Пипер (Capsicum annuum)

регистрирани препарати за растителна защита при Пипер

регистрации срещу плевели

едногодишни житни плевелиИНДИПЕН 40 СК
едногодишни житни плевелиДУАЛ ГОЛД 960 ЕК
едногодишни житни плевелиФУЗИЛАД ФОРТЕ
едногодишни житни плевелиПЕНДИ 33 ЕК
едногодишни житни плевелиОРДАГО СК
едногодишни житни плевелиДЕВРИНОЛ 4 Ф
едногодишни житни плевелиШАРПЕН 40 СК
едногодишни житни плевелиСТОМП НОВ 330 ЕК
едногодишни житни плевелиБУЛПЕН 40 СК
едногодишни житни плевелиПЕНДИ 40 СК
едногодишни житни плевелиАКТИВУС
едногодишни житни плевелиШАРПЕН 33 ЕК
едногодишни житни плевелиПЕНКОТ 33 ЕК
едногодишни житни плевелиПЕНДИНОВА
едногодишни житни плевелиТЕНДЪР ЕК
едногодишни житни плевелиПЕНКОТ 40 СК
едногодишни житни плевелиПЕНДИСТАР 40
едногодишни житни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК НОВ
едногодишни широколистни плевелиШАРПЕН 40 СК
едногодишни широколистни плевелиБУЛПЕН 40 СК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИГАН 330 ЕК НОВ
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИ 40 СК
едногодишни широколистни плевелиШАРПЕН 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиПЕНКОТ 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИНОВА
едногодишни широколистни плевелиПЕНКОТ 40 СК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИСТАР 40
едногодишни широколистни плевелиАКТИВУС
едногодишни широколистни плевелиИНДИПЕН 40 СК
едногодишни широколистни плевелиПЕНДИ 33 ЕК
едногодишни широколистни плевелиОРДАГО СК
житни и широколистни плевелиГЛИФОС ДАКАР
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП КЛАСИК ПРО
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП КЛАСИК ПРО
житни и широколистни плевелиРАУНДЪП ЕНЕРДЖИ
многогодишни житни плевелиФУЗИЛАД ФОРТЕ

регистрации срещу неприятели

белокрилкиАБАНТО
белокрилкиДЕКА ЕК
белокрилкиНАТУРАЛИС
белокрилкиДЕША ЕК
белокрилкиЛАНАТ 25 ВП
белокрилкиДЕНА ЕК
Бяла зелева пеперудаМЕТЕОР
голяма картофена въшкаКАЛИПСО 480 СК
Доматен миниращ молецЛАНАТ 25 ВП
Доматен миниращ молецЛАНАТ 20 СЛ
Доматен миниращ молецРАПАКС
Доматен червенокафяв акарТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
дървенициДЕКА ЕК
дървенициДЕША ЕК
дървенициМЕТЕОР
дървенициДЕНА ЕК
Египетска памукова нощенкаЛАНАТ 20 СЛ
Зелева нощенкаДЕКА ЕК
Зелева нощенкаДЕША ЕК
Зелева нощенкаДЕНА ЕК
зелена прасковена листна въшкаПИКАДОР 20 СЛ
зелена прасковена листна въшкаКОХИНОР 200 СЛ
зелена прасковена листна въшкаСУМИ АЛФА 5 ЕК
зелена прасковена листна въшкаРОГОР Л 40
зелена прасковена листна въшкаЛАНАТ 25 ВП
зелена прасковена листна въшкаМОСПИЛАН 20 СП
зелена прасковена листна въшкаБИСКАЯ 240 ОД
зелена прасковена листна въшкаМАСАЙ ВП
зелена прасковена листна въшкаСУМИ АЛФА 5 ЕК
зелена прасковена листна въшкаДАНАДИМ ПРОГРЕС 400 ЕК
зелена прасковена листна въшкаЛАНАТ 20 СЛ
зелена прасковена листна въшкаКАЛИПСО 480 СК
зелена прасковена листна въшкаСУМИЦИДИН 5 ЕК
зелена прасковена листна въшкаДЕЦИС 2,5 ЕК
зелена прасковена листна въшкаМАВРИК 2 Ф
зелена прасковена листна въшкаЕФОРИЯ 045 ЗК
зелена прасковена листна въшкаСУМИЦИДИН 5 ЕК
зелена прасковена листна въшкаБИ-58
зелена прасковена листна въшкаБИ-58 ТОП
зелена прасковена листна въшкаТРЕБОН
зимна нощенкаДУРСБАН 4 ЕК
ипсилонова нощенкаДУРСБАН 4 ЕК
Калифорнийски трипсЛАНАТ 25 ВП
Калифорнийски трипсФЮРИ 10 ЕК
Калифорнийски трипсСИНЕИС 480 СК
Колорадски бръмбарФЮРИ 10 ЕК
Колорадски бръмбарВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Колорадски бръмбарМЕТЕОР
Колорадски бръмбарКАЛИПСО 480 СК
Колорадски бръмбарБИСКАЯ 240 ОД
Колорадски бръмбарПИРИНЕКС 48 ЕК
Колорадски бръмбарМОСПИЛАН 20 СП
ливадна пеперудаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
ливадна пеперудаСУМИЦИДИН 5 ЕК
ливадна пеперудаСУМИ АЛФА 5 ЕК
ливадна пеперудаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
листни бълхиДЕША ЕК
листни бълхиДЕНА ЕК
листни бълхиМЕТЕОР
листни бълхиДЕКА ЕК
Листни въшкиДЕНА ЕК
Листни въшкиМЕТЕОР
Листни въшкиАКТАРА 25 ВГ
Листни въшкиДЕКА ЕК
Листни въшкиАКТАРА 25 ВГ
Листни въшкиВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Листни въшкиДЕША ЕК
листоминиращи мухиВЕРТИМЕК 018 ЕК
листоминиращи мухиСИНЕИС 480 СК
листоминиращи мухиСИНЕИС 480 СК
листоминиращи мухиЛАНАТ 25 ВП
листоядиДЕНА ЕК
листоядиДЕКА ЕК
листоядиДЕША ЕК
майски бръмбарЕРКОЛЕ ГР
Малка полска нощенкаЛАНАТ 20 СЛ
марокански скакалецРЕЛДАН 40 ЕК
молциМЕТЕОР
молциДЕНА ЕК
молциДЕКА ЕК
молциДЕША ЕК
мухиДЕКА ЕК
мухиДЕША ЕК
мухиМЕТЕОР
мухиДЕНА ЕК
нематодиВИДЕЙТ 10 Л
нематодиВИДЕЙТ 10 Л
нощенкиДЕНА ЕК
нощенкиМЕТЕОР
нощенкиДЕКА ЕК
нощенкиЕРКОЛЕ ГР
нощенкиДЕША ЕК
нощенкиЛАНАТ 25 ВП
обикновен паяжинообразуващ акарМАСАЙ ВП
обикновен паяжинообразуващ акарНАТУРАЛИС
обикновен паяжинообразуващ акарВЕРТИМЕК 018 ЕК
обикновен паяжинообразуващ акарТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
обикновена житна пиявицаМЕТЕОР
Обикновена цвеклова щитоноскаМЕТЕОР
Оранжерийна белокрилкаМЕТЕОР
Оранжерийна белокрилкаЛАНАТ 25 ВП
Оранжерийна белокрилкаФЮРИ 10 ЕК
Оранжерийна белокрилкаКОНФИДОР ЕНЕРЖИ ОД
Оранжерийна белокрилкаБИ-58
Оранжерийна белокрилкаВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Оранжерийна белокрилкаДЕЦИС 2,5 ЕК
Оранжерийна белокрилкаЛАНАТ 20 СЛ
Оранжерийна белокрилкаАКТАРА 25 ВГ
Оранжерийна белокрилкаАКТАРА 25 ВГ
Оранжерийна белокрилкаМОСПИЛАН 20 СГ
Памукова листна въшкаЛАНАТ 20 СЛ
Памукова листна въшкаКОНФИДОР ЕНЕРЖИ ОД
Памукова листна въшкаМОСПИЛАН 20 СГ
Памукова листна въшкаУОРАНТ 20 СЛ
Памукова листна въшкаЛАНАТ 25 ВП
Памукова листна въшкаКАЛИПСО 480 СК
Памукова листна въшкаБИСКАЯ 240 ОД
Памукова листна въшкаЛАНАТ 25 ВП
Памукова нощенкаАВАНТ 150 ЕК
Памукова нощенкаРАПАКС
Памукова нощенкаЛАНАТ 20 СЛ
Попово прасеКОЛОМБО 0,8 МГ
Попово прасеБЕЛЕМ 0,8 МГ
Прасковена листна въшкаЛАНАТ 25 ВП
Прасковена листна въшкаМОСПИЛАН 20 СГ
Прасковена листна въшкаУОРАНТ 20 СЛ
растителноядни дървенициМЕТЕОР
растителноядни осиДЕША ЕК
растителноядни осиДЕНА ЕК
растителноядни осиДЕКА ЕК
скакалциМЕТЕОР
телени червеиЕРКОЛЕ ГР
телени червеиМОКАП 10 Г
телени червеиНАТУРАЛИС
трипсиДЕНА ЕК
трипсиНАТУРАЛИС
трипсиДЕКА ЕК
трипсиДЕША ЕК
трипсиМЕТЕОР
Тютюнева белокрилкаМОСПИЛАН 20 СГ
Тютюнева белокрилкаЛАНАТ 20 СЛ
Царевичен стъблопробивачДЕША ЕК
Царевичен стъблопробивачЛАНАТ 20 СЛ
Царевичен стъблопробивачЛАНАТ 25 ВП
Царевичен стъблопробивачДЕНА ЕК
Царевичен стъблопробивачМЕТЕОР
Царевичен стъблопробивачДЕКА ЕК
ЦикадиМЕТЕОР
ЦикадиМОСПИЛАН 20 СП
ЦикадиЕФОРИЯ 045 ЗК

регистрации срещу болести

Брашнеста манаТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
Брашнеста манаЦИДЕЛИ ТОП
Брашнеста манаКОЗАВЕТ ДФ
Брашнеста манаСИСТАН ЕКОЗОМ ЕВ
Брашнеста манаОРТИВА ТОП СК
Брашнеста манаВИВАНДО
Брашнеста манаЗоксис 250 СК
Брашнеста манаСИСТАН 20 ЕВ
Брашнеста манаКУСТОДИЯ
Кафяви листни петнаСАНКОЦЕБ 80 ВП
Кафяви листни петнаДИТАН М-45
Кафяви листни петнаДИТАН ДГ
кафяви петнаЗоксис 250 СК
кафяви петнаЦИДЕЛИ ТОП
крастаТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ
Листна плесенЗоксис 250 СК
Листна плесенЦИДЕЛИ ТОП
МанаЗоксис 250 СК
Сиво гниенеПРОЛЕКТУС 50 ВГ
Сиво гниенеСИГНУМ
СклеротинияКОНТАНС ВГ