Аспержа

регистрирани препарати за растителна защита при Аспержа

регистрации срещу плевели

едногодишни житни плевелиПЕНКОТ 40 СК
едногодишни житни плевелиИНДИПЕН 40 СК
едногодишни житни плевелиПЕНДИ 33 ЕК
едногодишни житни плевелиШАРПЕН 40 СК
едногодишни житни плевелиПЕНДИСТАР 40
едногодишни житни плевелиПЕНДИ 40 СК
едногодишни житни плевелиБИСМАРК КС
едногодишни житни плевелиШАРПЕН 33 ЕК
едногодишни житни плевелиПЕНКОТ 33 ЕК
едногодишни житни плевелиПЕНДИНОВА
едногодишни житни плевелиБУЛПЕН 40 СК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИ 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиЗЕНКОР 600 СК
едногодишни широколистни плевелиШАРПЕН 40 СК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИСТАР 40
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИ 40 СК
едногодишни широколистни плевелиБИСМАРК КС
едногодишни широколистни плевелиШАРПЕН 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиПЕНКОТ 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИНОВА
едногодишни широколистни плевелиБУЛПЕН 40 СК
едногодишни широколистни плевелиПЕНКОТ 40 СК
едногодишни широколистни плевелиИНДИПЕН 40 СК
житни и широколистни плевелиГЛИФОС УЛТРА
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕНЕРДЖИ
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП КЛАСИК ПРО
Житни плевелиЗЕНКОР 600 СК

регистрации срещу неприятели

белокрилкиДЕКА ЕК
белокрилкиДЕША ЕК
белокрилкиДЕНА ЕК
Бяла зелева пеперудаМЕТЕОР
дървенициДЕША ЕК
дървенициДЕНА ЕК
дървенициДЕКА ЕК
Зелева нощенкаДЕША ЕК
Зелева нощенкаДЕНА ЕК
Зелева нощенкаДЕКА ЕК
листни бълхиДЕКА ЕК
листни бълхиМЕТЕОР
листни бълхиДЕША ЕК
листни бълхиДЕНА ЕК
Листни въшкиДЕНА ЕК
Листни въшкиДЕКА ЕК
Листни въшкиМАГЕОС
Листни въшкиДЕША ЕК
листоядиДЕНА ЕК
листоядиДЕКА ЕК
листоядиДЕША ЕК
молциДЕКА ЕК
молциДЕША ЕК
молциДЕНА ЕК
мухиДЕША ЕК
мухиДЕНА ЕК
мухиДЕКА ЕК
нощенкиДЕНА ЕК
нощенкиДЕКА ЕК
нощенкиДЕША ЕК
нощенкиМЕТЕОР
Оранжерийна белокрилкаФЮРИ 10 ЕК
Оранжерийна белокрилкаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Оранжерийна белокрилкаБИ-58
растителноядни дървенициМЕТЕОР
растителноядни осиДЕНА ЕК
растителноядни осиДЕКА ЕК
растителноядни осиДЕША ЕК
трипсиДЕША ЕК
трипсиДЕНА ЕК
трипсиМЕТЕОР
трипсиДЕКА ЕК
Царевичен стъблопробивачДЕША ЕК
Царевичен стъблопробивачДЕНА ЕК
Царевичен стъблопробивачДЕКА ЕК

регистрации срещу болести

РъждаОРТИВА ТОП СК
РъждаЛУНА ЕКСПИРИАНС
РъждаЗоксис 250 СК
РъждаДИФКОР 250 СК
СклеротинияКОНТАНС ВГ
стемфилиумЗоксис 250 СК