ПЕНДИ 40 СК

Търговско наименование ПЕНДИ 40 СК
Тип хербицид
Активни вещества Пендиметалин 400 г/л
Производител Шарда
Категория на употреба втора професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ПЕНДИ 40 СК за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Едногодишни житни плевели 170 - 330 мл/дка

Треви за семена (AGSTE, ALOPR, ARRAL, CYXCR, DECCA, LOLSS, PHLPR, POASS, FFESSS, AGSST)

     Внася се след поникване, през есента или пролетта (при повече от 6 братя/растение).

 • Брой приложения мин/макс – 1.
 • Вода л/дка – 20-80.
 • Карантинен срок - ограничен от фазата на приложение.

Да не се прилага при треви за храна на животните!

Едногодишни широколистни плевели 170 - 330 мл/дка

Треви за семена (AGSTE, ALOPR, ARRAL, CYXCR, DECCA, LOLSS, PHLPR, POASS, FFESSS, AGSST)

     Внася се след поникване, през есента или пролетта (при повече от 6 братя/растение).

 • Брой приложения мин/макс – 1.
 • Вода л/дка – 20-80.
 • Карантинен срок - ограничен от фазата на приложение.

Да не се прилага при треви за храна на животните!

Едногодишни широколистни плевели 250 - 600 мл/дка

Други регистрации:

Декоративни растения и разсадници - в доза 250-600мл/дка, преди или след разсаждане.

Лупина - в доза 300 мл/дка след сеитба, преди поникване (ССПП).

Козя брада -  в доза 200 мл/дка след сеитба преди поникване (ССПП).

Овощни разсадници - в доза 330 -500 мл/дка преди или след разсаждане.

 • Брой приложения мин/макс – 1.
 • Вода л/дка – 20-80.
 • Карантинен срок - ограничен от фазата на приложение.
Едногодишни житни плевели 250 - 600 мл/дка

Други регистрации:

Декоративни растения и разсадници - в доза 250-600мл/дка, преди или след разсаждане.

Лупина - в доза 300 мл/дка след сеитба, преди поникване (ССПП).

Козя брада -  в доза 200 мл/дка след сеитба преди поникване (ССПП).

Овощни разсадници - в доза 330 -500 мл/дка преди или след разсаждане.

 • Брой приложения мин/макс – 1.
 • Вода л/дка – 20-80.
 • Карантинен срок - ограничен от фазата на приложение.
Едногодишни житни плевели 250 - 500 мл/дка

Ендивия

     Внася се ССПП или преди разсаждане.

 • Брой приложения мин/макс – 1.
 • Вода л/дка – 20 -80.
75 дни
Едногодишни широколистни плевели 250 - 500 мл/дка

Ендивия

     Внася се ССПП или преди разсаждане.

 • Брой приложения мин/макс – 1.
 • Вода л/дка – 20 -80.
75 дни
Едногодишни житни плевели 250 - 410 мл/дка

Цикория

     Внася се преди разсаждане.

 • Брой приложения мин/макс – 1.
 • Вода л/дка – 20 -80.
75 дни
Едногодишни широколистни плевели 250 - 410 мл/дка

Цикория

     Внася се преди разсаждане.

 • Брой приложения мин/макс – 1.
 • Вода л/дка – 20 -80.
75 дни
Лоза Едногодишни широколистни плевели 330 - 500 мл/дка

Лозя (винени и десертни сортове)

     Внася се в периода на зимен покой.

 • Брой приложения мин/макс – 1. 
 • Вода л/дка – 20-80.
 • Карантинен срок - Ограничен от фазата на приложение.
Лоза Едногодишни житни плевели 330 - 500 мл/дка

Лозя (винени и десертни сортове)

     Внася се в периода на зимен покой.

 • Брой приложения мин/макс – 1. 
 • Вода л/дка – 20-80.
 • Карантинен срок - Ограничен от фазата на приложение.
Картофи Едногодишни широколистни плевели 300 - 500 мл/дка

     Внася се след сеитба, преди поникване (ССПП).

 • Брой приложения мин/макс – 1.
 • Вода л/дка – 20-80.
 • Карантинен срок - ограничен от фазата на приложение.
Картофи Едногодишни житни плевели 300 - 500 мл/дка

    Внася се след сеитба, преди поникване (ССПП).

 • Брой приложения мин/макс – 1.
 • Вода л/дка – 20-80.
 • Карантинен срок - ограничен от фазата на приложение.
Тютюн Едногодишни широколистни плевели 300 - 500 мл/дка

     Внася се преди разсаждане.

 • Брой приложения мин/макс – 1.
 • Вода л/дка – 20-80.
 • Карантинен срок - Ограничен от фазата на приложение.
Тютюн Едногодишни житни плевели 300 - 500 мл/дка

    Внася се преди разсаждане.

 • Брой приложения мин/макс – 1.
 • Вода л/дка – 20-80.
 • Карантинен срок - Ограничен от фазата на приложение.
Круша Едногодишни житни плевели 300 - 500 мл/дка

     Внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза.

 • Брой приложения мин/макс – 1. 
 • Вода л/дка – 20-80.
 • Карантинен срок - ограничен от фазата на приложение.
Круша Едногодишни широколистни плевели 300 - 500 мл/дка

     Внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза.

 • Брой приложения мин/макс – 1. 
 • Вода л/дка – 20-80.
 • Карантинен срок - ограничен от фазата на приложение.
Ябълка Едногодишни житни плевели 300 - 500 мл/дка

     Внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза.

 • Брой приложения мин/макс – 1. 
 • Вода л/дка – 20-80.
 • Карантинен срок - ограничен от фазата на приложение.
Ябълка Едногодишни широколистни плевели 300 - 500 мл/дка

     Внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза.

 • Брой приложения мин/макс – 1. 
 • Вода л/дка – 20-80.
 • Карантинен срок - ограничен от фазата на приложение.
Портокал Едногодишни житни плевели 300 - 500 мл/дка

     Внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза.

 • Брой приложения мин/макс – 1.
 • Вода л/дка – 20-80.
 • Карантинен срок - ограничен от фазата на приложение.
Портокал Едногодишни широколистни плевели 300 - 500 мл/дка

     Внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза.

 • Брой приложения мин/макс – 1.
 • Вода л/дка – 20-80.
 • Карантинен срок - ограничен от фазата на приложение.
Грейпфрут Едногодишни житни плевели 300 - 500 мл/дка

     Внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза.

 • Брой приложения мин/макс – 1.
 • Вода л/дка – 20-80.
 • Карантинен срок - ограничен от фазата на приложение.
Лимон Едногодишни житни плевели 300 - 500 мл/дка

     Внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза.

 • Брой приложения мин/макс – 1.
 • Вода л/дка – 20-80.
 • Карантинен срок - ограничен от фазата на приложение.
Лимон Едногодишни широколистни плевели 300 - 500 мл/дка

     Внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза.

 • Брой приложения мин/макс – 1.
 • Вода л/дка – 20-80.
 • Карантинен срок - ограничен от фазата на приложение.
Мандарина Едногодишни житни плевели 300 - 500 мл/дка

     Внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза.

 • Брой приложения мин/макс – 1.
 • Вода л/дка – 20-80.
 • Карантинен срок - ограничен от фазата на приложение.
Мандарина Едногодишни широколистни плевели 300 - 500 мл/дка

     Внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза.

 • Брой приложения мин/макс – 1.
 • Вода л/дка – 20-80.
 • Карантинен срок - ограничен от фазата на приложение.
Мандарина Едногодишни широколистни плевели 300 - 500 мл/дка

     Внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза.

 • Брой приложения мин/макс – 1.
 • Вода л/дка – 20-80.
 • Карантинен срок - ограничен от фазата на приложение.
Слънчоглед Едногодишни житни плевели 300 - 500 мл/дка

     Внася се след сеитба, преди поникване (ССПП).

 • Брой приложения мин/макс – 1.
 • Вода л/дка – 20-80.
 • Карантинен срок - ограничен от фазата на приложение.
Слънчоглед Едногодишни широколистни плевели 300 - 500 мл/дка

    Внася се след сеитба, преди поникване (ССПП).

 • Брой приложения мин/макс – 1.
 • Вода л/дка – 20-80.
 • Карантинен срок - ограничен от фазата на приложение.
Пипер Едногодишни житни плевели 330 - 500 мл/дка

     Внася се след сеитба, преди поникване (ССПП).

 • Брой приложения мин/макс – 1.
 • Вода л/дка – 20-80.
 • Карантинен срок - ограничен от фазата на приложение.
Пипер Едногодишни широколистни плевели 330 - 500 мл/дка

     Внася се след сеитба, преди поникване (ССПП).

 • Брой приложения мин/макс – 1.
 • Вода л/дка – 20-80.
 • Карантинен срок - ограничен от фазата на приложение.
Праскова Едногодишни широколистни плевели 300 - 500 мл/дка

     Внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза.

 • Брой приложения мин/макс – 1.
 • Вода л/дка – 20 -80.
 • Карантинен срок - ограничен от фазата на приложение.
Праскова Едногодишни житни плевели 300 - 500 мл/дка

     Внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза.

 • Брой приложения мин/макс – 1.
 • Вода л/дка – 20 -80.
 • Карантинен срок - ограничен от фазата на приложение.
Карфиол Едногодишни широколистни плевели 250 - 500 мл/дка

     Внася се прреди разсаждане.

 • Брой приложения мин/макс – 1. 
 • Вода л/дка – 20-80.
 • Карантинен срок - ограничен от фазата на приложение.
Карфиол Едногодишни житни плевели 250 - 500 мл/дка

    Внася се прреди разсаждане.

 • Брой приложения мин/макс – 1. 
 • Вода л/дка – 20-80.
 • Карантинен срок - ограничен от фазата на приложение.
Царевица Едногодишни житни плевели 300 - 500 мл/дка

   Внася се след сеитба, преди поникване (ССПП).

 • Брой приложения мин/макс – 1.
 • Вода л/дка – 20-80.
 • Карантинен срок - ограничен от фазата на приложение.
Царевица Едногодишни широколистни плевели 300 - 500 мл/дка

   Внася се след сеитба, преди поникване (ССПП).

 • Брой приложения мин/макс – 1.
 • Вода л/дка – 20-80.
 • Карантинен срок - ограничен от фазата на приложение.
Морков Едногодишни широколистни плевели 250 - 500 мл/дка

     След сеитба, преди поникване на културата (ССПП).

 • Брой приложения мин/макс – 1. 
 • Вода л/дка – 20-80.
 • Карантинен срок - ограничен от фазата на приложение.
Морков Едногодишни житни плевели 250 - 500 мл/дка

   След сеитба, преди поникване на културата (ССПП).

 • Брой приложения мин/макс – 1. 
 • Вода л/дка – 20-80.
 • Карантинен срок - ограничен от фазата на приложение.
Маруля Едногодишни широколистни плевели 250 - 500 мл/дка

     След сеитба, преди поникване на културата (ССПП).

 • Брой приложения мин/макс – 1.
 • Вода л/дка – 20-80.
75 дни
Маруля Едногодишни житни плевели 250 - 500 мл/дка

   След сеитба, преди поникване на културата (ССПП).

 • Брой приложения мин/макс – 1.
 • Вода л/дка – 20-80.
75 дни
Грах Едногодишни житни плевели 300 - 500 мл/дка

Грах за консервиране

     След сеитба, преди поникване на културата (ССПП).

 • Брой приложения мин/макс – 1 
 • Вода л/дка – 20-80
 • Карантинен срок - ограничен от фазата на приложение.
Грах Едногодишни широколистни плевели 300 - 500 мл/дка

Грах за консервиране

     След сеитба, преди поникване на културата (ССПП).

 • Брой приложения мин/макс – 1. 
 • Вода л/дка – 20-80.
 • Карантинен срок - ограничен от фазата на приложение.
Памук Едногодишни широколистни плевели 330 - 500 мл/дка

     След сеитба, преди поникване на културата (ССПП) или преди разсаждане.

 • Брой приложения мин/макс – 1.
 • Вода л/дка – 20-80.
 • Карантинен срок - ограничен от фазата на приложение.
Памук Едногодишни житни плевели 330 - 500 мл/дка

   След сеитба, преди поникване на културата (ССПП) или преди разсаждане.

 • Брой приложения мин/макс – 1.
 • Вода л/дка – 20-80.
 • Карантинен срок - ограничен от фазата на приложение.
Соя Едногодишни житни плевели 250 - 500 мл/дка

     След сеитба, преди поникване на културата (ССПП).

 • Брой приложения мин/макс – 1.
 • Вода л/дка – 20-80.
 • Карантинен срок - ограничен от фазата на приложение.
Соя Едногодишни широколистни плевели 250 - 500 мл/дка

   След сеитба, преди поникване на културата (ССПП).

 • Брой приложения мин/макс – 1.
 • Вода л/дка – 20-80.
 • Карантинен срок - ограничен от фазата на приложение.
Фасул Едногодишни житни плевели 300 - 500 мл/дка

     След сеитба, преди поникване на културата (ССПП).

 • Брой приложения мин/макс – 1.
 • Вода л/дка – 20-80.
 • Карантинен срок - ограничен от фазата на приложение.
Фасул Едногодишни широколистни плевели 300 - 500 мл/дка

     След сеитба, преди поникване на културата (ССПП).

 • Брой приложения мин/макс – 1.
 • Вода л/дка – 20-80.
 • Карантинен срок - ограничен от фазата на приложение.
Нахут Едногодишни житни плевели 300 - 500 мл/дка

     Внася се след сеитба, преди поникване (ССПП).

 • Брой приложения мин/макс – 1.
 • Вода л/дка – 20 -80.
 • Карантинен срок - ограничен от фазата на приложение.
Нахут Едногодишни широколистни плевели 300 - 500 мл/дка

     Внася се след сеитба, преди поникване (ССПП).

 • Брой приложения мин/макс – 1.
 • Вода л/дка – 20 -80.
 • Карантинен срок - ограничен от фазата на приложение.
Кайсия Едногодишни широколистни плевели 300 - 500 мл/дка

     Внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза.

 • Брой приложения мин/макс – 1.
 • Вода л/дка – 20 -80.
 • Карантинен срок - ограничен от фазата на приложение.
Кайсия Едногодишни житни плевели 300 - 500 мл/дка

     Внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза.

 • Брой приложения мин/макс – 1.
 • Вода л/дка – 20 -80.
 • Карантинен срок - ограничен от фазата на приложение.
Топола Едногодишни житни плевели 230 - 300 мл/дка

      Внася се след разсаждане.

 • Брой приложения мин/макс – 1.
 • Вода л/дка – 20-80.
 • Карантинен срок - ограничен от фазата на приложение.
Топола Едногодишни широколистни плевели 230 - 300 мл/дка

       Внася се след разсаждане.

 • Брой приложения мин/макс – 1.
 • Вода л/дка – 20-80.
 • Карантинен срок - ограничен от фазата на приложение.
Аспержа Едногодишни житни плевели 330 - 500 мл/дка

     След сеитба, преди поникване (ССПП).

 • Брой приложения мин/макс – 1.
 • Вода л/дка – 20-80.
28 дни
Аспержа Едногодишни широколистни плевели 330 - 500 мл/дка

     След сеитба, преди поникване (ССПП).

 • Брой приложения мин/макс – 1.
 • Вода л/дка – 20-80.
28 дни
Ряпа Едногодишни широколистни плевели 250 - 500 мл/дка

   След сеитба, преди поникване на културата (ССПП).

 • Брой приложения мин/макс – 1. 
 • Вода л/дка – 20-80.
 • Карантинен срок - ограничен от фазата на приложение.
Ряпа Едногодишни житни плевели 250 - 500 мл/дка

   След сеитба, преди поникване на културата (ССПП).

 • Брой приложения мин/макс – 1. 
 • Вода л/дка – 20-80.
 • Карантинен срок - ограничен от фазата на приложение.
Фъстък Едногодишни широколистни плевели 330 - 500 мл/дка

     След сеитба, преди поникване на културата (ССПП) .

 • Брой приложения мин/макс – 1.
 • Вода л/дка – 20-80.
 • Карантинен срок - ограничен от фазата на приложение.
Фъстък Едногодишни житни плевели 330 - 500 мл/дка

     След сеитба, преди поникване на културата (ССПП) .

 • Брой приложения мин/макс – 1.
 • Вода л/дка – 20-80.
 • Карантинен срок - ограничен от фазата на приложение.
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.