ЛАНАТ 20 СЛ

Търговско наименование ЛАНАТ 20 СЛ
Тип инсектицид
Активни вещества Метомил 200 г/л
Производител ДюПон Интернешънъл Оперейшънс
Категория на употреба първа професионална

SPe8-Опасен за пчелите.

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.

Стари регистрации на ЛАНАТ 20 СЛ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Домати Памукова нощенка 125 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 20-89 от 10 развити листа до пълна зрялост, брой приложения 2, през 14 дни 

7 дни
Домати Царевичен стъблопробивач 125 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 20-89 от 10 развити листа до пълна зрялост, брой приложения 2, през 14 дни 

7 дни
Домати Малка полска нощенка 125 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 20-89 от 10 развити листа до пълна зрялост, брой приложения 2, през 14 дни 

7 дни
Домати Египетска памукова нощенка 125 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 20-89 от 10 развити листа до пълна зрялост, брой приложения 2, през 14 дни 

7 дни
Домати Доматен миниращ молец 125 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 20-89 от 10 развити листа до пълна зрялост, брой приложения 2, през 14 дни 

7 дни
Домати Зелена прасковена листна въшка 125 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 20-89 от 10 развити листа до пълна зрялост, брой приложения 2, през 14 дни 

7 дни
Домати Памукова листна въшка 125 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 20-89 от 10 развити листа до пълна зрялост, брой приложения 2, през 14 дни 

7 дни
Домати Тютюнева белокрилка 125 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 20-89 от 10 развити листа до пълна зрялост, брой приложения 2, през 14 дни 

7 дни
Домати Оранжерийна белокрилка 125 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 20-89 от 10 развити листа до пълна зрялост, брой приложения 2, през 14 дни 

7 дни
Тютюн Памукова нощенка 125 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 20- 39 по време на удължаване на стъблото, брой приложения 2, през 14 дни

21 дни
Тютюн Тютюнева листна въшка 125 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 20- 39 по време на удължаване на стъблото, брой приложения 2, през 14 дни

21 дни
Тютюн Зелена прасковена листна въшка 125 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 20- 39 по време на удължаване на стъблото, брой приложения 2, през 14 дни

21 дни
Тютюн Тютюнев трипс 125 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 20- 39 по време на удължаване на стъблото, брой приложения 2, през 14 дни

21 дни
Тютюн Калифорнийски трипс 125 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 20- 39 по време на удължаване на стъблото, брой приложения 2, през 14 дни

21 дни
Краставици Памукова нощенка 125 мл/дка

Внася се във фаза 10-и лист (BBCH 20) до не покъсно от 14 дни преди беритбата, брой приложения 2, през 14 дни

7 дни
Краставици Малка полска нощенка 125 мл/дка

Внася се във фаза 10-и лист (BBCH 20) до не покъсно от 14 дни преди беритбата, брой приложения 2, през 14 дни

7 дни
Краставици Египетска памукова нощенка 125 мл/дка

Внася се във фаза 10-и лист (BBCH 20) до не покъсно от 14 дни преди беритбата, брой приложения 2, през 14 дни

7 дни
Краставици Памукова листна въшка 125 мл/дка

Внася се във фаза 10-и лист (BBCH 20) до не покъсно от 14 дни преди беритбата, брой приложения 2, през 14 дни

7 дни
Краставици Тютюнева белокрилка 125 мл/дка

Внася се във фаза 10-и лист (BBCH 20) до не покъсно от 14 дни преди беритбата, брой приложения 2, през 14 дни

7 дни
Краставици Оранжерийна белокрилка 125 мл/дка

Внася се във фаза 10-и лист (BBCH 20) до не покъсно от 14 дни преди беритбата, брой приложения 2, през 14 дни

7 дни
Пипер Памукова нощенка 125 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 20-89 от 10 развити листа до пълна зрялост, брой приложения 2, през 14 дни.

21 дни
Пипер Царевичен стъблопробивач 125 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 20-89 от 10 развити листа до пълна зрялост, брой приложения 2, през 14 дни.

21 дни
Пипер Малка полска нощенка 125 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 20-89 от 10 развити листа до пълна зрялост, брой приложения 2, през 14 дни.

21 дни
Пипер Египетска памукова нощенка 125 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 20-89 от 10 развити листа до пълна зрялост, брой приложения 2, през 14 дни.

21 дни
Пипер Доматен миниращ молец 125 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 20-89 от 10 развити листа до пълна зрялост, брой приложения 2, през 14 дни.

21 дни
Пипер Зелена прасковена листна въшка 125 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 20-89 от 10 развити листа до пълна зрялост, брой приложения 2, през 14 дни.

21 дни
Пипер Памукова листна въшка 125 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 20-89 от 10 развити листа до пълна зрялост, брой приложения 2, през 14 дни.

21 дни
Пипер Тютюнева белокрилка 125 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 20-89 от 10 развити листа до пълна зрялост, брой приложения 2, през 14 дни.

21 дни
Пипер Оранжерийна белокрилка 125 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 20-89 от 10 развити листа до пълна зрялост, брой приложения 2, през 14 дни.

21 дни
Патладжан Памукова нощенка 125 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 20-89 от 10 развити листа до пълна зрялост, брой приложения 2, през 14 дни 

7 дни
Патладжан Царевичен стъблопробивач 125 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 20-89 от 10 развити листа до пълна зрялост, брой приложения 2, през 14 дни 

7 дни
Патладжан Малка полска нощенка 125 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 20-89 от 10 развити листа до пълна зрялост, брой приложения 2, през 14 дни 

7 дни
Патладжан Египетска памукова нощенка 125 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 20-89 от 10 развити листа до пълна зрялост, брой приложения 2, през 14 дни 

7 дни
Патладжан Доматен миниращ молец 125 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 20-89 от 10 развити листа до пълна зрялост, брой приложения 2, през 14 дни 

7 дни
Патладжан Зелена прасковена листна въшка 125 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 20-89 от 10 развити листа до пълна зрялост, брой приложения 2, през 14 дни 

7 дни
Патладжан Памукова листна въшка 125 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 20-89 от 10 развити листа до пълна зрялост, брой приложения 2, през 14 дни 

7 дни
Патладжан Тютюнева белокрилка 125 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 20-89 от 10 развити листа до пълна зрялост, брой приложения 2, през 14 дни 

7 дни
Патладжан Оранжерийна белокрилка 125 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 20-89 от 10 развити листа до пълна зрялост, брой приложения 2, през 14 дни 

7 дни
Пъпеш Памукова нощенка 125 мл/дка

Внася се от 10-и лист (BBCH 20) до не по-късно от 14 дни преди беритбата, брой приложения 2, през 14 дни 

14 дни
Пъпеш Малка полска нощенка 125 мл/дка

Внася се от 10-и лист (BBCH 20) до не по-късно от 14 дни преди беритбата, брой приложения 2, през 14 дни 

14 дни
Пъпеш Египетска памукова нощенка 125 мл/дка

Внася се от 10-и лист (BBCH 20) до не по-късно от 14 дни преди беритбата, брой приложения 2, през 14 дни 

14 дни
Пъпеш Памукова листна въшка 125 мл/дка 14 дни
Пъпеш Тютюнева белокрилка 125 мл/дка

Внася се от 10-и лист (BBCH 20) до не по-късно от 14 дни преди беритбата, брой приложения 2, през 14 дни 

14 дни
Пъпеш Оранжерийна белокрилка 125 мл/дка

Внася се от 10-и лист (BBCH 20) до не по-късно от 14 дни преди беритбата, брой приложения 2, през 14 дни 

14 дни
Диня Памукова нощенка 125 мл/дка

Внася се от 10-и лист (BBCH 20) до не по-късно от 14 дни преди беритбата, брой приложения 2, през 14 дни 

14 дни
Диня Малка полска нощенка 125 мл/дка

Внася се от 10-и лист (BBCH 20) до не по-късно от 14 дни преди беритбата, брой приложения 2, през 14 дни 

14 дни
Диня Египетска памукова нощенка 125 мл/дка

Внася се от 10-и лист (BBCH 20) до не по-късно от 14 дни преди беритбата, брой приложения 2, през 14 дни 

14 дни
Диня Памукова листна въшка 125 мл/дка

Внася се от 10-и лист (BBCH 20) до не по-късно от 14 дни преди беритбата, брой приложения 2, през 14 дни 

14 дни
Диня Тютюнева белокрилка 125 мл/дка

Внася се от 10-и лист (BBCH 20) до не по-късно от 14 дни преди беритбата, брой приложения 2, през 14 дни 

14 дни
Диня Оранжерийна белокрилка 125 мл/дка

Внася се от 10-и лист (BBCH 20) до не по-късно от 14 дни преди беритбата, брой приложения 2, през 14 дни 

14 дни
Зелен фасул Памукова нощенка 125 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 51- 79 поява на първи цветни пъпки- пълно развитие на чушките (бобовете), брой приложения 2, през 14 дни

10 дни
Зелен фасул Малка полска нощенка 125 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 51- 79 поява на първи цветни пъпки- пълно развитие на чушките (бобовете), брой приложения 2, през 14 дни

10 дни
Зелен фасул Египетска памукова нощенка 125 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 51- 79 поява на първи цветни пъпки- пълно развитие на чушките (бобовете), брой приложения 2, през 14 дни

10 дни
Зелен фасул Черна бобова листна въшка 125 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 51- 79 поява на първи цветни пъпки- пълно развитие на чушките (бобовете), брой приложения 2, през 14 дни

10 дни
Маруля Памукова нощенка 125 мл/дка

полско производство

Внася се във фаза BBCH 20-41, 10 същински лист-образуване на 10% от листната маса, характерна за вариетета, брой приложения 2, през 14 дни

21 дни
Маруля Малка полска нощенка 125 мл/дка

полско производство

Внася се във фаза BBCH 20-41, 10 същински лист-образуване на 10% от листната маса, характерна за вариетета, брой приложения 2, през 14 дни

21 дни
Маруля Египетска памукова нощенка 125 мл/дка

полско производство

Внася се във фаза BBCH 20-41, 10 същински лист-образуване на 10% от листната маса, характерна за вариетета, брой приложения 2, през 14 дни

21 дни
Маруля Зелева нощенка 125 мл/дка

полско производство

Внася се във фаза BBCH 20-41, 10 същински лист-образуване на 10% от листната маса, характерна за вариетета, брой приложения 2, през 14 дни

21 дни
Маруля Листни въшки 125 мл/дка

полско производство

Внася се във фаза BBCH 20-41, 10 същински лист-образуване на 10% от листната маса, характерна за вариетета, брой приложения 2, през 14 дни

21 дни
Спанак Памукова нощенка 125 мл/дка

полско производство

Внася се във фаза BBCH 20-41, 10 същински лист-образуване на 10% от листната маса, характерна за вариетета, брой приложения 2, през 14 дни

21 дни
Спанак Малка полска нощенка 125 мл/дка

полско производство

Внася се във фаза BBCH 20-41, 10 същински лист-образуване на 10% от листната маса, характерна за вариетета, брой приложения 2, през 14 дни

21 дни
Спанак Египетска памукова нощенка 125 мл/дка

полско производство

Внася се във фаза BBCH 20-41, 10 същински лист-образуване на 10% от листната маса, характерна за вариетета, брой приложения 2, през 14 дни

21 дни
Спанак Зелева нощенка 125 мл/дка

полско производство

Внася се във фаза BBCH 20-41, 10 същински лист-образуване на 10% от листната маса, характерна за вариетета, брой приложения 2, през 14 дни

21 дни
Спанак Листни въшки 125 мл/дка

полско производство

Внася се във фаза BBCH 20-41, 10 същински лист-образуване на 10% от листната маса, характерна за вариетета, брой приложения 2, през 14 дни

21 дни
Грах Памукова нощенка 125 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 51- 79 поява на първи цветни пъпки- пълно развитие на чушките (бобовете), брой приложения 2, през 14 дни

10 дни
Грах Малка полска нощенка 125 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 51- 79 поява на първи цветни пъпки- пълно развитие на чушките (бобовете), брой приложения 2, през 14 дни

10 дни
Грах Египетска памукова нощенка 125 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 51- 79 поява на първи цветни пъпки- пълно развитие на чушките (бобовете), брой приложения 2, през 14 дни

10 дни
Грах Черна бобова листна въшка 125 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 51- 79 поява на първи цветни пъпки- пълно развитие на чушките (бобовете), брой приложения 2, през 14 дни

10 дни
Памук Памукова нощенка 125 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 51- 79 поява на първи цветни пъпки- приблизително 90% от семенниците достигат крайния си размер, брой приложения 2, през 14 дни

14 дни
Памук Памукова листна въшка 125 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 51- 79 поява на първи цветни пъпки- приблизително 90% от семенниците достигат крайния си размер, брой приложения 2, през 14 дни

14 дни
Тиквичка Памукова нощенка 125 мл/дка

Внася се във фаза 10-и лист (BBCH 20) до не покъсно от 14 дни преди беритбата, брой приложения 2, през 14 дни

7 дни
Тиквичка Малка полска нощенка 125 мл/дка

Внася се във фаза 10-и лист (BBCH 20) до не покъсно от 14 дни преди беритбата, брой приложения 2, през 14 дни

7 дни
Тиквичка Египетска памукова нощенка 125 мл/дка

Внася се във фаза 10-и лист (BBCH 20) до не покъсно от 14 дни преди беритбата, брой приложения 2, през 14 дни

7 дни
Тиквичка Памукова листна въшка 125 мл/дка

Внася се във фаза 10-и лист (BBCH 20) до не покъсно от 14 дни преди беритбата, брой приложения 2, през 14 дни

7 дни
Тиквичка Тютюнева белокрилка 125 мл/дка

Внася се във фаза 10-и лист (BBCH 20) до не покъсно от 14 дни преди беритбата, брой приложения 2, през 14 дни

7 дни
Тиквичка Оранжерийна белокрилка 125 мл/дка

Внася се във фаза 10-и лист (BBCH 20) до не покъсно от 14 дни преди беритбата, брой приложения 2, през 14 дни

7 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.