ИНАЗУМА

Търговско наименование ИНАЗУМА
Тип инсектицид
Активни вещества Ламбда - цихалотрин 30 г/кг
Ацетамиприд 100 г/кг
Производител Суми Агро Европа Лтд
Категория на употреба втора професионална

Със системно и несистемно действие

SPe8 - Опасен за пчелите. Да не се прилага при култури по време на цъфтеж, с цел опазване на пчелите и други насекоми опрашители. Да не се използва на места, където има активна паша на пчели. 

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ИНАЗУМА за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Вредна житна дървеница 15 г/дка

Внася се във фаза BBCH 12-73 (2 листа разтворени - ранна млечна зрелост)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 14
 • Вода л/дка мин/макс – 30 л/дка
Пшеница Листни въшки 15 г/дка

Внася се във фаза BBCH 12-73 (2 листа разтворени - ранна млечна зрелост)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 14
 • Вода л/дка мин/макс – 30 л/дка
Пшеница Обикновена житна пиявица 15 г/дка

Внася се във фаза BBCH 12-73 (2 листа разтворени - ранна млечна зрелост)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 14
 • Вода л/дка мин/макс – 30 л/дка
Рапица Рапична стъблена бълха 20 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 11-19 (разтворен първи лист - 9 или повече листа оформени)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 30 л/дка
Рапица Зелеви бълхи 20 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 11-19 (разтворен първи лист - 9 или повече листа оформени)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 30 л/дка
Рапица Зелев стъблен скритохоботник 20 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 30-50 (начало на нарастване на стъблото: няма междувъзлия - наличие на цветни пъпки (бутони), още обвити с листа)

 • Брой мин/макс приложения – 1-2
 • Интервал между приложенията - 14
 • Вода л/дка мин/макс – 30 л/дка
Рапица Рапичен стъблен скритохоботник 20 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 30-50 (начало на нарастване на стъблото: няма междувъзлия - наличие на цветни пъпки (бутони), още обвити с листа)

 • Брой мин/макс приложения – 1-2
 • Интервал между приложенията - 14
 • Вода л/дка мин/макс – 30 л/дка
Рапица Рапичен цветояд 20 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 30-50 (начало на нарастване на стъблото: няма междувъзлия - наличие на цветни пъпки (бутони), още обвити с листа)

 • Брой мин/макс приложения – 1-2
 • Интервал между приложенията - 14
 • Вода л/дка мин/макс – 30 л/дка
Царевица Западен коренов царевичен червей 20 г/дка

Внася се във фаза BBCH 12-73 (2 листа разтворени - ранна млечна зрелост)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 14
 • Вода л/дка мин/макс – 30-50 л/дка
Царевица Царевичен стъблопробивач 20 г/дка

Внася се във фаза BBCH 12-73 (2 листа разтворени - ранна млечна зрелост)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 14
 • Вода л/дка мин/макс – 30-50 л/дка
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.