Пипер (Capsicum annuum)

регистрирани препарати за растителна защита при Пипер

регистрации срещу плевели

едногодишни житни плевелиПЕНКОТ 40 СК
едногодишни житни плевелиПЕНДИСТАР 40
едногодишни житни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК НОВ
едногодишни житни плевелиДУАЛ ГОЛД 960 ЕК
едногодишни житни плевелиИНДИПЕН 40 СК
едногодишни житни плевелиФУЗИЛАД ФОРТЕ
едногодишни житни плевелиПЕНДИ 33 ЕК
едногодишни житни плевелиОРДАГО СК
едногодишни житни плевелиДЕВРИНОЛ 4 Ф
едногодишни житни плевелиШАРПЕН 40 СК
едногодишни житни плевелиСТОМП НОВ 330 ЕК
едногодишни житни плевелиБУЛПЕН 40 СК
едногодишни житни плевелиПЕНДИ 40 СК
едногодишни житни плевелиАКТИВУС
едногодишни житни плевелиШАРПЕН 33 ЕК
едногодишни житни плевелиПЕНКОТ 33 ЕК
едногодишни житни плевелиПЕНДИНОВА
едногодишни житни плевелиТЕНДЪР ЕК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИ 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиОРДАГО СК
едногодишни широколистни плевелиШАРПЕН 40 СК
едногодишни широколистни плевелиБУЛПЕН 40 СК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК НОВ
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИ 40 СК
едногодишни широколистни плевелиШАРПЕН 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиПЕНКОТ 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИНОВА
едногодишни широколистни плевелиПЕНКОТ 40 СК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИСТАР 40
едногодишни широколистни плевелиАКТИВУС
едногодишни широколистни плевелиИНДИПЕН 40 СК
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕНЕРДЖИ
житни и широколистни плевелиГЛИФОС ДАКАР
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП КЛАСИК ПРО
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП КЛАСИК ПРО
многогодишни житни плевелиФУЗИЛАД ФОРТЕ

регистрации срещу неприятели

белокрилкиКЛОУЗЪР 120 СК
белокрилкиДЕНА ЕК
белокрилкиАБАНТО
белокрилкиДЕКА ЕК
белокрилкиНАТЮР БРЕЙКЪР
белокрилкиНАТУРАЛИС
белокрилкиДЕША ЕК
белокрилкиЛАНАТ 25 ВП
белокрилкиКРИСАНТ ЕК
Бяла зелева пеперудаЛАМДЕКС ЕКСТРА
Бяла зелева пеперудаМЕТЕОР
голяма картофена въшкаКАЛИПСО 480 СК
Доматен миниращ молецЛАНАТ 25 ВП
Доматен миниращ молецЛАНАТ 20 СЛ
Доматен миниращ молецРАПАКС
Доматен червенокафяв акарТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
дървенициДЕКА ЕК
дървенициДЕША ЕК
дървенициМЕТЕОР
дървенициЛАМДЕКС ЕКСТРА
дървенициДЕНА ЕК
Египетска памукова нощенкаЛАНАТ 20 СЛ
Зелева нощенкаДЕНА ЕК
Зелева нощенкаДЕКА ЕК
Зелева нощенкаДЕША ЕК
зелена прасковена листна въшкаБИ-58 ТОП
зелена прасковена листна въшкаТРЕБОН
зелена прасковена листна въшкаПИКАДОР 20 СЛ
зелена прасковена листна въшкаКОХИНОР 200 СЛ
зелена прасковена листна въшкаСУМИ АЛФА 5 ЕК
зелена прасковена листна въшкаРОГОР Л 40
зелена прасковена листна въшкаЛАНАТ 25 ВП
зелена прасковена листна въшкаМОСПИЛАН 20 СП
зелена прасковена листна въшкаБИСКАЯ 240 ОД
зелена прасковена листна въшкаМАСАЙ ВП
зелена прасковена листна въшкаСУМИ АЛФА 5 ЕК
зелена прасковена листна въшкаДАНАДИМ ПРОГРЕС 400 ЕК
зелена прасковена листна въшкаЛАНАТ 20 СЛ
зелена прасковена листна въшкаКАЛИПСО 480 СК
зелена прасковена листна въшкаСУМИЦИДИН 5 ЕК
зелена прасковена листна въшкаДЕЦИС 2,5 ЕК
зелена прасковена листна въшкаМАВРИК 2 Ф
зелена прасковена листна въшкаЕФОРИЯ 045 ЗК
зелена прасковена листна въшкаСУМИЦИДИН 5 ЕК
зелена прасковена листна въшкаБИ-58
зимна нощенкаДУРСБАН 4 ЕК
ипсилонова нощенкаДУРСБАН 4 ЕК
Калифорнийски трипсСИНЕИС 480 СК
Калифорнийски трипсЛАНАТ 25 ВП
Калифорнийски трипсФЮРИ 10 ЕК
Колорадски бръмбарМОСПИЛАН 20 СП
Колорадски бръмбарФЮРИ 10 ЕК
Колорадски бръмбарЛАМДЕКС ЕКСТРА
Колорадски бръмбарВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Колорадски бръмбарМЕТЕОР
Колорадски бръмбарКАЛИПСО 480 СК
Колорадски бръмбарБИСКАЯ 240 ОД
Колорадски бръмбарПИРИНЕКС 48 ЕК
ливадна пеперудаСУМИ АЛФА 5 ЕК
ливадна пеперудаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
ливадна пеперудаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
ливадна пеперудаСУМИЦИДИН 5 ЕК
листни бълхиДЕКА ЕК
листни бълхиДЕША ЕК
листни бълхиДЕНА ЕК
листни бълхиМЕТЕОР
Листни въшкиДЕША ЕК
Листни въшкиЛАМДЕКС ЕКСТРА
Листни въшкиКЛОУЗЪР 120 СК
Листни въшкиДЕНА ЕК
Листни въшкиМЕТЕОР
Листни въшкиАКТАРА 25 ВГ
Листни въшкиДЕКА ЕК
Листни въшкиАКТАРА 25 ВГ
Листни въшкиВАЗТАК НОВ 100 ЕК
листоминиращи мухиЛАНАТ 25 ВП
листоминиращи мухиВЕРТИМЕК 018 ЕК
листоминиращи мухиСИНЕИС 480 СК
листоминиращи мухиСИНЕИС 480 СК
листоядиДЕША ЕК
листоядиДЕНА ЕК
листоядиДЕКА ЕК
майски бръмбарЕРКОЛЕ ГР
Малка полска нощенкаЛАНАТ 20 СЛ
марокански скакалецРЕЛДАН 40 ЕК
молциМЕТЕОР
молциЛАМДЕКС ЕКСТРА
молциДЕНА ЕК
молциДЕКА ЕК
молциДЕША ЕК
мухиМЕТЕОР
мухиДЕНА ЕК
мухиДЕКА ЕК
мухиДЕША ЕК
нематодиВИДЕЙТ 10 Л
нематодиВИДЕЙТ 10 Л
нощенкиДЕНА ЕК
нощенкиМЕТЕОР
нощенкиДЕКА ЕК
нощенкиЕРКОЛЕ ГР
нощенкиЛАМДЕКС ЕКСТРА
нощенкиДЕША ЕК
нощенкиЛАНАТ 25 ВП
обикновен паяжинообразуващ акарМАСАЙ ВП
обикновен паяжинообразуващ акарНАТУРАЛИС
обикновен паяжинообразуващ акарВЕРТИМЕК 018 ЕК
обикновен паяжинообразуващ акарТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
обикновена житна пиявицаМЕТЕОР
Обикновена цвеклова щитоноскаМЕТЕОР
Оранжерийна белокрилкаАКТАРА 25 ВГ
Оранжерийна белокрилкаМОСПИЛАН 20 СГ
Оранжерийна белокрилкаМЕТЕОР
Оранжерийна белокрилкаЛАНАТ 25 ВП
Оранжерийна белокрилкаФЮРИ 10 ЕК
Оранжерийна белокрилкаКОНФИДОР ЕНЕРЖИ ОД
Оранжерийна белокрилкаБИ-58
Оранжерийна белокрилкаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Оранжерийна белокрилкаДЕЦИС 2,5 ЕК
Оранжерийна белокрилкаЛАНАТ 20 СЛ
Оранжерийна белокрилкаЛАМДЕКС ЕКСТРА
Оранжерийна белокрилкаАКТАРА 25 ВГ
Памукова листна въшкаЛАНАТ 25 ВП
Памукова листна въшкаКАЛИПСО 480 СК
Памукова листна въшкаЛАНАТ 25 ВП
Памукова листна въшкаБИСКАЯ 240 ОД
Памукова листна въшкаЛАНАТ 20 СЛ
Памукова листна въшкаКОНФИДОР ЕНЕРЖИ ОД
Памукова листна въшкаМОСПИЛАН 20 СГ
Памукова листна въшкаУОРАНТ 20 СЛ
Памукова нощенкаАВАНТ 150 ЕК
Памукова нощенкаРАПАКС
Памукова нощенкаЛАНАТ 20 СЛ
Попово прасеКОЛОМБО 0,8 МГ
Попово прасеБЕЛЕМ 0,8 МГ
Прасковена листна въшкаЛАНАТ 25 ВП
Прасковена листна въшкаМОСПИЛАН 20 СГ
Прасковена листна въшкаУОРАНТ 20 СЛ
растителноядни дървенициМЕТЕОР
растителноядни осиДЕША ЕК
растителноядни осиДЕНА ЕК
растителноядни осиДЕКА ЕК
скакалциМЕТЕОР
телени червеиНАТУРАЛИС
телени червеиЕРКОЛЕ ГР
телени червеиМОКАП 10 Г
трипсиЛАМДЕКС ЕКСТРА
трипсиДЕША ЕК
трипсиМЕТЕОР
трипсиДЕНА ЕК
трипсиНАТУРАЛИС
трипсиДЕКА ЕК
Тютюнева белокрилкаЛАНАТ 20 СЛ
Тютюнева белокрилкаМОСПИЛАН 20 СГ
Царевичен стъблопробивачДЕША ЕК
Царевичен стъблопробивачЛАНАТ 20 СЛ
Царевичен стъблопробивачЛАНАТ 25 ВП
Царевичен стъблопробивачДЕНА ЕК
Царевичен стъблопробивачМЕТЕОР
Царевичен стъблопробивачДЕКА ЕК
ЦикадиМЕТЕОР
ЦикадиМОСПИЛАН 20 СП
ЦикадиЕФОРИЯ 045 ЗК

регистрации срещу болести

Брашнеста манаТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
Брашнеста манаЦИДЕЛИ ТОП
Брашнеста манаСИСТАН ЕКОЗОМ ЕВ
Брашнеста манаКОЗАВЕТ ДФ
Брашнеста манаОРТИВА ТОП СК
Брашнеста манаВИВАНДО
Брашнеста манаСИСТАН 20 ЕВ
Брашнеста манаЗоксис 250 СК
Брашнеста манаКУСТОДИЯ
Кафяви листни петнаСАНКОЦЕБ 80 ВП
Кафяви листни петнаДИТАН М-45
Кафяви листни петнаДИТАН ДГ
кафяви петнаЦИДЕЛИ ТОП
кафяви петнаЗоксис 250 СК
крастаТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
Листна плесенЗоксис 250 СК
Листна плесенЦИДЕЛИ ТОП
МанаЗоксис 250 СК
Сиво гниенеСИГНУМ
Сиво гниенеПРОЛЕКТУС 50 ВГ
СклеротинияКОНТАНС ВГ