АРЕСТ 5 ЕК

Търговско наименование АРЕСТ 5 ЕК
Тип хербицид
Активни вещества Хизалофоп - P - етил 50 г/л
Производител Нисан кемикъл
Категория на употреба втора професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на АРЕСТ 5 ЕК за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Рапица Житни плевели 120 мл/дка

Не по-късно от ВВСН 65 (пълен цъфтеж) 2-3 лист на плевелите и самосевките

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка
 • Да се спазва законът за пчеларството 
90 дни
Рапица Самосевки от житни култури 120 мл/дка

Не по-късно от ВВСН 65 (пълен цъфтеж) 2-3 лист на плевелите и самосевките

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка
 • Да се спазва законът за пчелар ството 
90 дни
Картофи Едногодишни житни плевели 100 - 150 мл/дка

Внася се във фаза Не покъсно от ВВСН 74 (растежа продължава до 40% от плодовете от първото плодообразуване достигат пълен размер)

В 3-5 лист на едногодишните и многогодишни плевели

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка
 • Да се спазва законът за пчеларството
45 дни
Картофи Многогодишни житни плевели 150 - 300 мл/дка

Внася се във фаза Не покъсно от ВВСН 74 (растежа продължава до 40% от плодовете от първото плодообразуване достигат пълен размер) 

В 3-5 лист на едногодишните и многогодишни плевели 

 • Брой мин/макс приложения – 1 
 • Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка 
 • Да се спазва законът за пчеларството
45 дни
Домати Едногодишни житни плевели 100 - 150 мл/дка

Не по-късно от ВВСН 81(10% от плодовете с типичен цвят на зреене.

В 3-5 лист на едногодишните и многогодишни плевели.

21 дни
Домати Многогодишни житни плевели 150 - 175 мл/дка

Не по-късно от ВВСН 81(10% от плодовете с типичен цвят на зреене.

В 3-5 лист на едногодишните и многогодишни плевели.

21 дни
Слънчоглед Едногодишни житни плевели 100 - 150 мл/дка

Не по-късно от ВВСН 71 (семената от външния край на питата са сиви и са достигнали окончателния си размер)

В 3-5 лист на едногодишните и многогодишни плевели

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка
 • Да се спазва законът за пчеларството 
45 дни
Слънчоглед Многогодишни житни плевели 150 мл/дка

Не по-късно от ВВСН 71 (семената от външния край на питата са сиви и са достигнали окончателния си размер)

В 3-5 лист на едногодишните и многогодишни плевели

 • Брой мин/макс приложения – 1 
 • Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка 
 • Да се спазва законът за пчеларството 
60 дни
Захарно цвекло Едногодишни житни плевели 100 - 150 мл/дка

Внася се във фаза Не покъсно от ВВСН 49 (кореноплодите са в техническа зрялост).

В 3-5 лист на едногодишните и многогодишни плевели

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка
 • Да се спазва законът за пчеларството
60 дни
Захарно цвекло Многогодишни житни плевели 150 мл/дка

Внася се във фаза Не покъсно от ВВСН 49 (кореноплодите са в техническа зрялост).

В 3-5 лист на едногодишните и многогодишни плевели 

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка 
 • Да се спазва законът за пчеларството
60 дни
Памук Едногодишни житни плевели 100 - 150 мл/дка

Не по-късно от ВВСН 76 (приблизително 60 % от семенниците достигат крайния си размер)

В 3-5 лист на едногодишните и многогодишни плевели

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка
 • Да се спазва законът за пчеларството
45 дни
Памук Многогодишни житни плевели 150 мл/дка

Не по-късно от ВВСН 76 (приблизително 60 % от семенниците достигат крайния си размер)

В 3-5 лист на едногодишните и многогодишни плевели 

 • Брой мин/макс приложения – 1 
 • Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка 
 • Да се спазва законът за пчеларството
45 дни
Соя Едногодишни житни плевели 100 - 150 мл/дка

Внася се не по-късно от ВВСН 51 (виждат се първите цветни пъпки).

Внася се 3-5 лист на едногодишните и многогодишни плевели

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка
 • Да се спазва законът за пчеларството 
90 дни
Соя Многогодишни житни плевели 150 мл/дка

Внася се 3-5 лист на едногодишните и многогодишни плевели

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка
 • Да се спазва законът за пчеларството
90 дни
Фасул Едногодишни житни плевели 100 - 150 мл/дка

Не по-късно от ВВСН 69 за зелен фасул (край на цъфтежа: първите чушки се виждат)
Не по-късно от ВВСН 79 за зелен фасул (чушки: отделни фасулеви зърна се виждат лесно)

В 3-5 лист на едногодишните и многогодишни плевели

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка
 • Да се спазва законът за пчелар
 • Карантинен срок за зелен фасул - 21 дни.
45 дни
Фасул Многогодишни житни плевели 150 - 250 мл/дка

Не по-късно от ВВСН 69 за зелен фасул (край на цъфтежа: първите чушки се виждат)
Не по-късно от ВВСН 79 за зелен фасул (чушки: отделни фасулеви зърна се виждат лесно) 

В 3-5 лист на едногодишните и многогодишни плевели 

 • Брой мин/макс приложения – 1 
 • Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка 
 • Да се спазва законът за пчеларството
 • Карантинен срок за зелен фасул - 21 дни.
45 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.