Топола (Populus)

регистрирани препарати за растителна защита при Топола

регистрации срещу плевели

едногодишни житни плевелиПЕНДИСТАР 40
едногодишни житни плевелиПЕНКОТ 40 СК
едногодишни житни плевелиПЕНДИ 33 ЕК
едногодишни житни плевелиБУЛПЕН 40 СК
едногодишни житни плевелиИНДИПЕН 40 СК
едногодишни житни плевелиАКТИВУС
едногодишни житни плевелиШАРПЕН 40 СК
едногодишни житни плевелиПЕНДИ 40 СК
едногодишни житни плевелиШАРПЕН 33 ЕК
едногодишни житни плевелиПЕНДИНОВА
едногодишни житни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК НОВ
едногодишни житни плевелиПЕНКОТ 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИ 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиБУЛПЕН 40 СК
едногодишни широколистни плевелиИНДИПЕН 40 СК
едногодишни широколистни плевелиАКТИВУС
едногодишни широколистни плевелиШАРПЕН 40 СК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИ 40 СК
едногодишни широколистни плевелиШАРПЕН 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИНОВА
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК НОВ
едногодишни широколистни плевелиПЕНКОТ 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИСТАР 40
едногодишни широколистни плевелиПЕНКОТ 40 СК
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕКСТРА
житни и широколистни плевелиВЕЗУВИЙ
житни и широколистни плевелиГЛИФОС УЛТРА
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП
житни и широколистни плевелиКИЛЛЪР 360
житни и широколистни плевелиФР – 888
житни и широколистни плевелиГЛИФО МЕГА
житни и широколистни плевелиБАЛЕАГЛОФО
житни и широколистни плевелиТОРИНКА

регистрации срещу неприятели

бяла американска пеперудаМИМИК 240 ЛВ
бяла върбова пеперудаДЕША ЕК
бяла върбова пеперудаДЕКА ЕК
бяла върбова пеперудаДЕНА ЕК
голям тополов сечкоДЕКА ЕК
голям тополов сечкоДЕНА ЕК
голям тополов сечкоДЕША ЕК
листороги бръмбариМЕТЕОР
листоядиДЕША ЕК
листоядиДЕКА ЕК
листоядиДЕНА ЕК
малка тополова стъкленкаМЕТЕОР
малка тополова стъкленкаДЕКА ЕК
малка тополова стъкленкаДЕНА ЕК
малка тополова стъкленкаДЕША ЕК
ръждива борова листна осаМОСПИЛАН 20 СП
тополов листоядМОСПИЛАН 20 СП
тополов молецДЕКА ЕК
тополов молецДЕНА ЕК
тополов молецДЕША ЕК
тополов пъпкоядМЕТЕОР
тополов хоботникДЕНА ЕК
тополов хоботникДЕША ЕК
тополов хоботникМЕТЕОР
тополов хоботникДЕКА ЕК

регистрации срещу болести