АЖИЛ 100 ЕК

Търговско наименование АЖИЛ 100 ЕК
Тип хербицид
Активни вещества Пропаквизафоп 100 г/л
Производител АДАМА
Категория на употреба първа професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на АЖИЛ 100 ЕК за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Рапица Самосевки от житни култури 50 мл/дка

Внасяне във фаза 3-5-ти лист на самосевките.

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка – 20-60
90 дни
Рапица Едногодишни житни плевели 75 - 120 мл/дка

Внасяне във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото.

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка – 20-60
90 дни
Рапица Многогодишни житни плевели 150 - 200 мл/дка

При височина на плевелите 15-20 см.

Срещу балур, при височина на балура 10-20 см в доза 100-150 мл/дка.

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка – 20-60
90 дни
Лоза Многогодишни житни плевели 150 - 200 мл/дка

При височина на плевелите 15-20 см.

Срещу балур, при височина на балура 10-20 см в доза 100-150 мл/дка.

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка – 20-60
30 дни
Лоза Едногодишни житни плевели 75 - 120 мл/дка

Внасяне във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото.

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка – 20-60
30 дни
Картофи Едногодишни житни плевели 75 - 120 мл/дка

Внасяне във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото.

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка – 20-60 
40 дни
Картофи Многогодишни житни плевели 150 мл/дка

При височина на плевелите 15-20 см.

Срещу балур след ВВСН 11 разтваряне на първите листа на главното стъбло при височина на балура, 10-20 см в доза 100-150 мл/дка.

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка – 20-60 

 

40 дни
Домати Едногодишни житни плевели 75 - 120 мл/дка

Внася се първи същински лист на основното стъбло.

Фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото.

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка – 20-60 
30 дни
Домати Многогодишни житни плевели 150 - 200 мл/дка

Включително Балур от коренища.

Височина на плевелите 15-20 см и при домати първи същински лист на основното стъбло.

Срещу балур, при височина на балура 10-20 см. в доза 100-150 мл/дка.

 • Брой мин/макс приложения – 1 
 • Вода л/дка – 20-60 
30 дни
Тютюн Едногодишни житни плевели 75 - 120 мл/дка

Внасяне във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото.

40 дни
Тютюн Многогодишни житни плевели 150 - 200 мл/дка

При височина на плевелите 15-20 см.

Срещу балур, при височина на балура 10-20 см в доза 100-150 мл/дка.

40 дни
Лук Многогодишни житни плевели 150 - 200 мл/дка

Фаза на лука първи лист ясно видим.
При височина на плевелите 15-20 см.

Срещу балур, при височина на балура 10-20 см в доза 100-150 мл/дка.

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка – 20-60 
30 дни
Лук Едногодишни житни плевели 75 - 120 мл/дка

Фаза на лук първи лист ясно видим.
Във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото.

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка – 20-60 
30 дни
Слънчоглед Житни плевели 80 мл/дка

Едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото внася се след ВВСН 11 котиледоните са напълно разтворени и

Многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см и балур - при височина на балура 10-20 см

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка – 20-60 
90 дни
Патладжан Едногодишни житни плевели 75 - 120 мл/дка

Минимална употреба

Внасяне във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото.

30 дни
Патладжан Многогодишни житни плевели 150 - 200 мл/дка

Минимална употреба

При височина на плевелите 15-20 см.

Срещу балур, при височина на балура 10-20 см в доза 100-150 мл/дка.

30 дни
Броколи Едногодишни житни плевели 75 - 120 мл/дка

Минимална употреба

Внасяне във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото.

30 дни
Броколи Многогодишни житни плевели 150 - 200 мл/дка

Минимална употреба

При височина на плевелите 15-20 см.

Срещу балур, при височина на балура 10-20 см в доза 100-150 мл/дка.

30 дни
Морков Едногодишни житни плевели 75 - 120 мл/дка

Минимална употреба

Внасяне във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото.

30 дни
Морков Многогодишни житни плевели 150 - 200 мл/дка

Минимална употреба

При височина на плевелите 15-20 см.

Срещу балур, при височина на балура 10-20 см в доза 100-150 мл/дка.

30 дни
Спанак Едногодишни житни плевели 75 - 120 мл/дка

Минимална употреба

Внасяне във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото.

30 дни
Спанак Многогодишни житни плевели 150 - 200 мл/дка

Минимална употреба

При височина на плевелите 15-20 см.

Срещу балур, при височина на балура 10-20 см в доза 100-150 мл/дка.

30 дни
Грах Едногодишни житни плевели 75 - 120 мл/дка

Минимална употреба

Внасяне във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото.

50 дни
Грах Многогодишни житни плевели 150 - 200 мл/дка

Минимална употреба

При височина на плевелите 15-20 см.

Срещу балур, при височина на балура 10-20 см в доза 100-150 мл/дка.

50 дни
Захарно цвекло Едногодишни житни плевели 75 - 120 мл/дка

Във фаза на културата - видима първа двойка листа, все още неразтворени.

Във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото.

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка – 20-60
45 дни
Захарно цвекло Многогодишни житни плевели 150 - 200 мл/дка

Фаза на културата - видима първа двойка листа, все още неразтворени.

Височина на плевелите 15-20 см.

Срещу балур, при височина на балура 10-20 см. в доза 100-150 мл/дка.

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка – 20-60
45 дни
Памук Едногодишни житни плевели 75 - 120 мл/дка

Във фаза на културата първи същински лист разтворен.

Във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото.

 • Брой мин/макс приложения – 1 
 • Вода л/дка – 20-60 
90 дни
Памук Многогодишни житни плевели 150 - 200 мл/дка

Във фаза на културата първи същински лист разтворен.

Височина на плевелите 15-20 см.

Срещу балур, при височина на балура 10-20 см. в доза 100-150 мл/дка.

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка – 20-60 
90 дни
Соя Житни плевели 75 - 120 мл/дка

Срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото внася се след ВВСН 11 разтваря се първата двойка същински листа.

Срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см и балур - при височина на балура 10-20 см

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка – 20-60 
90 дни
Леща Едногодишни житни плевели 75 - 120 мл/дка

Внасяне във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото.

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка – 20-60 
50 дни
Леща Многогодишни житни плевели 150 - 200 мл/дка

При височина на плевелите 15-20 см.

Срещу балур, при височина на балура 10-20 см в доза 100-150 мл/дка.

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка – 20-60 
50 дни
Магданоз Едногодишни житни плевели 75 - 120 мл/дка

Минимална употреба

Внасяне във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото.

30 дни
Магданоз Многогодишни житни плевели 150 - 200 мл/дка

Минимална употреба

При височина на плевелите 15-20 см.

Срещу балур, при височина на балура 10-20 см в доза 100-150 мл/дка.

30 дни
Чесън Едногодишни житни плевели 75 - 120 мл/дка

Минимална употреба

Внасяне във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото.

30 дни
Чесън Многогодишни житни плевели 150 - 200 мл/дка

Минимална употреба

При височина на плевелите 15-20 см.

Срещу балур, при височина на балура 10-20 см в доза 100-150 мл/дка.

30 дни
Фасул Едногодишни житни плевели 75 - 120 мл/дка

Минимална употреба

Внасяне във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото.

50 дни
Фасул Многогодишни житни плевели 150 - 200 мл/дка

Минимална употреба

При височина на плевелите 15-20 см.

Срещу балур, при височина на балура 10-20 см в доза 100-150 мл/дка.

50 дни
Бакла Едногодишни житни плевели 75 - 120 мл/дка

Минимална употреба

Внасяне във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото.

50 дни
Бакла Многогодишни житни плевели 150 - 200 мл/дка

Минимална употреба

При височина на плевелите 15-20 см.

Срещу балур, при височина на балура 10-20 см в доза 100-150 мл/дка.

50 дни
Нахут Едногодишни житни плевели 75 - 120 мл/дка

Минимална употреба

Внасяне във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото.

50 дни
Нахут Многогодишни житни плевели 150 - 200 мл/дка

Минимална употреба

При височина на плевелите 15-20 см.

Срещу балур, при височина на балура 10-20 см в доза 100-150 мл/дка.

50 дни
Лен Едногодишни житни плевели 75 - 120 мл/дка

Минимална употреба

Внасяне във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото.

90 дни
Лен Многогодишни житни плевели 150 - 200 мл/дка

Минимална употреба

При височина на плевелите 15-20 см.

Срещу балур, при височина на балура 10-20 см в доза 100-150 мл/дка.

90 дни
Копър Едногодишни житни плевели 75 - 120 мл/дка

Минимална употреба

Внасяне във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото.

30 дни
Копър Многогодишни житни плевели 150 - 200 мл/дка

Минимална употреба

При височина на плевелите 15-20 см.

Срещу балур, при височина на балура 10-20 см в доза 100-150 мл/дка.

30 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.