Зелен фасул

Регистрирани препарати за растителна защита при Зелен фасул

Регистрации срещу плевели
Едногодишни житни плевели
Едногодишни широколистни плевели
Житни и широколистни плевели
Многогодишни житни плевели
Регистрации срещу неприятели
Акари
Белокрилки
Бяла зелева пеперуда
Гамозначна нощенка
Дървеници
Египетска памукова нощенка
Зелева нощенка
Калифорнийски трипс
Колорадски бръмбар
Ливадна пеперуда
Листни бълхи
Листни въшки
Листоминиращи мухи
Листояди
Малка полска нощенка
Миниращи мухи
Молци
Мухи
Нощенки
Обикновена житна пиявица
Обикновена цвеклова щитоноска
Оранжерийна белокрилка
Памукова листна въшка
Памукова нощенка
Растителноядни дървеници
Растителноядни оси
Скакалци
Телени червеи
Трипси
Тютюнева белокрилка
Царевичен стъблопробивач
Цикади
Черна бобова листна въшка