МАГЕОС

Търговско наименование МАГЕОС
Тип инсектицид
Активни вещества Алфа - циперметрин 150 г/кг
Производител BASF
Категория на употреба втора професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.

Стари регистрации на МАГЕОС за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Нощенки 7 г/дка

Салата(полско рлоизводство):
- Нощени (Authographa gamma, Spodoptera exigua, Chloridea obsoleta)

7 дни
Нощенки 7 г/дка

Цикория, Къдрава цикория, Глухарче (полско и оранжерийно производство)
- Нощенки (Scotia segetum, Scotia ypsilon, Exoa temera, Scotia exclamationis, Amates Cnigrum, Noctua pronuba) . Почвено третиране
- Нощенки (Authographa gamma Spodoptera exigua, Chloridea obsoletа) Листно приложение

Внася се във фаза ВВСН 09 – 49 Поникване: котиледоните пробиват почвената повърхност

7 дни
8 - 20 г/дка

Фуражно-бобови култури за семепроизводство:

Внася се във фаза ВВСН 09 – 79 При нападение. Максимален брой третирания годишно 2

  • 8 гр./дка - Зелена листна въшка (Acyrthosiphon pisi), Ивичест грахов хоботник (Sitona lineata), Листозавивачки (Grapholita dorsana
  • 10 гр./дка - Растителни дървеници (Nabis pseudoferus Anthocoris nemorum),
  • 10 гр./дка -Вредители по листата: нощенки; ливадна пеперуда (Noctuidae; Loxotege sticticalis)
  • 20 гр./дка - Вредители по съцветията:Bruchus atomarius,Бобов петточков хоботник (Tychius quinquepunctatus)
5 - 33 г/дка

Зеленчукови култури за семепроизводство:

Внася се при нападение Максимален брой третирания годишно 2

  • 33 гр./дка - Трипс (Frankliniella occidentalis)
  • 5 гр./дка - Телени червеи, Чернотелки (Elateridae, Tenebrionidae, ларви)
  • 8 гр./дка - Твърдокрили вредители по развити растения (Coleoptera), Нощенки (Noctuidae), Листни въшки (p..Mysus, Aphys) , Цвеклов стъблохоботник
Пшеница Листни въшки 7 г/дка

за семепроизводство​

Пшеница Миниращи мухи 7 г/дка

Миниращи мухи (Meromysa nigriventis, Agromiza megalopsis),

35 дни
Пшеница Житна листозавивачка 7 г/дка 35 дни
Пшеница Листни въшки 7 г/дка

Schizaphis graminum, Macrosiphum avenae, Metopolophium dirhodum

35 дни
Пшеница Цикади 7 г/дка

(Macrosteles laevis, Psammotetix striatus)

35 дни
Пшеница Галици 10 г/дка 35 дни
Пшеница Листни въшки по класовете 10 г/дка

Schizaphis graminum,Sitobion avenae, R. padi,R. maidis

35 дни
Ечемик Листни въшки 7 г/дка

за семепроизводство​

Ечемик Миниращи мухи 7 г/дка

Миниращи мухи (Meromysa nigriventis, Agromiza megalopsis),

42 дни
Ечемик Житна листозавивачка 7 г/дка 42 дни
Ечемик Листни въшки 7 г/дка

Schizaphis graminum, Macrosiphum avenae, Metopolophium dirhodum

42 дни
Ечемик Цикади 7 г/дка

(Macrosteles laevis, Psammotetix striatus)

42 дни
Ечемик Галици 10 г/дка 42 дни
Ечемик Листни въшки по класовете 10 г/дка

Schizaphis graminum,Sitobion avenae, R. padi,R. maidis

42 дни
Ръж Листни въшки 7 г/дка

за семепроизводство​

Ръж Миниращи мухи 7 г/дка

Миниращи мухи (Meromysa nigriventis, Agromiza megalopsis),

35 дни
Ръж Житна листозавивачка 7 г/дка 35 дни
Ръж Листни въшки 7 г/дка

Schizaphis graminum, Macrosiphum avenae, Metopolophium dirhodum

35 дни
Ръж Цикади 7 г/дка

(Macrosteles laevis, Psammotetix striatus)

35 дни
Ръж Галици 10 г/дка 35 дни
Ръж Листни въшки по класовете 10 г/дка

Schizaphis graminum,Sitobion avenae, R. padi,R. maidis

35 дни
Тритикале Листни въшки 7 г/дка

за семепроизводство​

Тритикале Миниращи мухи 7 г/дка

Миниращи мухи (Meromysa nigriventis, Agromiza megalopsis),

35 дни
Тритикале Житна листозавивачка 7 г/дка 35 дни
Тритикале Листни въшки 7 г/дка

Schizaphis graminum, Macrosiphum avenae, Metopolophium dirhodum

35 дни
Тритикале Цикади 7 г/дка

(Macrosteles laevis, Psammotetix striatus)

35 дни
Тритикале Галици 10 г/дка 35 дни
Тритикале Листни въшки по класовете 10 г/дка

Schizaphis graminum,Sitobion avenae, R. padi,R. maidis

35 дни
Овес Листни въшки 7 г/дка

за семепроизводство​

Овес Миниращи мухи 7 г/дка

Миниращи мухи (Meromysa nigriventis, Agromiza megalopsis),

42 дни
Овес Житна листозавивачка 7 г/дка 42 дни
Овес Листни въшки 7 г/дка

Schizaphis graminum, Macrosiphum avenae, Metopolophium dirhodum

42 дни
Овес Цикади 7 г/дка

(Macrosteles laevis, Psammotetix striatus)

42 дни
Овес Галици 10 г/дка 42 дни
Овес Листни въшки по класовете 10 г/дка

Schizaphis graminum,Sitobion avenae, R. padi,R. maidis

42 дни
Рапица Рапичен стъблен скритохоботник 5 г/дка 49 дни
Рапица Рапична стъблена бълха 5 г/дка 49 дни
Рапица Рапичен цветояд 5 г/дка 49 дни
Рапица Шушулков хоботник 7 г/дка 49 дни
Лоза Листни бълхи 5 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 12 – 89 Вторите листа са отворени – плодовете готови за беритба). 

14 дни
Лоза Лозова цикада 7 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 12 – 89 Вторите листа са отворени – плодовете готови за беритба). 

14 дни
Лоза Огневки 7 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 12 – 89 Вторите листа са отворени – плодовете готови за беритба). 

14 дни
Лоза Лозова листозавивачка 7 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 12 – 89 Вторите листа са отворени – плодовете готови за беритба). 

14 дни
Лоза Шарен гроздов молец 10 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 12 – 89 Вторите листа са отворени – плодовете готови за беритба). 

14 дни
Лоза Еднопоясен гроздов молец 10 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 12 – 89 Вторите листа са отворени – плодовете готови за беритба). 

14 дни
Картофи Колорадски бръмбар 8 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 13 – 70 Разтваряне на третите листа на главното стъбло (> 4 см) – поява на първи плод

21 дни
Домати Листни бълхи 5 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 10 – 89 Пълно разтваряне на котиледоните – пълна зрялост. Почвено третиране 

3 дни
Домати Цикади 7 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 10 – 89 Пълно разтваряне на котиледоните – пълна зрялост. Почвено третиране 

3 дни
Домати Нощенки 7 г/дка

(Helicoverpa armigera, Spodoptera exigua)

Внася се във фаза ВВСН 10 – 89 Пълно разтваряне на котиледоните – пълна зрялост. Почвено третиране 

3 дни
Краставици Нощенки 7 г/дка

(Mamestra brassicae, Locanobia oleraceae, Helicoverpa armigera, Spodoptera spp., Agrotis spp.,)

Внася се във фаза ВВСН 10 – 89 Котиледоните се разтварят напълно – пълна зрялост

3 дни
Патладжан Колорадски бръмбар 8 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 10 – 89 (пълно разтваряне на котиледоните – пълна зрялост)

21 дни
Патладжан Колорадски бръмбар 8 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 10 – 89 (пълно разтваряне на котиледоните – пълна зрялост)

3 дни
Пъпеш Нощенки 7 г/дка

(Mamestra brassicae, Locanobia oleraceae, Helicoverpa armigera, Spodoptera spp., Agrotis spp.,)

внася се във фаза ВВСН 10 – 89 Котиледоните се разтварят напълно – пълна зрялост

7 дни
Пъпеш Царевичен стъблопробивач 20 г/дка

внася се във фаза ВВСН 10 – 89 Котиледоните се разтварят напълно – пълна зрялост

7 дни
Зеле Зелев стъблен скритохоботник 5 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 09 – 49 Поникване: котиледоните пробиват почвената повърхност – формирана цялата листна маса 

14 дни
Зеле Хищна галица 5 г/дка

по цветно зеле

Внася се във фаза ВВСН 09 – 49 Поникване: котиледоните пробиват почвената повърхност – формирана цялата листна маса 

14 дни
Зеле Светлокрака зелева бълха 5 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 09 – 49 Поникване: котиледоните пробиват почвената повърхност – формирана цялата листна маса 

14 дни
Зеле Кръстоцветен молец 7 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 09 – 49 Поникване: котиледоните пробиват почвената повърхност – формирана цялата листна маса 

14 дни
Зеле Бяла зелева пеперуда 7 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 09 – 49 Поникване: котиледоните пробиват почвената повърхност – формирана цялата листна маса 

14 дни
Зеле Пеперуда огневка (Hellula undalis) 7 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 09 – 49 Поникване: котиледоните пробиват почвената повърхност – формирана цялата листна маса 

14 дни
Зеле Рапична листна оса 7 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 09 – 49 Поникване: котиледоните пробиват почвената повърхност – формирана цялата листна маса 

14 дни
Маруля Нощенки 7 г/дка

Нощенки (Scotia segetum, Scotia ypsilon, Exoa temera, Scotia exclamationis, Amates Cnigrum, Noctua pronuba).

Почвено третиране

Внася се във фаза ВВСН 09 – 49 Поникване: котиледоните пробиват почвената повърхност

7 дни
Маруля Нощенки 7 г/дка

Нощенки (Authographa gamma Spodoptera exigua, Chloridea obsoletа).

Листно приложение

Внася се във фаза ВВСН 09 – 49 Поникване: котиледоните пробиват почвената повърхност

7 дни
Грах Трипси 8 г/дка

(Kakothrips robustus)

Грах Ивичест грахов хоботник 8 г/дка
Грах Нощенки 8 г/дка

(Authographa gamma, Spodoptera exigua, Chloridea obsoletа)

Грах Грахова листозавивачка 8 г/дка
Грах Зелена грахова листна въшка 8 г/дка
Фасул Царевичен стъблопробивач 8 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 10 – 85 (котиледоните са напълно разтворени – 50% от чушките са узрели, зърната са твърди)

Лен Ленов трипс 7 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 09 – 89 Поникване: колеоптилът пробива почвената повърхност – пълна зрялост 

21 дни
Ягода Нощенки 7 г/дка

(Scotia segetum, Scotia ypsilon, Exoa temera, Scotia exclamationis, Amates Cnigrum, Noctua pronuba). 

Почвено третиране.

Внася се във фаза ВВСН 10 – 89 (поява на първи лист – втора реколта: повечето плодове са оцветени)

3 дни
Ягода Цикади 7 г/дка

листно третиране

Внася се във фаза ВВСН 10 – 89 (поява на първи лист – втора реколта: повечето плодове са оцветени)

3 дни
Аспержа Листни въшки 10 г/дка

Внася се във фаза след прибиране на реколтата

Червено цвекло Листни бълхи 5 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 09 – 49 Поникване: кълнът пробива почвената повърхност – кореноплодите са в техническа зрялост

21 дни
Червено цвекло Нощенки 7 г/дка

Гризещи нощенки по листата (Euxoa temera, Phylometra gamma,Caradrina exiqua)

Внася се във фаза ВВСН 09 – 49 Поникване: кълнът пробива почвената повърхност – кореноплодите са в техническа зрялост

21 дни
Червено цвекло Цвеклова муха 7 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 09 – 49 Поникване: кълнът пробива почвената повърхност – кореноплодите са в техническа зрялост

21 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.