Зелен фасул

регистрирани препарати за растителна защита при Зелен фасул

регистрации срещу плевели

едногодишни житни плевелиЧЕЛИНДЖ 600 СК
едногодишни широколистни плевелиЧЕЛИНДЖ 600 СК
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕНЕРДЖИ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП КЛАСИК ПРО

регистрации срещу неприятели

белокрилкиНАТУРАЛИС
Бяла зелева пеперудаМЕТЕОР
Бяла зелева пеперудаЛАМДЕКС ЕКСТРА
Гамозначна нощенкаАЛТАКОР 35 ВГ
дървенициДЕША ЕК
дървенициМЕТЕОР
дървенициЛАМДЕКС ЕКСТРА
дървенициДЕКА ЕК
дървенициДЕНА ЕК
Египетска памукова нощенкаЛАНАТ 20 СЛ
Египетска памукова нощенкаАЛТАКОР 35 ВГ
Зелева нощенкаДЕКА ЕК
Зелева нощенкаДЕНА ЕК
Зелева нощенкаДЕША ЕК
Калифорнийски трипсЛАНАТ 25 ВП
Колорадски бръмбарЛАМДЕКС ЕКСТРА
ливадна пеперудаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
ливадна пеперудаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
листни бълхиМЕТЕОР
листни бълхиДЕША ЕК
листни бълхиДЕКА ЕК
листни бълхиДЕНА ЕК
Листни въшкиМЕТЕОР
Листни въшкиДЕША ЕК
Листни въшкиДЕКА ЕК
Листни въшкиЛАМДЕКС ЕКСТРА
Листни въшкиДЕНА ЕК
листоминиращи мухиЛАНАТ 25 ВП
листоядиДЕНА ЕК
листоядиДЕША ЕК
листоядиДЕКА ЕК
Малка полска нощенкаАЛТАКОР 35 ВГ
Малка полска нощенкаЛАНАТ 20 СЛ
молциДЕША ЕК
молциДЕКА ЕК
молциМЕТЕОР
молциЛАМДЕКС ЕКСТРА
молциДЕНА ЕК
мухиДЕША ЕК
мухиДЕКА ЕК
мухиМЕТЕОР
мухиДЕНА ЕК
нощенкиДЕША ЕК
нощенкиЛАМДЕКС ЕКСТРА
нощенкиЛАНАТ 25 ВП
нощенкиДЕКА ЕК
нощенкиДЕНА ЕК
нощенкиМЕТЕОР
обикновена житна пиявицаМЕТЕОР
Обикновена цвеклова щитоноскаМЕТЕОР
Оранжерийна белокрилкаБИ-58
Оранжерийна белокрилкаЛАМДЕКС ЕКСТРА
Оранжерийна белокрилкаКОНФИДОР ЕНЕРЖИ ОД
Оранжерийна белокрилкаФЮРИ 10 ЕК
Оранжерийна белокрилкаЛАНАТ 25 ВП
Оранжерийна белокрилкаМЕТЕОР
Памукова нощенкаЛАНАТ 20 СЛ
Памукова нощенкаАЛТАКОР 35 ВГ
Памукова нощенкаЛАНАТ 25 ВП
растителноядни дървенициМЕТЕОР
растителноядни осиДЕНА ЕК
растителноядни осиДЕША ЕК
растителноядни осиДЕКА ЕК
скакалциМЕТЕОР
трипсиДЕКА ЕК
трипсиДЕНА ЕК
трипсиЛАМДЕКС ЕКСТРА
трипсиМЕТЕОР
трипсиДЕША ЕК
Царевичен стъблопробивачДЕКА ЕК
Царевичен стъблопробивачАЛТАКОР 35 ВГ
Царевичен стъблопробивачДЕНА ЕК
Царевичен стъблопробивачМЕТЕОР
Царевичен стъблопробивачДЕША ЕК
ЦикадиМЕТЕОР
черна бобова листна въшкаЛАНАТ 20 СЛ

регистрации срещу болести

Брашнеста манаТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
РъждаЗоксис 250 СК
Сиво гниенеЗоксис 250 СК