Ацетамиприд

Препарати съдържащи само Ацетамиприд

Препарати съдържащи Ацетамиприд и други активни вещества

Актуални и стари регистрации на активно вещество Ацетамиприд и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Домати Миниращ молец МОСПИЛАН 20 СП
Оранжерийна белокрилка МОСПИЛАН 20 СП МОСПИЛАН 20 СГ
Памукова листна въшка МОСПИЛАН 20 СГ
Прасковена листна въшка МОСПИЛАН 20 СГ
Тютюнева белокрилка МОСПИЛАН 20 СГ
Кайсия Зелена цитрусова листна въшка МОСПИЛАН 20 СГ
Зелена ябълкова листна въшка МОСПИЛАН 20 СГ
Кръгломиниращ молец МОСПИЛАН 20 СГ
Прасковена листна въшка МОСПИЛАН 20 СГ
Черна черешова листна въшка МОСПИЛАН 20 СГ
Ябълков пъстър миниращ молец МОСПИЛАН 20 СГ
Картофи Колорадски бръмбар МОСПИЛАН 20 СП МОСПИЛАН 20 СГ
Прасковена листна въшка МОСПИЛАН 20 СГ
Краставици Оранжерийна белокрилка МОСПИЛАН 20 СГ
Памукова листна въшка МОСПИЛАН 20 СП МОСПИЛАН 20 СГ
Прасковена листна въшка МОСПИЛАН 20 СГ
Тютюнева белокрилка МОСПИЛАН 20 СГ
Круша Зелена цитрусова листна въшка МОСПИЛАН 20 СГ
Зелена ябълкова листна въшка МОСПИЛАН 20 СГ
Кръгломиниращ молец МОСПИЛАН 20 СГ
Памукова листна въшка МОСПИЛАН 20 СГ
Ябълков пъстър миниращ молец МОСПИЛАН 20 СГ
Ябълково-живовлекова листна въшка МОСПИЛАН 20 СГ
Люцерна Въшки МОСПИЛАН 20 СГ
Маруля Листни въшки МОСПИЛАН 20 СГ
Памук Памукова листна въшка МОСПИЛАН 20 СГ
Тютюнева белокрилка МОСПИЛАН 20 СГ
Патладжан Оранжерийна белокрилка МОСПИЛАН 20 СГ
Памукова листна въшка МОСПИЛАН 20 СГ
Прасковена листна въшка МОСПИЛАН 20 СГ
Тютюнева белокрилка МОСПИЛАН 20 СГ
Пипер Зелена прасковена листна въшка МОСПИЛАН 20 СП
Оранжерийна белокрилка МОСПИЛАН 20 СГ
Памукова листна въшка МОСПИЛАН 20 СГ
Прасковена листна въшка МОСПИЛАН 20 СГ
Тютюнева белокрилка МОСПИЛАН 20 СГ
Праскова Зелена цитрусова листна въшка МОСПИЛАН 20 СГ
Зелена ябълкова листна въшка МОСПИЛАН 20 СГ
Кръгломиниращ молец МОСПИЛАН 20 СГ
Прасковена листна въшка МОСПИЛАН 20 СГ
Черна черешова листна въшка МОСПИЛАН 20 СГ
Ябълков пъстър миниращ молец МОСПИЛАН 20 СГ
Пшеница Вредна житна дървеница МОСПИЛАН 20 СП
Листни въшки МОСПИЛАН 20 СП
Обикновен житен бегач МОСПИЛАН 20 СП
Обикновена житна пиявица МОСПИЛАН 20 СП
Хесенска муха МОСПИЛАН 20 СП
Шведска муха МОСПИЛАН 20 СП
Пъпеш Оранжерийна белокрилка МОСПИЛАН 20 СГ
Памукова листна въшка МОСПИЛАН 20 СГ
Прасковена листна въшка МОСПИЛАН 20 СГ
Тютюнева белокрилка МОСПИЛАН 20 СГ
Роза Зелена розена листна въшка МОСПИЛАН 20 СГ
Калифорнийски трипс МОСПИЛАН 20 СГ
Оранжерийна белокрилка МОСПИЛАН 20 СГ
Прасковена листна въшка МОСПИЛАН 20 СГ
Тютюнева белокрилка МОСПИЛАН 20 СГ
Ръж Вредна житна дървеница МОСПИЛАН 20 СП
Листни въшки МОСПИЛАН 20 СП
Обикновен житен бегач МОСПИЛАН 20 СП
Обикновена житна пиявица МОСПИЛАН 20 СП
Хесенска муха МОСПИЛАН 20 СП
Шведска муха МОСПИЛАН 20 СП
Слива Зелена ябълкова листна въшка МОСПИЛАН 20 СГ
Кръгломиниращ молец МОСПИЛАН 20 СГ
Прасковена листна въшка МОСПИЛАН 20 СГ
Ябълков пъстър миниращ молец МОСПИЛАН 20 СГ
Слънчоглед Сив царевичен хоботник МОСПИЛАН 20 СП
Тритикале Вредна житна дървеница МОСПИЛАН 20 СП
Листни въшки МОСПИЛАН 20 СП
Обикновен житен бегач МОСПИЛАН 20 СП
Обикновена житна пиявица МОСПИЛАН 20 СП
Хесенска муха МОСПИЛАН 20 СП
Шведска муха МОСПИЛАН 20 СП
Тютюн Зелена прасковена листна въшка МОСПИЛАН 20 СП
Прасковена листна въшка МОСПИЛАН 20 СГ
Тютюнев трипс МОСПИЛАН 20 СП
Тютюнева белокрилка МОСПИЛАН 20 СГ
Тютюнева листна въшка МОСПИЛАН 20 СП МОСПИЛАН 20 СГ
Царевица Сив царевичен хоботник МОСПИЛАН 20 СП
Череша Зелена цитрусова листна въшка МОСПИЛАН 20 СГ
Зелена ябълкова листна въшка МОСПИЛАН 20 СГ
Кръгломиниращ молец МОСПИЛАН 20 СГ
Прасковена листна въшка МОСПИЛАН 20 СГ
Черна черешова листна въшка МОСПИЛАН 20 СГ
Ябълков пъстър миниращ молец МОСПИЛАН 20 СГ
Ябълка Зелена цитрусова листна въшка МОСПИЛАН 20 СГ
Зелена ябълкова листна въшка МОСПИЛАН 20 СГ
Кръгломиниращ молец МОСПИЛАН 20 СГ
Памукова листна въшка МОСПИЛАН 20 СГ
Ябълков пъстър миниращ молец МОСПИЛАН 20 СГ
Ябълково-живовлекова листна въшка МОСПИЛАН 20 СГ