Зелен фасул

регистрирани препарати за растителна защита при Зелен фасул

регистрации срещу плевели

житни и широколистни плевелиРАУНДЪП КЛАСИК ПРО
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕНЕРДЖИ

регистрации срещу неприятели

белокрилкиНАТУРАЛИС
Бяла зелева пеперудаМЕТЕОР
Гамозначна нощенкаАЛТАКОР 35 ВГ
дървенициДЕНА ЕК
дървенициДЕША ЕК
дървенициМЕТЕОР
дървенициДЕКА ЕК
Египетска памукова нощенкаЛАНАТ 20 СЛ
Египетска памукова нощенкаАЛТАКОР 35 ВГ
Зелева нощенкаДЕША ЕК
Зелева нощенкаДЕКА ЕК
Зелева нощенкаДЕНА ЕК
Калифорнийски трипсЛАНАТ 25 ВП
ливадна пеперудаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
ливадна пеперудаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
листни бълхиДЕКА ЕК
листни бълхиДЕНА ЕК
листни бълхиМЕТЕОР
листни бълхиДЕША ЕК
Листни въшкиДЕКА ЕК
Листни въшкиДЕНА ЕК
Листни въшкиМЕТЕОР
Листни въшкиДЕША ЕК
листоминиращи мухиЛАНАТ 25 ВП
листоядиДЕША ЕК
листоядиДЕКА ЕК
листоядиДЕНА ЕК
Малка полска нощенкаЛАНАТ 20 СЛ
Малка полска нощенкаАЛТАКОР 35 ВГ
молциДЕКА ЕК
молциМЕТЕОР
молциДЕНА ЕК
молциДЕША ЕК
мухиМЕТЕОР
мухиДЕНА ЕК
мухиДЕША ЕК
мухиДЕКА ЕК
нощенкиДЕНА ЕК
нощенкиМЕТЕОР
нощенкиДЕША ЕК
нощенкиЛАНАТ 25 ВП
нощенкиДЕКА ЕК
обикновена житна пиявицаМЕТЕОР
Обикновена цвеклова щитоноскаМЕТЕОР
Оранжерийна белокрилкаФЮРИ 10 ЕК
Оранжерийна белокрилкаЛАНАТ 25 ВП
Оранжерийна белокрилкаМЕТЕОР
Оранжерийна белокрилкаБИ-58
Оранжерийна белокрилкаКОНФИДОР ЕНЕРЖИ ОД
Памукова нощенкаЛАНАТ 25 ВП
Памукова нощенкаЛАНАТ 20 СЛ
Памукова нощенкаАЛТАКОР 35 ВГ
растителноядни дървенициМЕТЕОР
растителноядни осиДЕКА ЕК
растителноядни осиДЕНА ЕК
растителноядни осиДЕША ЕК
скакалциМЕТЕОР
трипсиМЕТЕОР
трипсиДЕША ЕК
трипсиДЕКА ЕК
трипсиДЕНА ЕК
Царевичен стъблопробивачДЕША ЕК
Царевичен стъблопробивачДЕКА ЕК
Царевичен стъблопробивачАЛТАКОР 35 ВГ
Царевичен стъблопробивачДЕНА ЕК
Царевичен стъблопробивачМЕТЕОР
ЦикадиМЕТЕОР
черна бобова листна въшкаЛАНАТ 20 СЛ

регистрации срещу болести

Брашнеста манаТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
РъждаЗоксис 250 СК
Сиво гниенеЗоксис 250 СК