КОРУМ

търговско наименование КОРУМ
тип хербицид
Активни вещества бентазон 480 г/л
имазамокс 22.4 г/л
производител BASF
Категория на употреба непрофесионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на КОРУМ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Грах едногодишни широколистни плевели 125 мл/дка

- Eднократно приложение (BBCH 12-25)  2 листа с прилистниците се разтварят или се развиват 2 мустачета - 5-то странично разклонение се вижда))
- Двукратно приложение в доза 62,5 мл/дка всяко третиране (BBCH 11-25 (непосредтвено преди първият същински лист с прилистниците да се разтвори или да се развие първото мустаче - 5-то странично разклонение се вижда).
* Да се използва в комбинация с адюванта ДЕШ ХЦ (DACH HC) в концентрация 0,25 – 0,3%

35 дни
Грах едногодишни житни плевели 125 мл/дка

- Eднократно приложение (BBCH 12-25)  2 листа с прилистниците се разтварят или се развиват 2 мустачета - 5-то странично разклонение се вижда))
- Двукратно приложение в доза 62,5 мл/дка всяко третиране (BBCH 11-25 (непосредтвено преди първият същински лист с прилистниците да се разтвори или да се развие първото мустаче - 5-то странично разклонение се вижда).
* Да се използва в комбинация с адюванта ДЕШ ХЦ (DACH HC) в концентрация 0,25 – 0,3%

35 дни
Соя едногодишни житни плевели 190 мл/дка

- Еднократно приложение (При височина на културата 5-6 см)

- Двукратно приложение в доза 95 мл/дка -  (BBCH 11-25 (непосредтвено преди първият същински лист с прилистниците да се разтвори или да се развие първото мустаче - 5-то странично разклонение се вижда))
* Да се използва в комбинация с адюванта ДЕШ ХЦ (DACH HC) в концентрация 0,25 – 0,3%

60 дни
Соя едногодишни широколистни плевели 190 мл/дка

- Еднократно приложение (При височина на културата 5-6 см)

- Двукратно приложение в доза 95 мл/дка -  (BBCH 11-25 (непосредтвено преди първият същински лист с прилистниците да се разтвори или да се развие първото мустаче - 5-то странично разклонение се вижда))
* Да се използва в комбинация с адюванта ДЕШ ХЦ (DACH HC) в концентрация 0,25 – 0,3%

60 дни
Фасул едногодишни житни плевели 125 мл/дка

Еднократно приложение (BBCH 13-25 (3-ти същински лист разтворен – 5-то странично разклонение се вижда))
- Двукратно приложение в доза 62,5 мл/дка всяко третиране - във фаза BBCH 12-25 (непосредстве но преди 2 развити листа 5-то странично разклонение се вижда).
* Да се използва в комбинация с адюванта ДЕШ ХЦ (DACH HC) в концентрация 0,25 – 0,3%

35 дни
Фасул едногодишни широколистни плевели 125 мл/дка

Еднократно приложение (BBCH 13-25 (3-ти същински лист разтворен – 5-то странично разклонение се вижда))
- Двукратно приложение в доза 62,5 мл/дка всяко третиране - във фаза BBCH 12-25 (непосредстве но преди 2 развити листа 5-то странично разклонение се вижда).
* Да се използва в комбинация с адюванта ДЕШ ХЦ (DACH HC) в концентрация 0,25 – 0,3%

35 дни
Люцерна едногодишни широколистни плевели 190 мл/дка

- Еднократно приложение (BBCH 12-25 (2 листа с прилистниците се разтварят или се развиват 2 мустачета - 5-то странично разклонение се вижда))
- Двукратно приложение в доза 95 мл/дка (Първо третиране –непсредствено преди височина на културата 4 -5 см, втори след 7-14 дни)
* Да се използва в комбинация с адюванта ДЕШ ХЦ (DACH HC) в концентрация 0,25 – 0,3%

40 дни
Люцерна едногодишни житни плевели 190 мл/дка

- Еднократно приложение (BBCH 12-25 (2 листа с прилистниците се разтварят или се развиват 2 мустачета - 5-то странично разклонение се вижда))
- Двукратно приложение в доза 95 мл/дка (Първо третиране –непсредствено преди височина на културата 4 -5 см, втори след 7-14 дни)
* Да се използва в комбинация с адюванта ДЕШ ХЦ (DACH HC) в концентрация 0,25 – 0,3%

40 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.