Грах (Pisum sativum)

регистрирани препарати за растителна защита при Грах

регистрации срещу плевели

едногодишни житни плевелиШАРПЕН 33 ЕК
едногодишни житни плевелиФОКУС УЛТРА
едногодишни житни плевелиЧЕЛИНДЖ 600 СК
едногодишни житни плевелиБИСМАРК КС
едногодишни житни плевелиПЕНКОТ 33 ЕК
едногодишни житни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК НОВ
едногодишни житни плевелиЧЕЛИНДЖ 600 СК
едногодишни житни плевелиПЕНДИСТАР 40
едногодишни житни плевелиПЕНКОТ 40 СК
едногодишни житни плевелиАЖИЛ 100 ЕК
едногодишни житни плевелиСТОМП АКВА
едногодишни житни плевелиПЕНДИНОВА
едногодишни житни плевелиКОРУМ
едногодишни житни плевелиПРОЛ АКВА
едногодишни житни плевелиПЕНДИ 33 ЕК
едногодишни житни плевелиСТРАТОС УЛТРА
едногодишни житни плевелиЧЕЛИНДЖ 600 СК
едногодишни житни плевелиБУЛПЕН 40 СК
едногодишни житни плевелиШАРПЕН 40 СК
едногодишни житни плевелиАКТИВУС
едногодишни житни плевелиОРДАГО СК
едногодишни житни плевелиПЕНДИ 40 СК
едногодишни житни плевелиШОГУН 100 ЕК
едногодишни житни плевелиИНДИПЕН 40 СК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИСТАР 40
едногодишни широколистни плевелиПЕНКОТ 40 СК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИНОВА
едногодишни широколистни плевелиНУФЛОН СК
едногодишни широколистни плевелиПРОЛ АКВА
едногодишни широколистни плевелиБАЗАГРАН 480 СЛ
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИ 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК НОВ
едногодишни широколистни плевелиЧЕЛИНДЖ 600 СК
едногодишни широколистни плевелиБУЛПЕН 40 СК
едногодишни широколистни плевелиШАРПЕН 40 СК
едногодишни широколистни плевелиСТОМП АКВА
едногодишни широколистни плевелиБАЗАГРАН 480 СЛ
едногодишни широколистни плевелиОРДАГО СК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИ 40 СК
едногодишни широколистни плевелиКОРУМ
едногодишни широколистни плевелиИНДИПЕН 40 СК
едногодишни широколистни плевелиШАРПЕН 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиЧЕЛИНДЖ 600 СК
едногодишни широколистни плевелиБИСМАРК КС
едногодишни широколистни плевелиПЕНКОТ 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИНОВА
едногодишни широколистни плевелиАКТИВУС
едногодишни широколистни плевелиЧЕЛИНДЖ 600 СК
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕНЕРДЖИ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕНЕРДЖИ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП КЛАСИК ПРО
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП КЛАСИК ПРО
Житни плевелиЗЕТРОЛА 100 ЕК
многогодишни житни плевелиАЖИЛ 100 ЕК
многогодишни житни плевелиСТРАТОС УЛТРА
многогодишни житни плевелиШОГУН 100 ЕК
многогодишни житни плевелиФОКУС УЛТРА
Широколистни плевелиУИШ ТОП

регистрации срещу неприятели

белокрилкиДЕКА ЕК
белокрилкиДЕША ЕК
белокрилкиДЕНА ЕК
Бяла зелева пеперудаМЕТЕОР
Гамозначна нощенкаЦИТРИН МАКС
Гамозначна нощенкаЦИПЕРКИЛ 500 ЕК
Гамозначна нощенкаЦИПЕРТ 500 ЕК
Гамозначна нощенкаДУКАТ 25 ЕК
Гамозначна нощенкаПОЛИ 500 ЕК
грахов зърноядСУМИ АЛФА 5 ЕК
грахов зърноядПРОТЕУС 110 ОД
грахов зърноядСУМИЦИДИН 5 ЕК
грахова галицаДУКАТ 25 ЕК
грахова листна въшкаДУКАТ 25 ЕК
грахова листна въшкаДЕЦИС 2,5 ЕК
грахова листна въшкаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Грахова листозавивачкаЦИТРИН МАКС
Грахова листозавивачкаДУКАТ 25 ЕК
Грахова листозавивачкаЦИПЕРКИЛ 500 ЕК
Грахова листозавивачкаЦИПЕРКИЛ 500 ЕК
Грахова листозавивачкаЦИПЕРТ 500 ЕК
Грахова листозавивачкаЦИПЕРТ 500 ЕК
Грахова листозавивачкаПОЛИ 500 ЕК
Грахова листозавивачкаМАГЕОС
Грахова листозавивачкаПОЛИ 500 ЕК
Грахова листозавивачкаЦИТРИН МАКС
Грудков хоботникДУКАТ 25 ЕК
дървенициМЕТЕОР
дървенициДЕША ЕК
дървенициДЕНА ЕК
дървенициДЕКА ЕК
Египетска памукова нощенкаЛАНАТ 20 СЛ
Зелев трипсДУКАТ 25 ЕК
Зелева нощенкаДЕКА ЕК
Зелева нощенкаДЕША ЕК
Зелева нощенкаДЕНА ЕК
Зелена грахова листна въшкаПРОТЕУС 110 ОД
Зелена грахова листна въшкаМАГЕОС
зърноядиЦИПЕРКИЛ 500 ЕК
зърноядиЦИПЕРТ 500 ЕК
зърноядиПОЛИ 500 ЕК
зърноядиЦИТРИН МАКС
ивичест грахов хоботникМАГЕОС
Калифорнийски трипсЛАНАТ 25 ВП
ливадна пеперудаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
ливадна пеперудаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
листни бълхиДЕША ЕК
листни бълхиМЕТЕОР
листни бълхиДЕНА ЕК
листни бълхиДЕКА ЕК
Листни въшкиЦИПЕРТ 500 ЕК
Листни въшкиМЕТЕОР
Листни въшкиЦИПЕРКИЛ 500 ЕК
Листни въшкиДЕНА ЕК
Листни въшкиПОЛИ 500 ЕК
Листни въшкиЦИПЕРТ 500 ЕК
Листни въшкиДЕКА ЕК
Листни въшкиЦИТРИН МАКС
Листни въшкиПОЛИ 500 ЕК
Листни въшкиДЕША ЕК
Листни въшкиЦИПЕРКИЛ 500 ЕК
Листни въшкиЦИТРИН МАКС
листоминиращи мухиЛАНАТ 25 ВП
листоядиДЕНА ЕК
листоядиДЕКА ЕК
листоядиДЕША ЕК
Малка полска нощенкаЛАНАТ 20 СЛ
марокански скакалецРЕЛДАН 40 ЕК
молциДЕНА ЕК
молциДЕКА ЕК
молциДЕША ЕК
молциМЕТЕОР
мухиДЕКА ЕК
мухиДЕША ЕК
мухиМЕТЕОР
мухиДЕНА ЕК
нощенкиДЕНА ЕК
нощенкиМАГЕОС
нощенкиДЕКА ЕК
нощенкиЛАНАТ 25 ВП
нощенкиДЕША ЕК
нощенкиМЕТЕОР
обикновена житна пиявицаМЕТЕОР
Обикновена цвеклова щитоноскаМЕТЕОР
Оранжерийна белокрилкаФЮРИ 10 ЕК
Оранжерийна белокрилкаБИ-58
Оранжерийна белокрилкаКОНФИДОР ЕНЕРЖИ ОД
Оранжерийна белокрилкаМЕТЕОР
Оранжерийна белокрилкаЛАНАТ 25 ВП
Памукова нощенкаЛАНАТ 20 СЛ
Памукова нощенкаЛАНАТ 25 ВП
Памукова нощенкаХЕЛИКОВЕКС
растителноядни дървенициМЕТЕОР
растителноядни осиДЕНА ЕК
растителноядни осиДЕКА ЕК
растителноядни осиДЕША ЕК
Сив червейЦИКЛОН 100 ЕВ
Сив червейШЕРПА 100 ЕВ
Сив червейЦИПЕРФОР 100 ЕВ
скакалциМЕТЕОР
трипсиДЕНА ЕК
трипсиМАГЕОС
трипсиДЕКА ЕК
трипсиМЕТЕОР
трипсиДЕША ЕК
тъмна грахова листозавивачкаПРОТЕУС 110 ОД
фиев зърноядДУКАТ 25 ЕК
хоботнициПОЛИ 500 ЕК
хоботнициЦИПЕРТ 500 ЕК
хоботнициЦИТРИН МАКС
хоботнициПОЛИ 500 ЕК
хоботнициЦИПЕРКИЛ 500 ЕК
хоботнициЦИТРИН МАКС
хоботнициЦИПЕРТ 500 ЕК
хоботнициЦИПЕРКИЛ 500 ЕК
Царевичен стъблопробивачДЕША ЕК
Царевичен стъблопробивачДЕНА ЕК
Царевичен стъблопробивачМЕТЕОР
Царевичен стъблопробивачДЕКА ЕК
цвеклова листна въшкаДУКАТ 25 ЕК
ЦикадиМЕТЕОР
черна бобова листна въшкаЛАНАТ 20 СЛ
черна бобова листна въшкаПРОТЕУС 110 ОД

регистрации срещу болести

АнтракнозаБОРДО МИКС 20 ВП
АнтракнозаЗоксис 250 СК
АскохитозаОРТИВА ТОП СК
АскохитозаЗоксис 250 СК
бактериозаБОРДО МИКС 20 ВП
Брашнеста манаЗоксис 250 СК
Брашнеста манаКОЗАВЕТ ДФ
Брашнеста манаТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
Листни петнаРЕТЕНГО 20 ЕК
Листни петнаКОМЕТ ПРО
МанаБОРДО МИКС 20 ВП
РъждаКОМЕТ ПРО
РъждаБОРДО МИКС 20 ВП
РъждаРИЗА 20 ЕК
РъждаЗоксис 250 СК
РъждаРЕТЕНГО 20 ЕК
СепториозаБОРДО МИКС 20 ВП
Сиво гниенеЗоксис 250 СК
СклеротинияКОНТАНС ВГ