ДУРСБАН 4 ЕК

Търговско наименование ДУРСБАН 4 ЕК
Тип инсектицид
Активни вещества Хлорпирифос етил 480 г/л
Производител Дау Агросайансис
Категория на употреба втора професионална

Да не са прилага с ръчна пръскачка При употребата на продукта да се носи ЛПС – ръкавици по време на смесване/зареждане и ръкавици, гащеризон и здрави обувки по време на третиране.

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.

Стари регистрации на ДУРСБАН 4 ЕК за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Обикновена житна пиявица 150 мл/дка 60 дни
Пшеница Обикновен житен бегач 150 мл/дка 60 дни
Ечемик Обикновена житна пиявица 150 мл/дка 60 дни
Ечемик Обикновен житен бегач 150 мл/дка 60 дни
Рапица Рапичен цветояд 100 мл/дка

BBCH 30 – 59 (начало нарастване стъбло- видими 1-ви венчелистчета) (пролет/лято) Не се прилага по време на цъфтеж (BBCH 60- 69)

60 дни
Лоза Обикновена сливова щитоносна въшка 75 - 135 мл/дка

Доза при винени сортове - 75 мл/дка

Да не се консумират лозови листа от насаждения, третирани с продукта. Не се прилага по време на цъфтеж (BBCH 60-69)

21 дни
Лоза Калифорнийска щитоносна въшка 75 - 135 мл/дка

Доза при винени сортове - 75 мл/дка

Да не се консумират лозови листа от насаждения, третирани с продукта. Не се прилага по време на цъфтеж (BBCH 60-69)

21 дни
Лоза Подземни нощенки 150 мл/дка

При лозови вкоренилища

Домати Зимна нощенка 75 - 150 мл/дка

Не се прилага по време на цъфтеж (BBCH 60-69)

5 дни
Домати Ипсилонова нощенка 75 - 150 мл/дка

Не се прилага по време на цъфтеж (BBCH 60-69)

5 дни
Круша Ябълков плодов червей 150 - 187 мл/дка 21 дни
Круша Сливов плодов червей 150 - 187 мл/дка 21 дни
Круша Прасковен клонков молец 150 - 187 мл/дка 21 дни
Круша Листозавивачки 150 - 187 мл/дка 21 дни
Круша Обикновена сливова щитоносна въшка 150 - 187 мл/дка 21 дни
Круша Калифорнийска щитоносна въшка 150 - 187 мл/дка 21 дни
Круша Източен плодов червей 150 - 187 мл/дка 21 дни
Дюля Ябълков плодов червей 150 - 187 мл/дка 21 дни
Дюля Сливов плодов червей 150 - 187 мл/дка 21 дни
Дюля Прасковен клонков молец 150 - 187 мл/дка 21 дни
Дюля Листозавивачки 150 - 187 мл/дка 21 дни
Дюля Обикновена сливова щитоносна въшка 150 - 187 мл/дка 21 дни
Дюля Калифорнийска щитоносна въшка 150 - 187 мл/дка 21 дни
Дюля Източен плодов червей 150 - 187 мл/дка 21 дни
Ябълка Ябълков плодов червей 150 - 187 мл/дка 21 дни
Ябълка Сливов плодов червей 150 - 187 мл/дка 21 дни
Ябълка Прасковен клонков молец 150 - 187 мл/дка 21 дни
Ябълка Листозавивачки 150 - 187 мл/дка 21 дни
Ябълка Обикновена сливова щитоносна въшка 150 - 187 мл/дка 21 дни
Ябълка Калифорнийска щитоносна въшка 150 - 187 мл/дка 21 дни
Ябълка Източен плодов червей 150 - 187 мл/дка 21 дни
Пипер Зимна нощенка 75 - 150 мл/дка

Не се прилага по време на цъфтеж (BBCH 60-69)

5 дни
Пипер Ипсилонова нощенка 75 - 150 мл/дка

Не се прилага по време на цъфтеж (BBCH 60-69)

5 дни
Патладжан Зимна нощенка 75 - 150 мл/дка

Не се прилага по време на цъфтеж (BBCH 60-69)

5 дни
Патладжан Ипсилонова нощенка 75 - 150 мл/дка

Не се прилага по време на цъфтеж (BBCH 60-69)

5 дни
Праскова Ябълков плодов червей 150 - 200 мл/дка 21 дни
Праскова Сливов плодов червей 150 - 200 мл/дка 21 дни
Праскова Прасковен клонков молец 150 - 200 мл/дка 21 дни
Праскова Листозавивачки 150 - 200 мл/дка 21 дни
Праскова Обикновена сливова щитоносна въшка 150 - 200 мл/дка 21 дни
Праскова Калифорнийска щитоносна въшка 150 - 200 мл/дка 21 дни
Праскова Източен плодов червей 150 - 200 мл/дка 21 дни
Зеле Зимна нощенка 200 мл/дка 21 дни
Зеле Зелева нощенка 200 мл/дка 21 дни
Царевица Подземни нощенки 150 мл/дка

BBCH 12 – 59 (разтворен 2-ри лист- метлица напълно разтворена)(пролет/ лято.

60 дни
Захарно цвекло Зелева нощенка 200 мл/дка 60 дни
Захарно цвекло Подземни нощенки 200 мл/дка 60 дни
Ягода Зимна нощенка 150 мл/дка 15 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.