Памук (Gossypium)

Регистрирани препарати за растителна защита при Памук

Регистрации срещу плевели
Едногодишни житни плевели
Едногодишни широколистни плевели
Житни и широколистни плевели
Житни плевели
Многогодишни житни плевели
Широколистни плевели
Регистрации срещу болести
Почвени патогени
Регистрации срещу неприятели
Акари
Белокрилки
Бръмбар
Галици
Дървеници
Ливадна пеперуда
Листни въшки
Майски бръмбар
Молци
Мухи
Нощенки
Оранжерийна белокрилка
Памукова листна въшка
Памукова нощенка
Пеперуди
Подгризваща нощенка
Рапичен цветояд
Рапична стъблена бълха
Растителноядни дървеници
Розов памуков червей
Розов червей
Сив червей
Стъблени пробивачи
Телени червеи
Трипси
Тютюнев трипс
Тютюнева белокрилка
Царевичен стъблопробивач
Царевична нощенка
Цикади