ФОРС® ЕВО

Търговско наименование ФОРС® ЕВО
Тип инсектицид
Активни вещества Тефлутрин 5 г/кг
Производител Диакем
Категория на употреба втора професионална

с несистемно действие

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ФОРС® ЕВО за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Майски бръмбар 4 кг/дка

Цветя и украсни видове

Внася се при сеитба или разсаждане

Брой мин/макс приложения – 1

Подземни нощенки 4 кг/дка

Цветя и украсни видове

Внася се при сеитба или разсаждане

Брой мин/макс приложения – 1

Телени червеи 4 кг/дка

Цветя и украсни видове

Внася се при сеитба или разсаждане

Брой мин/макс приложения – 1

Пшеница Мухи 1 - 1.2 кг/дка

Срещу Вид мухи (Hylemia sp., Tipula sp.,Bibio hortulanus) Scutigerella immaculate

Внася се при сеитба

Брой мин/макс приложения – 1

Пшеница Майски бръмбар 1.2 - 1.6 кг/дка

Внася се при сеитба

Брой мин/макс приложения – 1

Пшеница Телени червеи 1.2 - 1.6 кг/дка

Внася се при сеитба

Брой мин/макс приложения – 1

Ечемик Мухи 1 - 1.2 кг/дка

Срещу Вид мухи (Hylemia sp., Tipula sp.,Bibio hortulanus) Scutigerella immaculate

Внася се при сеитба

Брой мин/макс приложения – 1

Ечемик Майски бръмбар 1.2 - 1.6 кг/дка

Внася се при сеитба

Брой мин/макс приложения – 1

Ечемик Телени червеи 1.2 - 1.6 кг/дка

Внася се при сеитба

Брой мин/макс приложения – 1

Рапица Западна цвеклова бълха 1.2 - 1.6 кг/дка

Внася се при сеитба

Брой мин/макс приложения – 1

Рапица Подземни нощенки 1.2 - 1.6 кг/дка

Внася се при сеитба

Брой мин/макс приложения – 1

Рапица Телени червеи 1.2 - 1.6 кг/дка

Внася се при сеитба

Брой мин/макс приложения – 1

Картофи Диабротика 1.2 - 1.6 кг/дка

Внася се при сеитба или при загърляне BBCH 105-125 (разтваряне на петите листа на главното стъбло (>4см) – разтваряне на петият лист от второто разклонение над първото съцветие (>4)

Брой мин/макс приложения – 1

Картофи Подземни нощенки 1.2 - 1.6 кг/дка

Внася се при сеитба или при загърляне BBCH 105-125 (разтваряне на петите листа на главното стъбло (>4см) – разтваряне на петият лист от второто разклонение над първото съцветие (>4)

Брой мин/макс приложения – 1

Картофи Телени червеи 1.2 - 1.6 кг/дка

Внася се при сеитба или при загърляне BBCH 105-125 (разтваряне на петите листа на главното стъбло (>4см) – разтваряне на петият лист от второто разклонение над първото съцветие (>4)

Брой мин/макс приложения – 1

Домати Майски бръмбар 1.6 - 2 кг/дка

Внася се при сеитба или разсаждане

Брой мин/макс приложения – 1

Домати Подземни нощенки 1.6 - 2 кг/дка

Внася се при сеитба или разсаждане

Брой мин/макс приложения – 1

Домати Телени червеи 1.6 - 2 кг/дка

Внася се при сеитба или разсаждане

Брой мин/макс приложения – 1

Тютюн Подземни нощенки 1.2 - 1.6 кг/дка

Внася се при сеитба или разсаждане.

Брой мин/макс приложения – 1

Тютюн Телени червеи 1.2 - 1.6 кг/дка

Внася се при сеитба или разсаждане.

Брой мин/макс приложения – 1

Краставици Западна цвеклова бълха 1.6 - 2 кг/дка

Внася се при сеитба или разсаждане

Брой мин/макс приложения – 1

Краставици Майски бръмбар 1.6 - 2 кг/дка

Внася се при сеитба или разсаждане

Брой мин/макс приложения – 1

Краставици Подземни нощенки 1.6 - 2 кг/дка

Внася се при сеитба или разсаждане

Брой мин/макс приложения – 1

Краставици Телени червеи 1.6 - 2 кг/дка

Внася се при сеитба или разсаждане

Брой мин/макс приложения – 1

Слънчоглед Западна цвеклова бълха 1.2 - 1.6 кг/дка

Внася се при сеитба

Брой мин/макс приложения – 1

Слънчоглед Подземни нощенки 1.2 - 1.6 кг/дка

Внася се при сеитба

Брой мин/макс приложения – 1

Слънчоглед Телени червеи 1.2 - 1.6 кг/дка

Внася се при сеитба

Брой мин/макс приложения – 1

Пипер Майски бръмбар 1.6 - 2 кг/дка

Внася се при сеитба или разсаждане

Брой мин/макс приложения – 1

Пипер Подземни нощенки 1.6 - 2 кг/дка

Внася се при сеитба или разсаждане

Брой мин/макс приложения – 1

Пипер Телени червеи 1.6 - 2 кг/дка

Внася се при сеитба или разсаждане

Брой мин/макс приложения – 1

Патладжан Майски бръмбар 1.6 - 2 кг/дка

Внася се при сеитба или разсаждане

Брой мин/макс приложения – 1

Патладжан Подземни нощенки 1.6 - 2 кг/дка

Внася се при сеитба или разсаждане

Брой мин/макс приложения – 1

Патладжан Телени червеи 1.6 - 2 кг/дка

Внася се при сеитба или разсаждане

Брой мин/макс приложения – 1

Пъпеш Майски бръмбар 1.6 - 2 кг/дка

Внася се при сеитба или разсаждане

Брой мин/макс приложения – 1

Пъпеш Подземни нощенки 1.6 - 2 кг/дка

Внася се при сеитба или разсаждане

Брой мин/макс приложения – 1

Пъпеш Телени червеи 1.6 - 2 кг/дка

Внася се при сеитба или разсаждане

Брой мин/макс приложения – 1

Диня Западна цвеклова бълха 1.6 - 2 кг/дка

Внася се при сеитба или разсаждане

Брой мин/макс приложения – 1

Диня Майски бръмбар 1.6 - 2 кг/дка

Внася се при сеитба или разсаждане

Брой мин/макс приложения – 1

Диня Подземни нощенки 1.6 - 2 кг/дка

Внася се при сеитба или разсаждане

Брой мин/макс приложения – 1

Диня Телени червеи 1.6 - 2 кг/дка

Внася се при сеитба или разсаждане

Брой мин/макс приложения – 1

Зеле Западна цвеклова бълха 1.6 - 2 кг/дка

Внася се при сеитба или разсаждане

Брой мин/макс приложения – 1

Зеле Майски бръмбар 1.6 - 2 кг/дка

Внася се при сеитба или разсаждане

Брой мин/макс приложения – 1

Зеле Подземни нощенки 1.6 - 2 кг/дка

Внася се при сеитба или разсаждане

Брой мин/макс приложения – 1

Зеле Телени червеи 1.6 - 2 кг/дка

Внася се при сеитба или разсаждане

Брой мин/макс приложения – 1

Карфиол Западна цвеклова бълха 1.6 - 2 кг/дка

Внася се при сеитба или разсаждане

Брой мин/макс приложения – 1

Карфиол Майски бръмбар 1.6 - 2 кг/дка

Внася се при сеитба или разсаждане

Брой мин/макс приложения – 1

Карфиол Подземни нощенки 1.6 - 2 кг/дка

Внася се при сеитба или разсаждане

Брой мин/макс приложения – 1

Карфиол Телени червеи 1.6 - 2 кг/дка

Внася се при сеитба или разсаждане

Брой мин/макс приложения – 1

Царевица Подземни нощенки 1.2 - 1.6 кг/дка

Внася се при сеитба

Брой мин/макс приложения – 1

Царевица Телени червеи 1.2 - 1.6 кг/дка

Внася се при сеитба

Брой мин/макс приложения – 1

Царевица Диабротика 2 кг/дка

Внася се при сеитба

Брой мин/макс приложения – 1

Сорго Подземни нощенки 1.2 - 1.6 кг/дка

Внася се при сеитба

Брой мин/макс приложения – 1

Сорго Телени червеи 1.2 - 1.6 кг/дка

Внася се при сеитба

Брой мин/макс приложения – 1

Морков Западна цвеклова бълха 1.6 - 2 кг/дка

Внася се при сеитба или разсаждане

Брой мин/макс приложения – 1

Морков Майски бръмбар 1.6 - 2 кг/дка

Внася се при сеитба или разсаждане

Брой мин/макс приложения – 1

Морков Подземни нощенки 1.6 - 2 кг/дка

Внася се при сеитба или разсаждане

Брой мин/макс приложения – 1

Морков Телени червеи 1.6 - 2 кг/дка

Внася се при сеитба или разсаждане

Брой мин/макс приложения – 1

Репичка Западна цвеклова бълха 1.6 - 2 кг/дка

Внася се при сеитба или разсаждане

Брой мин/макс приложения – 1

Репичка Майски бръмбар 1.6 - 2 кг/дка

Внася се при сеитба или разсаждане

Брой мин/макс приложения – 1

Репичка Подземни нощенки 1.6 - 2 кг/дка

Внася се при сеитба или разсаждане

Брой мин/макс приложения – 1

Репичка Телени червеи 1.6 - 2 кг/дка

Внася се при сеитба или разсаждане

Брой мин/макс приложения – 1

Маруля Майски бръмбар 1.6 - 2 кг/дка

Внася се при сеитба или разсаждане

Брой мин/макс приложения – 1

Маруля Подземни нощенки 1.6 - 2 кг/дка

Внася се при сеитба или разсаждане

Брой мин/макс приложения – 1

Маруля Телени червеи 1.6 - 2 кг/дка

Внася се при сеитба или разсаждане

Брой мин/макс приложения – 1

Грах Западна цвеклова бълха 1.6 - 2 кг/дка

Внася се при сеитба или разсаждане

Брой мин/макс приложения – 1

Грах Майски бръмбар 1.6 - 2 кг/дка

Внася се при сеитба или разсаждане

Брой мин/макс приложения – 1

Грах Подземни нощенки 1.6 - 2 кг/дка

Внася се при сеитба или разсаждане

Брой мин/макс приложения – 1

Грах Телени червеи 1.6 - 2 кг/дка

Внася се при сеитба или разсаждане

Брой мин/макс приложения – 1

Захарно цвекло Западна цвеклова бълха 1.2 - 1.6 кг/дка

Внася се при сеитба

Брой мин/макс приложения – 1

Захарно цвекло Малко цвеклово бръмбарче 1.2 - 1.6 кг/дка

Внася се при сеитба

Брой мин/макс приложения – 1

Захарно цвекло Телени червеи 1.2 - 1.6 кг/дка

Внася се при сеитба

Брой мин/макс приложения – 1

Соя Западна цвеклова бълха 1.2 - 1.6 кг/дка

Внася се при сеитба

Брой мин/макс приложения – 1

Соя Подземни нощенки 1.2 - 1.6 кг/дка

Внася се при сеитба

Брой мин/макс приложения – 1

Соя Телени червеи 1.2 - 1.6 кг/дка

Внася се при сеитба

Брой мин/макс приложения – 1

Фасул Западна цвеклова бълха 1.6 - 2 кг/дка

Внася се при сеитба или разсаждане

Брой мин/макс приложения – 1

Фасул Майски бръмбар 1.6 - 2 кг/дка

Внася се при сеитба или разсаждане

Брой мин/макс приложения – 1

Фасул Подземни нощенки 1.6 - 2 кг/дка

Внася се при сеитба или разсаждане

Брой мин/макс приложения – 1

Фасул Телени червеи 1.6 - 2 кг/дка

Внася се при сеитба или разсаждане

Брой мин/макс приложения – 1

Аспержа Западна цвеклова бълха 1.6 - 2 кг/дка

Внася се при сеитба или разсаждане

Брой мин/макс приложения – 1

Аспержа Майски бръмбар 1.6 - 2 кг/дка

Внася се при сеитба или разсаждане

Брой мин/макс приложения – 1

Аспержа Подземни нощенки 1.6 - 2 кг/дка

Внася се при сеитба или разсаждане

Брой мин/макс приложения – 1

Аспержа Телени червеи 1.6 - 2 кг/дка

Внася се при сеитба или разсаждане

Брой мин/макс приложения – 1

Ряпа Западна цвеклова бълха 1.6 - 2 кг/дка

Внася се при сеитба или разсаждане

Брой мин/макс приложения – 1

Ряпа Майски бръмбар 1.6 - 2 кг/дка

Внася се при сеитба или разсаждане

Брой мин/макс приложения – 1

Ряпа Подземни нощенки 1.6 - 2 кг/дка

Внася се при сеитба или разсаждане

Брой мин/макс приложения – 1

Ряпа Телени червеи 1.6 - 2 кг/дка

Внася се при сеитба или разсаждане

Брой мин/макс приложения – 1

Целина Западна цвеклова бълха 1.6 - 2 кг/дка

Внася се при сеитба или разсаждане

Брой мин/макс приложения – 1

Целина Майски бръмбар 1.6 - 2 кг/дка

Внася се при сеитба или разсаждане

Брой мин/макс приложения – 1

Целина Подземни нощенки 1.6 - 2 кг/дка

Внася се при сеитба или разсаждане

Брой мин/макс приложения – 1

Целина Телени червеи 1.6 - 2 кг/дка

Внася се при сеитба или разсаждане

Брой мин/макс приложения – 1

Резене Западна цвеклова бълха 1.6 - 2 кг/дка

Внася се при сеитба или разсаждане

Брой мин/макс приложения – 1

Резене Майски бръмбар 1.6 - 2 кг/дка

Внася се при сеитба или разсаждане

Брой мин/макс приложения – 1

Резене Подземни нощенки 1.6 - 2 кг/дка

Внася се при сеитба или разсаждане

Брой мин/макс приложения – 1

Резене Телени червеи 1.6 - 2 кг/дка

Внася се при сеитба или разсаждане

Брой мин/макс приложения – 1

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.