Фасул (Phaseolus vulgaris)

регистрирани препарати за растителна защита при Фасул

регистрации срещу плевели

едногодишни житни плевелиАЖИЛ 100 ЕК
едногодишни житни плевелиПЕНДИСТАР 40
едногодишни житни плевелиШАДОУ
едногодишни житни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК НОВ
едногодишни житни плевелиСЕЛЕКТ 240 ЕК
едногодишни житни плевелиБИСМАРК КС
едногодишни житни плевелиСТРАТОС УЛТРА
едногодишни житни плевелиПЕНДИНОВА
едногодишни житни плевелиПЕНДИ 33 ЕК
едногодишни житни плевелиИНДИПЕН 40 СК
едногодишни житни плевелиТАРГА СУПЕР 5 ЕК
едногодишни житни плевелиСТОМП АКВА
едногодишни житни плевелиКОРУМ
едногодишни житни плевелиШАРПЕН 40 СК
едногодишни житни плевелиПЕНДИ 40 СК
едногодишни житни плевелиТЕНДЪР ЕК
едногодишни житни плевелиБУЛПЕН 40 СК
едногодишни житни плевелиЦЕНТУРИОН СУПЕР
едногодишни житни плевелиШОГУН 100 ЕК
едногодишни житни плевелиФОКУС УЛТРА
едногодишни житни плевелиОРДАГО СК
едногодишни житни плевелиШАРПЕН 33 ЕК
едногодишни житни плевелиАКТИВУС
едногодишни житни плевелиСЕЛЕКТ СУПЕР 120 ЕК
едногодишни житни плевелиДУАЛ ГОЛД 960 ЕК
едногодишни житни плевелиФУЗИЛАД ФОРТЕ
едногодишни житни плевелиПЕНКОТ 33 ЕК
едногодишни житни плевелиПРОЛ АКВА
едногодишни житни плевелиАЧИБА 5 ЕК
едногодишни житни плевелиСТОМП НОВ 330 ЕК
едногодишни житни плевелиПЕНКОТ 40 СК
едногодишни широколистни плевелиБИСМАРК КС
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИНОВА
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИ 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиИНДИПЕН 40 СК
едногодишни широколистни плевелиСТОМП АКВА
едногодишни широколистни плевелиКОРУМ
едногодишни широколистни плевелиШАРПЕН 40 СК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИ 40 СК
едногодишни широколистни плевелиБУЛПЕН 40 СК
едногодишни широколистни плевелиБАЗАГРАН 480 СЛ
едногодишни широколистни плевелиОРДАГО СК
едногодишни широколистни плевелиШАРПЕН 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиАКТИВУС
едногодишни широколистни плевелиПЕНКОТ 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиПРОЛ АКВА
едногодишни широколистни плевелиПЕНКОТ 40 СК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИСТАР 40
едногодишни широколистни плевелиНУФЛОН СК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК НОВ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕНЕРДЖИ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП КЛАСИК ПРО
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП КЛАСИК ПРО
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕНЕРДЖИ
Житни плевелиЗЕТРОЛА 100 ЕК
многогодишни житни плевелиСТРАТОС УЛТРА
многогодишни житни плевелиТАРГА СУПЕР 5 ЕК
многогодишни житни плевелиЦЕНТУРИОН СУПЕР
многогодишни житни плевелиШОГУН 100 ЕК
многогодишни житни плевелиФОКУС УЛТРА
многогодишни житни плевелиСЕЛЕКТ СУПЕР 120 ЕК
многогодишни житни плевелиФУЗИЛАД ФОРТЕ
многогодишни житни плевелиАЧИБА 5 ЕК
многогодишни житни плевелиАЖИЛ 100 ЕК
многогодишни житни плевелиШАДОУ
многогодишни широколистни плевелиСЕЛЕКТ 240 ЕК
Широколистни плевелиУИШ ТОП

регистрации срещу неприятели

белокрилкиДЕКА ЕК
белокрилкиДЕША ЕК
белокрилкиДЕНА ЕК
белокрилкиНАТУРАЛИС
Бяла зелева пеперудаМЕТЕОР
Гамозначна нощенкаДУКАТ 25 ЕК
грахова листна въшкаДУКАТ 25 ЕК
Грахова листозавивачкаДУКАТ 25 ЕК
Грудков хоботникДУКАТ 25 ЕК
дървенициДЕША ЕК
дървенициМЕТЕОР
дървенициДЕНА ЕК
дървенициДЕКА ЕК
Зелев трипсДУКАТ 25 ЕК
Зелева нощенкаДЕША ЕК
Зелева нощенкаДЕНА ЕК
Зелева нощенкаДЕКА ЕК
ливадна пеперудаСУМИЦИДИН 5 ЕК
ливадна пеперудаСУМИ АЛФА 5 ЕК
ливадна пеперудаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
ливадна пеперудаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
листни бълхиДЕША ЕК
листни бълхиМЕТЕОР
листни бълхиДЕНА ЕК
листни бълхиДЕКА ЕК
Листни въшкиЦИПЕРКИЛ 500 ЕК
Листни въшкиДЕКА ЕК
Листни въшкиЦИТРИН МАКС
Листни въшкиДЕША ЕК
Листни въшкиПОЛИ 500 ЕК
Листни въшкиЦИПЕРТ 500 ЕК
Листни въшкиМЕТЕОР
Листни въшкиДЕНА ЕК
листоядиДЕНА ЕК
листоядиДЕКА ЕК
листоядиДЕША ЕК
марокански скакалецРЕЛДАН 40 ЕК
минираща мухаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
миниращи мухиТРИГАРД 75 ВП
молциДЕКА ЕК
молциДЕША ЕК
молциМЕТЕОР
молциДЕНА ЕК
мухиДЕША ЕК
мухиМЕТЕОР
мухиДЕНА ЕК
мухиДЕКА ЕК
нощенкиДЕКА ЕК
нощенкиДЕША ЕК
нощенкиМЕТЕОР
нощенкиДЕНА ЕК
обикновена житна пиявицаМЕТЕОР
Обикновена цвеклова щитоноскаМЕТЕОР
Оранжерийна белокрилкаБИ-58
Оранжерийна белокрилкаКОНФИДОР ЕНЕРЖИ ОД
Оранжерийна белокрилкаФЮРИ 10 ЕК
Оранжерийна белокрилкаМЕТЕОР
Памукова нощенкаХЕЛИКОВЕКС
растителноядни дървенициМЕТЕОР
растителноядни осиДЕНА ЕК
растителноядни осиДЕКА ЕК
растителноядни осиДЕША ЕК
скакалциМЕТЕОР
трипсиДЕНА ЕК
трипсиДЕКА ЕК
трипсиМЕТЕОР
трипсиДЕША ЕК
фасулев зърноядДЕЦИС 2,5 ЕК
фиев зърноядДУКАТ 25 ЕК
Царевичен стъблопробивачДЕНА ЕК
Царевичен стъблопробивачМЕТЕОР
Царевичен стъблопробивачМАГЕОС
Царевичен стъблопробивачДЕКА ЕК
Царевичен стъблопробивачДЕША ЕК
цвеклова листна въшкаДУКАТ 25 ЕК
ЦикадиМЕТЕОР

регистрации срещу болести

АнтракнозаБОРДО МИКС 20 ВП
бактериозаКОСАЙД 2000 ВГ
бактериозаБОРДО МИКС 20 ВП
Брашнеста манаТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
Листни петнаКОСАЙД 2000 ВГ
МанаБОРДО МИКС 20 ВП
РъждаДИФКОР 250 СК
РъждаРЕТЕНГО 20 ЕК
РъждаСИГНУМ
РъждаБОРДО МИКС 20 ВП
РъждаКОМЕТ ПРО
СепториозаБОРДО МИКС 20 ВП
Сиво гниенеРЕТЕНГО 20 ЕК
Сиво гниенеСИГНУМ
Сиво гниенеКОМЕТ ПРО
Сиво гниенеЗоксис 250 СК
Склеротинийно гниенеКОМЕТ ПРО
Склеротинийно гниенеРЕТЕНГО 20 ЕК
СклеротинияКОНТАНС ВГ
СклеротинияСИГНУМ