МОСПИЛАН 20 СП

Търговско наименование МОСПИЛАН 20 СП
Тип инсектицид
Активни вещества Ацетамиприд 200 г/л
Производител Нипон Сода
Категория на употреба втора професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на МОСПИЛАН 20 СП за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Тополов листояд 15 г/дка

Горскодървесни видове 

Ръждива борова листна оса 15 г/дка

Горскодървесни видове 

Пшеница Вредна житна дървеница 12.5 г/дка

Внася се във фаза BBCH 59-83 (край на изкласяването – ранна восъчна зрелост)

Брой мин/макс приложения – 1 

28 дни
Пшеница Обикновен житен бегач 12.5 г/дка

Внася се във фаза BBCH 59-83 (край на изкласяването – ранна восъчна зрелост)

Брой мин/макс приложения – 1 

28 дни
Пшеница Обикновена житна пиявица 12.5 г/дка

Внася се във фаза BBCH 59-83 (край на изкласяването – ранна восъчна зрелост)

Брой мин/макс приложения – 1 

28 дни
Пшеница Листни въшки 15 г/дка

Брой мин/макс приложения – 1

28 дни
Пшеница Хесенска муха 15 г/дка

Брой мин/макс приложения – 1

28 дни
Пшеница Шведска муха 15 г/дка

Брой мин/макс приложения – 1

28 дни
Ръж Вредна житна дървеница 12.5 г/дка

Внася се във фаза BBCH 59-83 (край на изкласяването – ранна восъчна зрелост)

Брой мин/макс приложения – 1 

28 дни
Ръж Обикновен житен бегач 12.5 г/дка

Внася се във фаза BBCH 59-83 (край на изкласяването – ранна восъчна зрелост)

Брой мин/макс приложения – 1 

28 дни
Ръж Обикновена житна пиявица 12.5 г/дка

Внася се във фаза BBCH 59-83 (край на изкласяването – ранна восъчна зрелост)

Брой мин/макс приложения – 1 

28 дни
Ръж Листни въшки 15 г/дка

Брой мин/макс приложения – 1

28 дни
Ръж Хесенска муха 15 г/дка

Брой мин/макс приложения – 1

28 дни
Ръж Шведска муха 15 г/дка

Брой мин/макс приложения – 1

28 дни
Тритикале Вредна житна дървеница 12.5 г/дка

Внася се във фаза BBCH 59-83 (край на изкласяването – ранна восъчна зрелост)

Брой мин/макс приложения – 1 

28 дни
Тритикале Обикновен житен бегач 12.5 г/дка

Внася се във фаза BBCH 59-83 (край на изкласяването – ранна восъчна зрелост)

Брой мин/макс приложения – 1 

28 дни
Тритикале Обикновена житна пиявица 12.5 г/дка

Внася се във фаза BBCH 59-83 (край на изкласяването – ранна восъчна зрелост)

Брой мин/макс приложения – 1 

28 дни
Тритикале Листни въшки 15 г/дка

Брой мин/макс приложения – 1

28 дни
Тритикале Хесенска муха 15 г/дка

Брой мин/макс приложения – 1

28 дни
Тритикале Шведска муха 15 г/дка

Брой мин/макс приложения – 1

28 дни
Картофи Колорадски бръмбар 6 г/дка

 

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 14 – 21 дни
7 дни
Домати Миниращ молец 20 г/дка

Минимална употреба

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията –7- 14 дни
 • Карантина:
  • В оранжерии - 3дни
  • На полето - 7 дни
7 дни
Домати Оранжерийна белокрилка 25 г/дка
 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията –7- 14 дни
 • Карантина:
  • В оранжерии - 3дни
  • На полето - 7 дни
 • Прилага се като 0,02 % разтвор
7 дни
Тютюн Зелена прасковена листна въшка 15 г/дка
 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията –7- 14 дни
14 дни
Тютюн Тютюнев трипс 15 г/дка
 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията –7- 14 дни
14 дни
Тютюн Тютюнева листна въшка 30 г/дка

Hialestis obsoletus

10 дни
Краставици Памукова листна въшка 12.5 г/дка

В оранжерии

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 7-14 дни
 • Прилага се като 0,02 % разтвор
3 дни
Слънчоглед Сив царевичен хоботник 10 г/дка

Внася се не по късно от BBCH 51 поява на цветен бутон между най-горните листа)

Брой мин/макс приложения – 1

Пипер Зелена прасковена листна въшка 12.5 %
 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 7-14 дни
 • Прилага се като 0,02 % разтвор
 • Карантина:
  • В оранжерии - 3 дни
  • В полски условия - 7дни
3 дни
Царевица Сив царевичен хоботник 10 г/дка

Внася се не по късно от BBCH 69 (край на цъфтежа)

Брой мин/макс приложения – 1

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.