МАГЕОС

търговско наименование МАГЕОС
тип инсектицид
Активни вещества алфа - циперметрин 150 г/кг
производител BASF
Категория на употреба втора професионална

Опитайте новата функционалност за проверка на регистрацията от списъците на БАБХ.

Регистрации на препарата МАГЕОС за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
нощенки7 г/дка

Салата(полско рлоизводство):
- Нощени (Authographa gamma, Spodoptera exigua, Chloridea obsoleta)

7 дни
нощенки7 г/дка

Цикория, Къдрава цикория, Глухарче (полско и оранжерийно производство)
- Нощенки (Scotia segetum, Scotia ypsilon, Exoa temera, Scotia exclamationis, Amates Cnigrum, Noctua pronuba) . Почвено третиране
- Нощенки (Authographa gamma Spodoptera exigua, Chloridea obsoletа) Листно приложение

7 дни
8 - 20 г/дка

Фуражно-бобови култури за семепроизводство:

  • 8 гр./дка - Зелена листна въшка (Acyrthosiphon pisi), Ивичест грахов хоботник (Sitona lineata), Листозавивачки (Grapholita dorsana
  • 10 гр./дка - Растителни дървеници (Nabis pseudoferus Anthocoris nemorum),
  • 10 гр./дка -Вредители по листата: нощенки; ливадна пеперуда (Noctuidae; Loxotege sticticalis)
  • 20 гр./дка - Вредители по съцветията:Bruchus atomarius,Бобов петточков хоботник (Tychius quinquepunctatus)
5 - 33 г/дка

Зеленчукови култури за семепроизводство:

  • 33 гр./дка - Трипс (Frankliniella occidentalis)
  • 5 гр./дка - Телени червеи, Чернотелки (Elateridae, Tenebrionidae, ларви)
  • 8 гр./дка - Твърдокрили вредители по развити растения (Coleoptera), Нощенки (Noctuidae), Листни въшки (p..Mysus, Aphys) , Цвеклов стъблохоботник
ПшеницаЛистни въшки7 г/дка

за семепроизводство​

Пшеницаминиращи мухи7 г/дка

Миниращи мухи (Meromysa nigriventis, Agromiza megalopsis),

35 дни
ПшеницаЖитна листозавивачка7 г/дка35 дни
ПшеницаЛистни въшки7 г/дка

Schizaphis graminum, Macrosiphum avenae, Metopolophium dirhodum

35 дни
ПшеницаЦикади7 г/дка

(Macrosteles laevis, Psammotetix striatus)

35 дни
Пшеницагалици10 г/дка35 дни
ПшеницаЛистни въшки по класовете10 г/дка

Schizaphis graminum,Sitobion avenae, R. padi,R. maidis

35 дни
ЕчемикЛистни въшки7 г/дка

за семепроизводство​

Ечемикминиращи мухи7 г/дка

Миниращи мухи (Meromysa nigriventis, Agromiza megalopsis),

42 дни
ЕчемикЖитна листозавивачка7 г/дка42 дни
ЕчемикЛистни въшки7 г/дка

Schizaphis graminum, Macrosiphum avenae, Metopolophium dirhodum

42 дни
ЕчемикЦикади7 г/дка

(Macrosteles laevis, Psammotetix striatus)

42 дни
Ечемикгалици10 г/дка42 дни
ЕчемикЛистни въшки по класовете10 г/дка

Schizaphis graminum,Sitobion avenae, R. padi,R. maidis

42 дни
РъжЛистни въшки7 г/дка

за семепроизводство​

Ръжминиращи мухи7 г/дка

Миниращи мухи (Meromysa nigriventis, Agromiza megalopsis),

35 дни
РъжЖитна листозавивачка7 г/дка35 дни
РъжЛистни въшки7 г/дка

Schizaphis graminum, Macrosiphum avenae, Metopolophium dirhodum

35 дни
РъжЦикади7 г/дка

(Macrosteles laevis, Psammotetix striatus)

35 дни
Ръжгалици10 г/дка35 дни
РъжЛистни въшки по класовете10 г/дка

Schizaphis graminum,Sitobion avenae, R. padi,R. maidis

35 дни
ТритикалеЛистни въшки7 г/дка

за семепроизводство​

Тритикалеминиращи мухи7 г/дка

Миниращи мухи (Meromysa nigriventis, Agromiza megalopsis),

35 дни
ТритикалеЖитна листозавивачка7 г/дка35 дни
ТритикалеЛистни въшки7 г/дка

Schizaphis graminum, Macrosiphum avenae, Metopolophium dirhodum

35 дни
ТритикалеЦикади7 г/дка

(Macrosteles laevis, Psammotetix striatus)

35 дни
Тритикалегалици10 г/дка35 дни
ТритикалеЛистни въшки по класовете10 г/дка

Schizaphis graminum,Sitobion avenae, R. padi,R. maidis

35 дни
ОвесЛистни въшки7 г/дка

за семепроизводство​

Овесминиращи мухи7 г/дка

Миниращи мухи (Meromysa nigriventis, Agromiza megalopsis),

42 дни
ОвесЖитна листозавивачка7 г/дка42 дни
ОвесЛистни въшки7 г/дка

Schizaphis graminum, Macrosiphum avenae, Metopolophium dirhodum

42 дни
ОвесЦикади7 г/дка

(Macrosteles laevis, Psammotetix striatus)

42 дни
Овесгалици10 г/дка42 дни
ОвесЛистни въшки по класовете10 г/дка

Schizaphis graminum,Sitobion avenae, R. padi,R. maidis

42 дни
Рапицарапичен стъблен скритохоботник5 г/дка49 дни
РапицаРапична стъблена бълха5 г/дка49 дни
РапицаРапичен цветояд5 г/дка49 дни
Рапицашушулков хоботник7 г/дка49 дни
Лозалистни бълхи5 г/дка14 дни
Лозалозова цикада7 г/дка14 дни
Лозаогневки7 г/дка14 дни
ЛозаЛозова листозавивачка7 г/дка14 дни
ЛозаШарен гроздов молец10 г/дка14 дни
ЛозаЕднопоясен гроздов молец10 г/дка14 дни
КартофиКолорадски бръмбар8 г/дка21 дни
Доматилистни бълхи5 г/дка3 дни
ДоматиЦикади7 г/дка3 дни
Доматинощенки7 г/дка

(Helicoverpa armigera, Spodoptera exigua)

3 дни
Краставицинощенки7 г/дка

(Mamestra brassicae, Locanobia oleraceae, Helicoverpa armigera, Spodoptera spp., Agrotis spp.,)

3 дни
ПатладжанКолорадски бръмбар8 г/дка21 дни
ПатладжанКолорадски бръмбар8 г/дка3 дни
Пъпешнощенки7 г/дка

(Mamestra brassicae, Locanobia oleraceae, Helicoverpa armigera, Spodoptera spp., Agrotis spp.,)

7 дни
ПъпешЦаревичен стъблопробивач20 г/дка7 дни
ЗелеЗелев стъблен скритохоботник5 г/дка14 дни
Зелехищна галица5 г/дка

по цветно зеле

14 дни
ЗелеСветлокрака зелева бълха5 г/дка14 дни
Зелекръстоцветен молец7 г/дка14 дни
ЗелеБяла зелева пеперуда7 г/дка14 дни
ЗелеПеперуда огневка (Hellula undalis)7 г/дка14 дни
ЗелеРапична листна оса7 г/дка14 дни
Марулянощенки7 г/дка

Нощенки (Scotia segetum, Scotia ypsilon, Exoa temera, Scotia exclamationis, Amates Cnigrum, Noctua pronuba).

Почвено третиране

7 дни
Марулянощенки7 г/дка

Нощенки (Authographa gamma Spodoptera exigua, Chloridea obsoletа).

 Листно приложение

7 дни
Грахтрипси8 г/дка

(Kakothrips robustus)

Грахивичест грахов хоботник8 г/дка
Грахнощенки8 г/дка

(Authographa gamma, Spodoptera exigua, Chloridea obsoletа)

ГрахГрахова листозавивачка8 г/дка
ГрахЗелена грахова листна въшка8 г/дка
ФасулЦаревичен стъблопробивач8 г/дка
ЛенЛенов трипс7 г/дка21 дни
Ягоданощенки7 г/дка

(Scotia segetum, Scotia ypsilon, Exoa temera, Scotia exclamationis, Amates Cnigrum, Noctua pronuba). 

Почвено третиране.

3 дни
ЯгодаЦикади7 г/дка

листно третиране

3 дни
АспержаЛистни въшки10 г/дка
Червено цвеклолистни бълхи5 г/дка21 дни
Червено цвеклонощенки7 г/дка

Гризещи нощенки по листата (Euxoa temera, Phylometra gamma,Caradrina exiqua)

21 дни
Червено цвеклоЦвеклова муха7 г/дка21 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.