ацетамиприд

препарати съдържащи само ацетамиприд

препарати съдържащи ацетамиприд и други активни вещества

    няма регистрирани такива