Пипер (Capsicum annuum)

Регистрирани препарати за растителна защита при Пипер

Регистрации срещу болести
Бактериен пригор
Бактерийно петносване
Бактериоза
Брашнеста мана
Бяло гниене
Картофена мана
Кафяви листни петна
Кафяви петна
Краста
Листна плесен
Мана
Почвени патогени
Сиво гниене
Склеротиния
Регистрации срещу неприятели
Акари
Белокрилки
Бръмбар
Бяла зелева пеперуда
Гамозначна нощенка
Голяма картофена въшка
Голяма сливова листна въшка
Доматен акар
Доматен миниращ молец
Доматен червенокафяв акар
Дървеници
Дяволска пеперуда
Египетска памукова нощенка
Зелев молец
Зелева нощенка
Зелена прасковена листна въшка
Зимна нощенка
Ипсилонова нощенка
Калифорнийски трипс
Картофена листна въшка
Колорадски бръмбар
Ливадна пеперуда
Листни бълхи
Листни въшки
Листоминиращи мухи
Листояди
Майски бръмбар
Малка полска нощенка
Марокански скакалец
Минираща муха
Миниращи мухи
Молци
Мухи
Нематоди
Нощенки
Обикновен паяжинообразуващ акар
Обикновена житна пиявица
Обикновена цвеклова щитоноска
Оранжерийна белокрилка
Памукова листна въшка
Памукова нощенка
Паяжинообразуващи акари
Пеперуди
Подгризваща нощенка
Подземни нощенки
Попово прасе
Почвени неприятели
Прасковена листна въшка
Растителноядни дървеници
Растителноядни оси
Репна пеперуда
Скакалци
Сребристо точкова нощенка
Телени червеи
Трипси
Тютюнева белокрилка
Царевичен стъблопробивач
Цикади
Южна зелена миризливка