Аспержа

регистрирани препарати за растителна защита при Аспержа

регистрации срещу плевели

едногодишни житни плевелиПЕНДИ 33 ЕК
едногодишни житни плевелиШАРПЕН 40 СК
едногодишни житни плевелиПЕНДИСТАР 40
едногодишни житни плевелиПЕНДИ 40 СК
едногодишни житни плевелиБИСМАРК КС
едногодишни житни плевелиШАРПЕН 33 ЕК
едногодишни житни плевелиПЕНКОТ 33 ЕК
едногодишни житни плевелиПЕНДИНОВА
едногодишни житни плевелиБУЛПЕН 40 СК
едногодишни житни плевелиПЕНКОТ 40 СК
едногодишни житни плевелиИНДИПЕН 40 СК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИСТАР 40
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИ 40 СК
едногодишни широколистни плевелиБИСМАРК КС
едногодишни широколистни плевелиШАРПЕН 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиПЕНКОТ 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИНОВА
едногодишни широколистни плевелиБУЛПЕН 40 СК
едногодишни широколистни плевелиПЕНКОТ 40 СК
едногодишни широколистни плевелиИНДИПЕН 40 СК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИ 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиЗЕНКОР 600 СК
едногодишни широколистни плевелиШАРПЕН 40 СК
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП КЛАСИК ПРО
житни и широколистни плевелиГЛИФОС УЛТРА
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕНЕРДЖИ
Житни плевелиЗЕНКОР 600 СК

регистрации срещу неприятели

белокрилкиДЕША ЕК
белокрилкиДЕНА ЕК
белокрилкиДЕКА ЕК
Бяла зелева пеперудаМЕТЕОР
дървенициДЕНА ЕК
дървенициДЕКА ЕК
дървенициДЕША ЕК
Зелева нощенкаДЕША ЕК
Зелева нощенкаДЕНА ЕК
Зелева нощенкаДЕКА ЕК
листни бълхиМЕТЕОР
листни бълхиДЕША ЕК
листни бълхиДЕНА ЕК
листни бълхиДЕКА ЕК
Листни въшкиДЕКА ЕК
Листни въшкиМАГЕОС
Листни въшкиДЕША ЕК
Листни въшкиДЕНА ЕК
листоядиДЕКА ЕК
листоядиДЕША ЕК
листоядиДЕНА ЕК
молциДЕША ЕК
молциДЕНА ЕК
молциДЕКА ЕК
мухиДЕША ЕК
мухиДЕНА ЕК
мухиДЕКА ЕК
нощенкиДЕКА ЕК
нощенкиДЕША ЕК
нощенкиМЕТЕОР
нощенкиДЕНА ЕК
Оранжерийна белокрилкаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Оранжерийна белокрилкаБИ-58
Оранжерийна белокрилкаФЮРИ 10 ЕК
растителноядни дървенициМЕТЕОР
растителноядни осиДЕНА ЕК
растителноядни осиДЕКА ЕК
растителноядни осиДЕША ЕК
трипсиДЕНА ЕК
трипсиМЕТЕОР
трипсиДЕКА ЕК
трипсиДЕША ЕК
Царевичен стъблопробивачДЕНА ЕК
Царевичен стъблопробивачДЕКА ЕК
Царевичен стъблопробивачДЕША ЕК

регистрации срещу болести

РъждаЛУНА ЕКСПИРИАНС
РъждаЗоксис 250 СК
РъждаДИФКОР 250 СК
РъждаОРТИВА ТОП СК
СклеротинияКОНТАНС ВГ
стемфилиумЗоксис 250 СК