Топола (Populus)

Регистрирани препарати за растителна защита при Топола

Регистрации срещу болести
Регистрации срещу неприятели
Бяла американска пеперуда
Бяла върбова пеперуда
Голям тополов сечко
Листороги бръмбари
Листояди
Малка тополова стъкленка
Тополов молец
Тополов пъпкояд
Тополов хоботник