Захарно цвекло (Beta vulgaris L)

регистрирани препарати за растителна защита при Захарно цвекло

регистрации срещу неприятели
Зелев молец
Зелева нощенка
земни бълхи
ливадна пеперуда
листни бълхи
Листни въшки
нощенки
обикновен паяжинообразуващ акар
Обикновена цвеклова бълха
Обикновена цвеклова щитоноска
подземни нощенки
телени червеи
хоботник
хоботници
цвеклов молец
цвеклов хоботник
Цвеклова муха
цвеклови бълхи
цвеклови щитовки