Фасул (Phaseolus vulgaris)

регистрирани препарати за растителна защита при Фасул

регистрации срещу плевели

едногодишни житни плевелиОРДАГО СК
едногодишни житни плевелиШАРПЕН 33 ЕК
едногодишни житни плевелиАКТИВУС
едногодишни житни плевелиСЕЛЕКТ СУПЕР 120 ЕК
едногодишни житни плевелиДУАЛ ГОЛД 960 ЕК
едногодишни житни плевелиФУЗИЛАД ФОРТЕ
едногодишни житни плевелиПЕНКОТ 33 ЕК
едногодишни житни плевелиПРОЛ АКВА
едногодишни житни плевелиАЧИБА 5 ЕК
едногодишни житни плевелиСТОМП НОВ 330 ЕК
едногодишни житни плевелиПЕНКОТ 40 СК
едногодишни житни плевелиАЖИЛ 100 ЕК
едногодишни житни плевелиПЕНДИСТАР 40
едногодишни житни плевелиШАДОУ
едногодишни житни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК НОВ
едногодишни житни плевелиСЕЛЕКТ 240 ЕК
едногодишни житни плевелиБИСМАРК КС
едногодишни житни плевелиСТРАТОС УЛТРА
едногодишни житни плевелиПЕНДИНОВА
едногодишни житни плевелиПЕНДИ 33 ЕК
едногодишни житни плевелиИНДИПЕН 40 СК
едногодишни житни плевелиТАРГА СУПЕР 5 ЕК
едногодишни житни плевелиСТОМП АКВА
едногодишни житни плевелиКОРУМ
едногодишни житни плевелиШАРПЕН 40 СК
едногодишни житни плевелиПЕНДИ 40 СК
едногодишни житни плевелиБУЛПЕН 40 СК
едногодишни житни плевелиТЕНДЪР ЕК
едногодишни житни плевелиЦЕНТУРИОН СУПЕР
едногодишни житни плевелиШОГУН 100 ЕК
едногодишни житни плевелиФОКУС УЛТРА
едногодишни широколистни плевелиПЕНКОТ 40 СК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИСТАР 40
едногодишни широколистни плевелиНУФЛОН СК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК НОВ
едногодишни широколистни плевелиБИСМАРК КС
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИНОВА
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИ 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиИНДИПЕН 40 СК
едногодишни широколистни плевелиСТОМП АКВА
едногодишни широколистни плевелиКОРУМ
едногодишни широколистни плевелиШАРПЕН 40 СК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИ 40 СК
едногодишни широколистни плевелиБУЛПЕН 40 СК
едногодишни широколистни плевелиБАЗАГРАН 480 СЛ
едногодишни широколистни плевелиОРДАГО СК
едногодишни широколистни плевелиШАРПЕН 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиАКТИВУС
едногодишни широколистни плевелиПЕНКОТ 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиПРОЛ АКВА
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕНЕРДЖИ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕНЕРДЖИ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП КЛАСИК ПРО
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП КЛАСИК ПРО
Житни плевелиУИШ ТОП
Житни плевелиЗЕТРОЛА 100 ЕК
многогодишни житни плевелиАЖИЛ 100 ЕК
многогодишни житни плевелиШАДОУ
многогодишни житни плевелиСТРАТОС УЛТРА
многогодишни житни плевелиТАРГА СУПЕР 5 ЕК
многогодишни житни плевелиЦЕНТУРИОН СУПЕР
многогодишни житни плевелиШОГУН 100 ЕК
многогодишни житни плевелиФОКУС УЛТРА
многогодишни житни плевелиСЕЛЕКТ СУПЕР 120 ЕК
многогодишни житни плевелиФУЗИЛАД ФОРТЕ
многогодишни житни плевелиАЧИБА 5 ЕК
многогодишни широколистни плевелиСЕЛЕКТ 240 ЕК

регистрации срещу неприятели

белокрилкиДЕНА ЕК
белокрилкиНАТУРАЛИС
белокрилкиДЕКА ЕК
белокрилкиДЕША ЕК
Бяла зелева пеперудаЛАМДЕКС ЕКСТРА
Бяла зелева пеперудаМЕТЕОР
Гамозначна нощенкаДУКАТ 25 ЕК
грахова листна въшкаДУКАТ 25 ЕК
Грахова листозавивачкаДУКАТ 25 ЕК
Грудков хоботникДУКАТ 25 ЕК
дървенициДЕКА ЕК
дървенициЛАМДЕКС ЕКСТРА
дървенициДЕША ЕК
дървенициМЕТЕОР
дървенициДЕНА ЕК
Зелев трипсДУКАТ 25 ЕК
Зелева нощенкаДЕКА ЕК
Зелева нощенкаДЕША ЕК
Зелева нощенкаДЕНА ЕК
Колорадски бръмбарЛАМДЕКС ЕКСТРА
ливадна пеперудаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
ливадна пеперудаСУМИЦИДИН 5 ЕК
ливадна пеперудаСУМИ АЛФА 5 ЕК
ливадна пеперудаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
листни бълхиДЕША ЕК
листни бълхиМЕТЕОР
листни бълхиДЕНА ЕК
листни бълхиДЕКА ЕК
Листни въшкиЦИПЕРТ 500 ЕК
Листни въшкиМЕТЕОР
Листни въшкиДЕНА ЕК
Листни въшкиЦИПЕРКИЛ 500 ЕК
Листни въшкиДЕКА ЕК
Листни въшкиЦИТРИН МАКС
Листни въшкиЛАМДЕКС ЕКСТРА
Листни въшкиДЕША ЕК
Листни въшкиПОЛИ 500 ЕК
листоядиДЕША ЕК
листоядиДЕНА ЕК
листоядиДЕКА ЕК
марокански скакалецРЕЛДАН 40 ЕК
минираща мухаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
миниращи мухиТРИГАРД 75 ВП
молциМЕТЕОР
молциДЕНА ЕК
молциДЕКА ЕК
молциДЕША ЕК
молциЛАМДЕКС ЕКСТРА
мухиДЕКА ЕК
мухиДЕША ЕК
мухиМЕТЕОР
мухиДЕНА ЕК
нощенкиМЕТЕОР
нощенкиДЕНА ЕК
нощенкиЛАМДЕКС ЕКСТРА
нощенкиДЕКА ЕК
нощенкиДЕША ЕК
обикновена житна пиявицаМЕТЕОР
Обикновена цвеклова щитоноскаМЕТЕОР
Оранжерийна белокрилкаКОНФИДОР ЕНЕРЖИ ОД
Оранжерийна белокрилкаФЮРИ 10 ЕК
Оранжерийна белокрилкаМЕТЕОР
Оранжерийна белокрилкаЛАМДЕКС ЕКСТРА
Оранжерийна белокрилкаБИ-58
Памукова нощенкаХЕЛИКОВЕКС
растителноядни дървенициМЕТЕОР
растителноядни осиДЕША ЕК
растителноядни осиДЕНА ЕК
растителноядни осиДЕКА ЕК
скакалциМЕТЕОР
трипсиДЕША ЕК
трипсиДЕНА ЕК
трипсиЛАМДЕКС ЕКСТРА
трипсиДЕКА ЕК
трипсиМЕТЕОР
фасулев зърноядДЕЦИС 2,5 ЕК
фиев зърноядДУКАТ 25 ЕК
Царевичен стъблопробивачДЕША ЕК
Царевичен стъблопробивачДЕНА ЕК
Царевичен стъблопробивачМЕТЕОР
Царевичен стъблопробивачМАГЕОС
Царевичен стъблопробивачДЕКА ЕК
цвеклова листна въшкаДУКАТ 25 ЕК
ЦикадиМЕТЕОР

регистрации срещу болести

АнтракнозаБОРДО МИКС 20 ВП
бактериозаКОСАЙД 2000 ВГ
бактериозаБОРДО МИКС 20 ВП
Брашнеста манаТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
Листни петнаКОСАЙД 2000 ВГ
МанаБОРДО МИКС 20 ВП
РъждаБОРДО МИКС 20 ВП
РъждаКОМЕТ ПРО
РъждаДИФКОР 250 СК
РъждаРЕТЕНГО 20 ЕК
РъждаСИГНУМ
СепториозаБОРДО МИКС 20 ВП
Сиво гниенеЗоксис 250 СК
Сиво гниенеРЕТЕНГО 20 ЕК
Сиво гниенеСИГНУМ
Сиво гниенеКОМЕТ ПРО
Склеротинийно гниенеРЕТЕНГО 20 ЕК
Склеротинийно гниенеКОМЕТ ПРО
СклеротинияКОНТАНС ВГ
СклеротинияСИГНУМ