Захарно цвекло (Beta vulgaris L)

Регистрирани препарати за растителна защита при Захарно цвекло

регистрации срещу неприятели
Гамозначна нощенка
Западна цвеклова бълха
Зелев молец
Зелева нощенка
зелена прасковена листна въшка
земни бълхи
зимна нощенка
ливадна пеперуда
листни бълхи
Листни въшки
Малка полска нощенка
малко цвеклово бръмбарче
нощенки
обикновен паяжинообразуващ акар
Обикновена цвеклова бълха
Обикновена цвеклова щитоноска
Паяжинообразуващи акари
Подгризваща нощенка
подземни нощенки
стоножки
телени червеи
хоботник
хоботници
цвеклов молец
цвеклов хоботник
Цвеклова муха
цвеклови бълхи
цвеклови щитовки
черна бобова листна въшка