - 2
 • Интервал между приложенията - 14
 • Вода л/дка мин/макс – 20-25 л/дка
30 дни
Захарно цвекло Листни въшки 75 мл/дка

Минимална употреба - разрешена употреба по време на образуване на ексудат, при липса на пчели 

Внася се във фаза BBCH 09-39 От поникване до фаза листата покриват 90% от повърхността

 • Брой мин/макс приложения - 2
 • Интервал между приложенията - 14
 • Вода л/дка мин/макс – 20-25 л/дка
30 дни
Кръмно цвекло Цвеклова муха 50 мл/дка

Минимална употреба - разрешена употреба по време на образуване на ексудат, при липса на пчели

Внася се във фаза BBCH 09-39От поникване до фаза листата покриват 90% от повърхността

 • Брой мин/макс приложения - 2
 • Интервал между приложенията - 14
 • Вода л/дка мин/макс – 20-25 л/дка
30 дни
Кръмно цвекло Листни въшки 75 мл/дка

Минимална употреба - разрешена употреба по време на образуване на ексудат, при липса на пчели 

Внася се във фаза BBCH 09-39 От поникване до фаза листата покриват 90% от повърхността

 • Брой мин/макс приложения - 2
 • Интервал между приложенията - 14
 • Вода л/дка мин/макс – 20-25 л/дка
30 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.