Фасул (Phaseolus vulgaris)

Регистрирани препарати за растителна защита при Фасул

Регистрации срещу плевели
Едногодишни житни плевели
Едногодишни широколистни плевели
Житни и широколистни плевели
Житни плевели
Многогодишни житни плевели
Широколистни плевели
Регистрации срещу неприятели
Акари
Белокрилки
Бяла зелева пеперуда
Галообразуващ зелев хоботник
Гамозначна нощенка
Грахова листна въшка
Грахова листозавивачка
Грудков хоботник
Доматен миниращ молец
Дървеници
Западна цвеклова бълха
Зелев трипс
Зелева нощенка
Зелена прасковена листна въшка
Колорадски бръмбар
Ливадна пеперуда
Листни бълхи
Листни въшки
Листояди
Майски бръмбар
Марокански скакалец
Минираща муха
Молци
Мухи
Нощенки
Обикновена житна пиявица
Обикновена цвеклова щитоноска
Оранжерийна белокрилка
Памукова нощенка
Пеперуди
Подгризваща нощенка
Подземни нощенки
Растителноядни дървеници
Растителноядни оси
Скакалци
Стоножки
Телени червеи
Трипси
Фасулев зърнояд
Фиев зърнояд
Царевичен стъблопробивач
Цвеклова листна въшка
Цикади