МОСПИЛАН 20 СП

търговско наименование МОСПИЛАН 20 СП
тип инсектицид
Активни вещества ацетамиприд 200 г/л
производител Нипон Сода
Категория на употреба втора професионална

Опитайте новата функционалност за проверка на регистрацията от списъците на БАБХ.

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на МОСПИЛАН 20 СП за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
тополов листояд15 г/дка

Горскодървесни видове 

ръждива борова листна оса15 г/дка

Горскодървесни видове 

Пшеницавредна житна дървеница12.5 г/дка

Внася се във фаза BBCH 59-83 (край на изкласяването – ранна восъчна зрелост)

Брой мин/макс приложения – 1 

28 дни
ПшеницаОбикновен житен бегач12.5 г/дка

Внася се във фаза BBCH 59-83 (край на изкласяването – ранна восъчна зрелост)

Брой мин/макс приложения – 1 

28 дни
Пшеницаобикновена житна пиявица12.5 г/дка

Внася се във фаза BBCH 59-83 (край на изкласяването – ранна восъчна зрелост)

Брой мин/макс приложения – 1 

28 дни
ПшеницаЛистни въшки15 г/дка

Брой мин/макс приложения – 1

28 дни
Пшеницахесенска муха15 г/дка

Брой мин/макс приложения – 1

28 дни
Пшеницашведска муха15 г/дка

Брой мин/макс приложения – 1

28 дни
Ръжвредна житна дървеница12.5 г/дка

Внася се във фаза BBCH 59-83 (край на изкласяването – ранна восъчна зрелост)

Брой мин/макс приложения – 1 

28 дни
РъжОбикновен житен бегач12.5 г/дка

Внася се във фаза BBCH 59-83 (край на изкласяването – ранна восъчна зрелост)

Брой мин/макс приложения – 1 

28 дни
Ръжобикновена житна пиявица12.5 г/дка

Внася се във фаза BBCH 59-83 (край на изкласяването – ранна восъчна зрелост)

Брой мин/макс приложения – 1 

28 дни
РъжЛистни въшки15 г/дка

Брой мин/макс приложения – 1

28 дни
Ръжхесенска муха15 г/дка

Брой мин/макс приложения – 1

28 дни
Ръжшведска муха15 г/дка

Брой мин/макс приложения – 1

28 дни
Тритикалевредна житна дървеница12.5 г/дка

Внася се във фаза BBCH 59-83 (край на изкласяването – ранна восъчна зрелост)

Брой мин/макс приложения – 1 

28 дни
ТритикалеОбикновен житен бегач12.5 г/дка

Внася се във фаза BBCH 59-83 (край на изкласяването – ранна восъчна зрелост)

Брой мин/макс приложения – 1 

28 дни
Тритикалеобикновена житна пиявица12.5 г/дка

Внася се във фаза BBCH 59-83 (край на изкласяването – ранна восъчна зрелост)

Брой мин/макс приложения – 1 

28 дни
ТритикалеЛистни въшки15 г/дка

Брой мин/макс приложения – 1

28 дни
Тритикалехесенска муха15 г/дка

Брой мин/макс приложения – 1

28 дни
Тритикалешведска муха15 г/дка

Брой мин/макс приложения – 1

28 дни
КартофиКолорадски бръмбар6 г/дка

 

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 14 – 21 дни
7 дни
Доматиминиращ молец20 г/дка

Минимална употреба

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията –7- 14 дни
 • Карантина:
  • В оранжерии - 3дни
  • На полето - 7 дни
7 дни
ДоматиОранжерийна белокрилка25 г/дка
 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията –7- 14 дни
 • Карантина:
  • В оранжерии - 3дни
  • На полето - 7 дни
 • Прилага се като 0,02 % разтвор
7 дни
Тютюнзелена прасковена листна въшка15 г/дка
 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията –7- 14 дни
14 дни
Тютюнтютюнев трипс15 г/дка
 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията –7- 14 дни
14 дни
ТютюнТютюнева листна въшка30 г/дка

Hialestis obsoletus

10 дни
КраставициПамукова листна въшка12.5 г/дка

В оранжерии

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 7-14 дни
 • Прилага се като 0,02 % разтвор
3 дни
Слънчогледсив царевичен хоботник10 г/дка

Внася се не по късно от BBCH 51 поява на цветен бутон между най-горните листа)

Брой мин/макс приложения – 1

Пиперзелена прасковена листна въшка12.5 %
 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 7-14 дни
 • Прилага се като 0,02 % разтвор
 • Карантина:
  • В оранжерии - 3 дни
  • В полски условия - 7дни
3 дни
Царевицасив царевичен хоботник10 г/дка

Внася се не по късно от BBCH 69 (край на цъфтежа)

Брой мин/макс приложения – 1

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.