Грах (Pisum sativum)

регистрирани препарати за растителна защита при Грах

регистрации срещу неприятели
белокрилки
Бяла зелева пеперуда
Гамозначна нощенка
грахов зърнояд
грахова галица
грахова листна въшка
Грахова листозавивачка
Грудков хоботник
дървеници
Египетска памукова нощенка
Зелев трипс
Зелева нощенка
Зелена грахова листна въшка
зърнояди
ивичест грахов хоботник
Калифорнийски трипс
Колорадски бръмбар
ливадна пеперуда
листни бълхи
Листни въшки
листоминиращи мухи
листояди
Малка полска нощенка
марокански скакалец
молци
мухи
нощенки
обикновена житна пиявица
Обикновена цвеклова щитоноска
Оранжерийна белокрилка
Памукова нощенка
растителноядни дървеници
растителноядни оси
Сив червей
скакалци
трипси
тъмна грахова листозавивачка
фиев зърнояд
хоботници
Царевичен стъблопробивач
цвеклова листна въшка
Цикади
черна бобова листна въшка