Аспержа

регистрирани препарати за растителна защита при Аспержа

регистрации срещу плевели

едногодишни житни плевелиШАРПЕН 40 СК
едногодишни житни плевелиПЕНДИСТАР 40
едногодишни житни плевелиПЕНДИ 40 СК
едногодишни житни плевелиБИСМАРК КС
едногодишни житни плевелиШАРПЕН 33 ЕК
едногодишни житни плевелиПЕНДИНОВА
едногодишни житни плевелиПЕНКОТ 33 ЕК
едногодишни житни плевелиБУЛПЕН 40 СК
едногодишни житни плевелиИНДИПЕН 40 СК
едногодишни житни плевелиПЕНКОТ 40 СК
едногодишни житни плевелиПЕНДИ 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиШАРПЕН 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИНОВА
едногодишни широколистни плевелиПЕНКОТ 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиБУЛПЕН 40 СК
едногодишни широколистни плевелиИНДИПЕН 40 СК
едногодишни широколистни плевелиПЕНКОТ 40 СК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИ 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиЗЕНКОР 600 СК
едногодишни широколистни плевелиШАРПЕН 40 СК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИСТАР 40
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИ 40 СК
едногодишни широколистни плевелиБИСМАРК КС
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП КЛАСИК ПРО
житни и широколистни плевелиГЛИФОС УЛТРА
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕНЕРДЖИ
Житни плевелиЗЕНКОР 600 СК

регистрации срещу неприятели

белокрилкиДЕША ЕК
белокрилкиДЕНА ЕК
белокрилкиДЕКА ЕК
Бяла зелева пеперудаМЕТЕОР
дървенициДЕНА ЕК
дървенициДЕКА ЕК
дървенициДЕША ЕК
Зелева нощенкаДЕНА ЕК
Зелева нощенкаДЕКА ЕК
Зелева нощенкаДЕША ЕК
листни бълхиДЕША ЕК
листни бълхиДЕНА ЕК
листни бълхиДЕКА ЕК
листни бълхиМЕТЕОР
Листни въшкиМАГЕОС
Листни въшкиДЕША ЕК
Листни въшкиДЕНА ЕК
Листни въшкиДЕКА ЕК
листоядиДЕША ЕК
листоядиДЕНА ЕК
листоядиДЕКА ЕК
молциДЕША ЕК
молциДЕНА ЕК
молциДЕКА ЕК
мухиДЕНА ЕК
мухиДЕКА ЕК
мухиДЕША ЕК
нощенкиДЕША ЕК
нощенкиМЕТЕОР
нощенкиДЕНА ЕК
нощенкиДЕКА ЕК
Оранжерийна белокрилкаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Оранжерийна белокрилкаБИ-58
Оранжерийна белокрилкаФЮРИ 10 ЕК
растителноядни дървенициМЕТЕОР
растителноядни осиДЕКА ЕК
растителноядни осиДЕША ЕК
растителноядни осиДЕНА ЕК
трипсиДЕНА ЕК
трипсиМЕТЕОР
трипсиДЕКА ЕК
трипсиДЕША ЕК
Царевичен стъблопробивачДЕКА ЕК
Царевичен стъблопробивачДЕША ЕК
Царевичен стъблопробивачДЕНА ЕК

регистрации срещу болести

РъждаЗоксис 250 СК
РъждаДИФКОР 250 СК
РъждаОРТИВА ТОП СК
РъждаЛУНА ЕКСПИРИАНС
СклеротинияКОНТАНС ВГ
стемфилиумЗоксис 250 СК